Turbe- või privaatsusnõrkusest teatamine

Kui arvate, et olete leidnud Apple’i tootest turbe- või privaatsusnõrkuse, andke sellest meile teada.


Kui vajate turbeprobleemi korral tehnilist tuge (nt Apple’i ID parooli lähtestamiseks või viimatise App Store’i tasu kontrollimiseks), lugege tugiartiklit Abi saamine turbeprobleemide korral või külastage Apple’i toe lehte

Kui teil on küsimusi või probleeme seoses Apple’i privaatsuseeskirjade või andmetöötlusega, saate küsida teavet privaatsuse kohta.

Kuidas turbe- või privaatsusnõrkusest teatada?

Kui arvate, et olete avastanud turbe- või privaatsusnõrkuse, mis mõjutab Apple’i seadmeid, tarkvara või teenuseid, teatage sellest meile otse veebisaidil Apple’i turbeuuringud.

Teated peaksid sisaldama teavet konkreetse toote- ja tarkvaraversiooni kohta, mis teie arvates on mõjutatud, märgatud käitumise ja eeldatud käitumise tehnilist kirjeldust, probleemi taastekitamiseks vajalikke etappe ning teostatavuse või olemasolu tõendeid.

Pärast uuringu esitamist veebis saate oma teate edenemist selle läbivaatuse ajal jälgida. Me oleme tänulikud iga tingimustele vastava uurimuse eest Apple Security Bounty preemia taotlemiseks.


Kuidas Apple neid teateid haldab?

Oma klientide kaitsmiseks ei avalda ega aruta Apple turbeprobleeme enne, kui meie uurimine on lõpule jõudnud ja vajalikud värskendused on üldiselt kättesaadavad.

Apple kasutab turbenõustajaid ja meie turbeteadete postitusloendit, et avaldada teavet meie toodete turbeparanduste kohta ning avalikult tänada inimesi või organisatsioone, kes on meile turbeprobleemidest teada andnud. Samuti tunnustame uurijaid, kes on teatanud meie veebiserveritega seotud turbeprobleemidest, lehel Apple’i veebiserveri turbega seotud tunnustused.


 

Teine võimalus on saata oma uuring meile meiliga aadressil product-security@apple.com. Veenduge, et sisestaksite kogu ülal nimetatud teabe. Kui teie teates pole meile probleemi taastekitamiseks piisavalt teavet, ei saa me võib-olla teie teadet vastu võtta või seda preemia saamiseks analüüsida. Ja kui esitate oma teate meili teel, ei saa te veebis selle edenemist jälgida. Kasutage Apple’i tooteturvalisuse PGP-koodi, et krüptida meili teel saadetav delikaatse sisuga teave, ja kasutage suurte failide saatmiseks teenust Mail Drop .

 

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: