Laste ostude kinnitamine ostuloa abil

Ostuloa funktsiooniga saate anda lastele vabaduse ise otsuseid teha, hoides nende kulutused siiski kontrolli all.

iPadis on kuvatud laste Madi ja Marisa taotlused ning iPhone’is ja Apple Watchis on kujutatud laste seadmetest avanev vaade.

Ostuloa tööpõhimõte

Ostuloa kasutamise korral tuleb lastel saata pererühma haldurile taotlus, kui nad soovivad midagi osta või alla laadida. Pererühma haldur saab enda seadmes taotluse kinnitada või tagasi lükata. Näiteks juhul, kui laps soovib osta rakenduse, näeb pererühma kinnitaja, mis rakendusega on tegu, ja saab otsustada, kas seda lubada või mitte.

Kui pererühma haldur kinnitab taotluse ja viib ostu lõpule, siis laaditakse sisu lapse seadmesse automaatselt alla. Kui pererühma haldur lükkab taotluse tagasi, siis ostu ei sooritata ja sisu alla ei laadita. Pererühma haldurile ei saadeta taotlust juhul, kui laps laadib uuesti alla varem tehtud ostu, ühise ostu, installib värskenduse või kasutab lunastuskoodi. 


Kes saab ostuluba kasutada?

Ostuluba saavad kasutada perekonnad, kes on seadistanud funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine). Pererühma haldur saab ostuloa sisse lülitada kõigi alaealiste pereliikmete jaoks. Vaikimisi on see sisse lülitatud alla 13-aastaste laste jaoks. Teil palutakse seadistada ostuluba, kui kutsute pererühmaga ühinema alla 18-aastase liikme.1

Kui pereliige saab 18-aastaseks ja pererühma haldur lülitab ostuloa välja, siis ei saa pererühma haldur seda enam uuesti sisse lülitada.


Ostuloa sisse- ja väljalülitamine

Kui olete pererühma haldur, kasutage ostuloa sisse- ja väljalülitamiseks oma seadet.

iPhone’is, iPadis või iPod touchis

 1. Avage rakendus Settings (Seaded).
 2. Puudutage oma nime.
 3. Puudutage valikut Family Sharing (Perega jagamine).
 4. Puudutage valikut Ask to Buy (Ostuluba).
  iPhone, mille ekraanil on kuvatud menüüvalik Ask to Buy (Ostuluba).
 5. Puudutage soovitud pereliikme nime.
 6. Ostuloa sisse- ja väljalülitamiseks kasutage lülitinuppu.

Macis

 1. Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused) ja seejärel klõpsake valikut Family Sharing (Perega jagamine).
 2. Klõpsake külgribal valikut Family (Pere).
 3. Klõpsake lapse nime servas kuvatud valikut Details (Üksikasjad). 
 4. Valige Ask to Buy (Ostuluba).

macOS Mojave’ga või vanema versiooniga Macis

 1. Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused).
 2. Seejärel klõpsake valikut iCloud.
 3. Klõpsake valikut Manage Family (Halda perekonda) ja valige soovitud pereliikme nimi.
 4. Valige Ask to Buy (Ostuluba).


Taotluse kinnitamine või tagasilükkamine

Kui olete pererühma haldur, kasutage taotluse kinnitamiseks või tagasilükkamiseks oma iPhone’i, iPadi, iPod touchi, Apple Watchi või Maci.

 1. Pereliikme taotletud üksuse vaatamiseks avage teavitus. Kas te ei leia ostuloateavitusi?
 2. Kinnitage ost või lükake see tagasi.
  iPhone, mille ekraanil on kuvatud ost, mille lapsevanem või eestkostja saab kinnitada või tagasi lükata.
 3. Kinnitamise korral logige ostu sooritamiseks sisse oma Apple ID ja parooliga.

Tulemus

Pärast üksuse ostmist lisatakse see teie lapse kontole.2 Kui olete sisse lülitanud ostujagamise, siis jagatakse üksust ka ülejäänud pererühmaga.

Ostu tagasilükkamise korral saab laps teavituse, et olete taotluse tagasi lükanud. Taotlusele vastamisest loobumise või ostu sooritamata jätmise korral tuleb lapsel saata uus taotlus. Taotlused, mille olete tagasi lükanud või millele vastamisest loobunud, kustutatakse pärast 24 tunni möödumist.

Ostuloataotluste leidmine

Kui teil jääb ostuloataotlus kahe silma vahele, leiate selle iPhone’i, iPadi, iPod touchi, Apple Watchi või Maci jaotisest Notification Center (Teavituskeskus).


Teise kinnitaja määramine

Pererühma haldur saab anda ostulubade haldamise õiguse teisele rühma kuuluvale vanemale või eestkostjale, kes on vähemalt 18-aastane. Igale ostule tuleb reageerida ainult ühel täiskasvanul ja seejärel loetakse ost lõplikuks.

iPhone’is, iPadis või iPod touchis

 1. Avage Settings (Sätted).
 2. Puudutage oma nime.
 3. Puudutage valikut Family Sharing (Perega jagamine), seejärel puudutage soovitud pereliikme nime.
 4. Puudutage valikut Role (Roll).
  iPhone, mille ekraanil on kuvatud menüüvalik Role (Roll).
 5. Puudutage valikut Parent/Guardian (Vanem/eestkostja).

Macis

 1. Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused) ja seejärel klõpsake valikut Family Sharing (Perega jagamine).
 2. Klõpsake külgribal valikut Family (Pere).
 3. Klõpsake pereliikme nime servas kuvatud valikut Details (Üksikasjad), seejärel valige Parent/Guardian (Vanem/eestkostja). 

macOS Mojave’ga või vanema versiooniga Macis

 1. Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused).
 2. Klõpsake valikut iCloud, seejärel valige soovitud pereliige.
 3. Valige Parent/Guardian (Vanem/eestkostja).


Ostuloataotluse saatmise juhend lastele ja teismelistele

 1. Üksuse ostmiseks või allalaadimiseks puudutage selle hinda või nuppu Get (Hangi). Apple Watchi kasutamise korral topeltklõpsake külgnuppu, seejärel sisestage pääsukood.
 2. Kui küsitakse, sisestage oma Apple’i ID ja parool.
 3. Puudutage valikut Ask (Küsi). Kui vanem või eestkostja asub lähedal, saate puudutada valikut „approve it in person“ (Näost näkku kinnitamine) ja ta saab ostu kinnitada otse teie seadmes.
  iPhone, mille ekraanil on lapse seadmes kuvatavad ostuloa valikud.
 4. Pärast seda, kui vanem või eestkostja on üksuse ostnud, laaditakse see teie seadmesse automaatselt alla.2


Ostuluba ei rakendata rakenduste ega sisu puhul, mis pärinevad koolilt

Kui lapse konto on loodud õppurite jaoks ette nähtud Apple ID abil, saab laps ostuluba kasutada isiklike (haridusasutusega mitteseotud) ostude korral. Seda ei rakendata kooli levitatud rakenduste ega muu sisu puhul.

1. Vanus erineb riigiti või piirkonniti.

2. Lõuna-Koreas võidakse pärast ostuloataotluse kinnitamist paluda lapsel kinnitada oma vanus. Lugege Lõuna-Koreas vanuse kinnitamise kohta.

Avaldamiskuupäev: