Sisu teisaldamine iPhone‘ist, iPadist või iPod touchist uude seadmesse

Võite iCloudi või iTunesi abil teisaldada sisu praegusest iPhone'ist, iPadist või iPod touchist muusse seadmesse.

iCloudi varunduse kasutamine

Kui mõlemas seadmes on iOS 5 või uuem ja teil on iCloudi konto, järgige iCloudi varunduse kasutamiseks neid juhiseid. Muidu järgige alltoodudiTunesi juhiseid.

iCloudi varundus võimaldab teil varundada eelmise seadme ja seejärel taastada varukoopia uues seadmes. Teie salvestatud sõnumid, meilikontod, fotod, märkmed ja muud isiklikud sätted viiakse üle uude seadmesse.

Vaadake lisateavet iCloudi varunduse kohta.

iCloudi varunduse sisselülitamine

Esmalt tehke järgmist, et luua iCloudis vanast seadmest varukoopia.

 1. Avage jaotis Settings (Sätted) > iCloud > Storage & Backup (Salvestusruum ja varundus).
 2. Lülitage sisse iCloudi varundus.

Võib-olla soovite ühendada seadme laadijaga ja lülitada sisse Wi-Fi.

Back up now (Varunda kohe)

iCloud teeb teie seadmest varukoopia kord päevas. Tehke järgmist, et luua seadmest varukoopia enne sisu teisaldamist.

 1. Avage jaotis Settings (Sätted) > iCloud > Storage & Backup (Salvestusruum ja varundus).
 2. Puudutage käsku Back Up Now (Varunda kohe).
 3. Oodake, kuni varundamine jõuab lõpule. Varundamiseks kuluv aeg oleneb varukoopia suurusest ja teie Interneti-ühenduse kiirusest.

Uue seadme häälestamine

Kui vana seadme varundamine jõuab lõpule, siis lülitage sisse uus seade. Järgige häälestusabilise juhiseid. Teil palutakse teha järgmist:

 • valida keel ja riik;
 • otsustada, kas lülitada sisse funktsioon Location Services (Asukohateenused);
 • valida Wi-Fi-võrk.

Kui olete seadme juba häälestanud, võite selle lähtestada, et saaksite taastada varukoopia iOS-i häälestusabilise kaudu. Puudutage valikuid Settings (Seaded) > General (Üldine) > Reset (Lähtesta) > Erase All Content and Settings (Kustuta kogu sisu ja seaded). Tehke seda vaid juhul, kui teil on juba varukoopia.

Restore from iCloud Backup (Taastamine iCloudi varukoopia abil)

Kui teil palutakse häälestada, siis tehke järgmist.

 1. Valige suvand Restore from iCloud Backup (Taastamine iCloudi varukoopia abil).
 2. Puudutage suvandit Next (Edasi).
 3. Sisestage oma Apple'i ID ja parool.

Varukoopia valimine

Valige oma vana seadme varukoopia ja puudutage käsku Restore (Taasta). Oodake, kuni seadmes jõuab varukoopia taastamine lõpule.

Varundamiseks kuluv aeg oleneb varukoopia suurusest ja teie Interneti-ühenduse kiirusest.

Muu sisu sünkroonimine iTunesist

Pärast taastamise lõppu seade taaskäivitub. Ühendage seade iTunesiga, et sünkroonida andmed, mida varukoopia ei hõlma (näiteks muusika, videod või rakendused, mida te ei ostnud iTunes Store'ist ega App Store'ist). Sünkroonitava sisu tüübi muutmiseks klõpsake iTunesi sünkroonimise vahekaartidel.

Sisestage paroolid

Kui taastate iCloudi varukoopia abil uues seadmes, peate uuesti sisestama oma Apple'i ID, meilikonto ja muud kontod ning kõneposti andmed. Kui olete kõneposti parooli unustanud, võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Lisateave

iTunesi kasutamine

Kui teil ei ole iCloudi kontot või soovite lihtsalt säilitada varukoopiat oma arvutis, võite seadme sisu varundada ja teisaldada iTunesi abil.

Valmistumine

Installige arvutisse iTunesi uusim versioon ja algsesse seadmesse iOS-i uusim versioon.

Te ei saa installida iOS-i uuema versiooni varukoopiat seadmetesse, milles töötab iOS-i varasem versioon. Kui teie varukoopia pärineb seadmest, milles on installitud iOS-i uuem versioon, värskendage uut seadet enne andmete teisaldamist. Abi saamiseks vaadake teemat Uuema iOS-i seadme varukoopia abil ei saa taastada

Varundamine ja teisaldamine

Esmalt varundage vana seade iTunesi abil. Saate ka varukoopia krüptida, et see jätaks uude seadmesse teisaldamisel meelde teie meilikonto, Wi-Fi ja muude teenuste paroolid. Muidu võite paroolid uues seadmes uuesti sisestada.

Seejärel teisaldage andmed seadmest arvutisse.

SIM-kaardi eemaldamine

Kui teie seade kasutab SIM-kaarti, eemaldage SIM-kaart väljutamistööriista või kirjaklambri abil vanast seadmest ja paigaldage kaart uude seadmesse. Kui operaator andis teile uue SIM-kaardi, kasutage seda.

Uue seadme häälestamine

Kui vana seadme varundamine jõuab lõpule, siis lülitage sisse uus seade. Järgige häälestusabilise juhiseid. Teil palutakse teha järgmist:

 • valida keel ja riik;
 • otsustada, kas lülitada sisse funktsioon Location Services (Asukohateenused);
 • valida Wi-Fi-võrk.

Kui Wi-Fi-ühendus või mobiilne andmesideühendus puudub, võite aktiveerimiseks puudutada käsku Connect to iTunes (Loo ühendus iTunesiga).

Varukoopia abil taastamine

Kui teil palutakse seade häälestada, valige käsk Restore from iTunes Backup (Taasta iTunesi varukoopia abil).

Ühenduse loomine iTunesiga

Ühendage oma uus seade iTunesiga samas arvutis, mida kasutasite oma praeguse iPhone'i varundamiseks. iTunes küsib, kas soovite taastada varukoopiast või häälestada uuena. Valige oma vana seadme varukoopia ja käsk Continue (Jätka).

Kui iTunesi edenemisriba peatub mõneks ajaks, oodake, kuni taastamine jõuab lõpule.

Muu sisu sünkroonimine

Pärast taastamise lõpulejõudmist seade taaskäivitub ja on seejärel kasutamiseks valmis.

Ärge katkestage seadme ühendust iTunesiga, et sünkroonida sisu, mida varukoopia ei hõlma (näiteks muusika, videod ja rakendused). Sünkroonitava sisu tüübi muutmiseks klõpsake iTunesi sünkroonimise vahekaartidel.

Sisestage paroolid

Kui taastasite krüptimata varukoopiast, peate uuesti sisestama oma Apple'i ID, meilikonto ja muude kontode ning kõneposti parooli. Kui olete kõneposti parooli unustanud, võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Lisateave

Viimati muudetud: