Teave Apple’i ID meiliaadresside kohta

Siit saate teada, kuidas lisada, muuta või kustutada erinevat liiki meiliaadresse, mida saate kasutada Apple’i ID kontoga.

Apple’i ID-ga kasutatavad meiliaadressid

Teie Apple’i kontosse sisselogimiseks kasutab Apple’i ID meiliaadresse. Apple’i ID abil pääsete juurde sellistele teenustele nagu App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime ja teised. Teie meiliaadressi kasutame teile konto kohta teabe saatmiseks ning selleks, et aidata sõpradel ja perel teiega suhelda ja sisu jagada.

Apple’i ID meiliaadress
Enamasti on Apple’i ID ka teie Apple’i ID konto peamine meiliaadress.

 

Lisameiliaadressides
Lisage kontole oma teised meiliaadressid, et teistel oleks teid Apple’i teenustes, nagu FaceTime, iMessage ja Find My (Otsi mu...), lihtsam leida.
 

Varumeiliaadress
Enamikul inimestel on varumeiliaadressi asemel teavitusmeiliaadress. Apple saadab sellele olulist konto- ja turbeteavet. Kui te ei kasuta kaheastmelist autentimist või kaheastmelist kinnitamist (lugege, kuidas kontrollida, millist turbemeetodit te kasutate), saate konto turbe tugevdamiseks lisada varumeiliaadressi. See kuvatakse, kui logite sisse Apple’i ID kontolehel.

Enne, kui saate uut või värskendatud Apple’i ID-d kasutama hakata, saadame teile kinnitusmeili, et kontrollida, kas meiliaadress kuulub teile.

Apple’i ID meiliaadress

Apple’i ID loomise käigus sisestate meiliaadressi. See meiliaadress on teie Apple’i ID ja kasutajanimi, mille abil logite sisse Apple’i teenustesse, nagu Apple Music ja iCloud. Samuti on see teie konto kontaktmeiliaadress. Kontrollige oma meili kindlasti korrapäraselt. Saadame teile meiliteavitusi, mis aitavad teil kontot hallata ja kasutada kõiki Apple’i ID võimalusi.

Apple’i ID meiliaadressi muutmine

Apple’i ID parooli lähtestamine

Kui teate oma Apple’i ID parooli ja soovite seda muuta, tehke iPhone’is, iPadis, iPod touchis või Macis need toimingud. Kui olete Apple’i ID parooli unustanud ja teil tuleb see lähtestada, tehke need toimingud.*

Kinnituskoodi hankimine

Kaheastmelise autentimise korral küsitakse teilt kinnituskoodi, kui logite Apple’i ID-ga sisse uues seadmes või brauseris. Lugege, kuidas usaldusväärses seadmes koodi hankida ja kasutada või taotleda tekstsõnumit või telefonikõnet.

* Kaheastmelise autentimise kasutamise korral saate mõnikord kiirendada konto taastamist või lähtestada parooli kohe teie peamisele meiliaadressile saadetud kuuekohalise koodi kinnitamise teel.

Lisameiliaadressid

Paljud meist kasutavad sõprade ja perega suhtlemiseks mitut meiliaadressi. Lisage sageli kasutatud meiliaadressid Apple’i ID kontole, et teised leiaksid teid Apple’i teenustes, nagu FaceTime, iMessage, ühisalbumid, iWork-i koostöö ja Find My (Otsi mu...), hõlpsasti üles ja saaksid teiega suhelda.

Lisameiliaadressi lisamine

 1. Logige sisse Apple’i ID kontolehel.
 2. Klõpsake jaotises Account (Konto) valikut Edit (Muuda).
 3. Tehke jaotises Reachable at (Kontaktandmed) valik Add More (Lisa veel).
 4. Sisestage lisameiliaadress. Kindlasti ärge lisage meiliaadressi, mida kasutate juba Apple’i ID-na. 
 5. Saadame sellele aadressile kinnitusmeili. Kas meilisõnumit ei saabunud?
 6. Sisestage kinnituskood ja klõpsake valikut Verify (Kinnita).

Lisameiliaadressi kustutamine

 1. Logige sisse Apple’i ID kontolehel.
 2. Klõpsake jaotises Account (Konto) valikut Edit (Muuda).
 3. Ühe lisameiliaadressi kustutamiseks klõpsake aadressi servas ikooni  .

Varumeiliaadress

Varumeiliaadressi lisamine on vabatahtlik, kuid soovitame seda teha, kui te ei kasuta kaheastmelist autentimist või kaheastmelist kinnitamist. Kui peaksite kunagi unustama oma turvaküsimused, saate need lähtestada varumeiliaadressi abil. Samuti saadame varumeiliaadressile kõik teie konto turbega seotud teavitused. Kaheastmelise autentimise või kaheastmelise kinnitamise kasutamise korral on teil varumeiliaadressi asemel teavitusmeiliaadress ja teil pole tarvis turvaküsimusi meeles pidada. 

Varumeiliaadressi lisamine või muutmine

 1. Logige sisse Apple’i ID kontolehel.
 2. Klõpsake jaotises Security (Turve) valikut Edit (Muuda). Enne, kui saate jätkata, võidakse teilt küsida ühe või mitme turvaküsimuse vastust.
 3. Varumeiliaadressi lisamiseks tehke järgmist.
  • Klõpsake jaotises Rescue Email (Varumeiliaadress) valikut Email Address (Meiliaadress), seejärel sisestage varumeiliaadress. Saadame sellele aadressile kinnitusmeili. Kas meilisõnumit ei saabunud?
  • Sisestage kinnituskood ja klõpsake valikut Verify (Kinnita).
 4. Varumeiliaadressi muutmiseks tehke järgmist.
  • Valige muudetava aadressi all Change Email Address (Muuda meiliaadressi), seejärel sisestage uus aadress. Saadame sellele aadressile kinnitusmeili. Kas meilisõnumit ei saabunud?
  • Sisestage kinnituskood ja klõpsake valikut Verify (Kinnita).

Kui teil oli varumeiliaadress enne, kui võtsite kasutusele kaheastmelise autentimise või kaheastmelise kinnitamise, saate nende toimingute abil muuta ka oma teavitusmeiliaadressi. Teavitusmeiliaadressi eemaldamise korral ei saa te lisada uut aadressi.

Varumeiliaadressi kustutamine

 1. Logige sisse Apple’i ID kontolehel.
 2. Klõpsake jaotises Security (Turve) valikut Edit (Muuda). Enne, kui saate jätkata, võidakse teilt küsida ühe või mitme turvaküsimuse vastust.
 3. Varumeiliaadressi kustutamiseks klõpsake aadressi servas ikooni  .

Turvaküsimuste lähtestamine

Turvaküsimuste vastuste unustamise korral tuleb teil enda isiku tuvastamiseks ja turvaküsimuste lähtestamiseks teha need toimingud. Kui seadistate kaheastmelise autentimise või kaheastmelise kinnitamise, pole teil tarvis ühtki turvaküsimust meeles pidada. 

Lisateave

Apple’i ID kontoga seotud Apple’i meilisõnumid saadetakse alati aadressilt appleid@id.apple.com. Kahtlase meilisõnumi saamise korral lugege, kuidas tuvastada petturlikke meilisõnumeid.

Lugege, kuidas värskendada muud Apple’i ID kontoteavet või muuta Apple’i ID parooli.

FaceTime pole kõikides riikides ja piirkondades saadaval.

Avaldamiskuupäev: