iPhone’i, iPadi või iPod touchi hooldusvalmis seadmine

Oma teabe kaitsmiseks ja aja säästmiseks tehke enne seadme hooldustööde tellimist järgmised toimingud.

Enne seadme kohaletoomist

Enne seadme viimist Apple Store’i, Apple’i volitatud teenusepakkuja või mobiilsideteenuse pakkuja juurde tehke järgmised toimingud. Kui seadet ei saa sisse lülitada või see ei reageeri, tehke kõik toimingud, mis on võimalikud.

 1. Varundage oma iOS-seade.
 2. Hoidke käepärast oma Apple ID parool. Mõne remonditöö puhul on teie Apple ID-d vaja seadme kustutamiseks ja funktsiooni Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles) väljalülitamiseks.*
 3. Kui teie soovitud teenust osutatakse ostutõendi olemasolu korral, võtke (võimaluse korral) kaasa ostukviitung.
 4. Võtke kaasa oma seade ja kõik tarvikud, millega abi vajate.
 5. Võtke kaasa isikut tõendav dokument, näiteks juhiluba, pass või muu riiklik isikutunnistus.
 6. Kui te pole seda juba teinud, siis helistage kontrollimaks, kas enne teenusepakkuja külastamist tuleb aeg kokku leppida. Näiteks enne Apple Store’i külastamist broneerige aeg Genius Baris

Enne seadme saatmist

Enne seadme saatmist parandusse või asendamiseks tehke järgmised toimingud. Kui seda ei saa sisse lülitada või see ei reageeri, tehke kõik toimingud, mis on võimalikud.

 1. Kui teil tuleb saata iPhone, mis on seotud Apple Watchiga, lahutage oma seadmed. Lahutamisel loob iPhone uue Apple Watchi varukoopia. Varukoopia abil saate Apple Watchi taastada, kui iPhone hooldusest tagasi jõuab.
 2. Varundage oma iOS-seade.
 3. Avage Settings (Seaded) > Messages (Sõnumid) ja lülitage iMessage välja.
 4. Avage Settings (Seaded) > [teie nimi] > Find My [device] (Otsi mu [seade] üles), seejärel lülitage välja funktsioon Find My [device] (Otsi mu [seade] üles), et keelata funktsioon Activation Lock (Aktiveerimislukk). Sisestage oma Apple ID parool ja puudutage valikut Turn Off (Lülita välja).
 5. Kustutage oma seade. Avage Settings (Seaded) > General (Üldine) > Reset (Lähtesta) > Erase All Content and Settings (Kustuta kogu sisu ja seaded). Vajaduse korral sisestage pääsukood ja Apple ID parool. Kui seadet ei saa kustutada, kuna see ei lülitu sisse või ei reageeri, saab selle kustutada veebisaidil iCloud.com. Juhendi leiate siit.
 6. Eemaldage seadmest ja seadmelt SIM-kaart, ümbris või ekraanikaitse (kui need on paigaldatud) ning hoidke alles selle juhe ja laadija.

Nüüd on seade teelepanemiseks valmis. Kui olete esitanud remonditeenuse taotluse, peaksite olema saanud seadme posti teel saatmise juhised. Kui juhiseid ei ole teile saadetud või te pole remonditeenuse taotlust esitanud, võtke ühendust Apple’i tugiteenustega.

Kas vajate abi?

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Apple’i tugiteenustega.

* Kui te ei lülita välja funktsiooni Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles), ei pruugi Apple’il olla võimalik teie seadet hooldada. See kord on kehtestatud selleks, et kõrvalised isikud ei saaks teie seadet teie teadmata hooldada. Kui olete oma Apple ID ja parooli unustanud, avage veebileht iForgot.

 

Avaldamiskuupäev: