Funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) seadistamine

Saate luua uue pererühma ja kutsuda teised sellega ühinema või ühineda kellegi teise pererühmaga.

Family Sharing (Perega jagamine) võimaldab kuni kuuel pereliikmel hõlpsasti jagada muusikat, filme, telesaateid, rakendusi, raamatuid, iCloud+ tellimusi ja palju muud ilma sama Apple’i ID-d jagamata.1 Saate seadistada lastele Apple’i ID, seada funktsiooniga Screen Time (Ekraaniaeg) kaugjuhtimise teel lubasid ning kinnitada lapsevanema seadmes funktsiooni Ask to Buy (Ostuluba) abil laste kulutusi ja allalaadimisi.2 Samuti saate lapsele või teismelisele seadistada Apple Cashi või anda tema kasutusse Apple Watchi. Lugege funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) võimaluste kohta lisateavet.

Pererühma loomine

Funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) seadistab oma iPhone’is, iPadis, iPod touchis või Macis terve rühma jaoks üks pere täiskasvanutest (pererühma haldur). Kui ostude jagamine on sisse lülitatud, tasub pereliikmete ostude eest pererühma haldur ja tal peab olema kehtiv makseviis. Kontrollige, millised makseviisid on teie riigis või piirkonnas saadaval.3

iPhone’is, iPadis või iPod touchis

 1. Avage Settings (Seaded).
 2. Puudutage oma nime.
  iPhone, mille menüüs Settings (Seaded) on kuvatud Family Sharing (Perega jagamine).
 3. Puudutage valikut Family Sharing (Perega jagamine), seejärel puudutage käsku Set Up Your Family (Seadista pere).
 4. Pere seadistamiseks ja pereliikmete kutsumiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Macis

 1. Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused) ja seejärel klõpsake valikut Family Sharing (Perega jagamine).
  Mac, mille menüüs System Preferences (Süsteemieelistused) on kuvatud Family Sharing (Perega jagamine).
 2. Kinnitage Apple’i ID, mida soovite kasutada funktsiooniga Family Sharing (Perega jagamine), ja veenduge, et oleks tehtud valik Share My Purchases (Jaga minu oste).
 3. Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Kui kasutate macOS Mojavet või varasemat versiooni

 1. Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused), seejärel klõpsake valikut iCloud.
 2. Kinnitage Apple’i ID, mida soovite kasutada funktsiooniga Family Sharing (Perega jagamine), ja veenduge, et oleks tehtud valik Share My Purchases (Jaga minu oste).
 3. Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Pererühma liikmete kutsumine

Korraga saab kuuluda ainult ühte pererühma.

iPhone’is, iPadis või iPod touchis

 1. Avage Settings (Seaded).
 2. Puudutage oma nime, seejärel puudutage valikut Family Sharing (Perega jagamine).
 3. Puudutage käsku Add Member (Lisa liige).
 4. Kui teie lapsel pole Apple’i ID-d, puudutage valikut Create an Account for a Child (Loo lapsele konto). Kuid kui teie lapsel on juba Apple’i ID, puudutage valikut Invite People (Kutsu inimesi). Ta saab kutse vastuvõtmiseks teie seadmes sisestada oma Apple’i ID parooli.
 5. Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Macis

 1. Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused).
 2. Klõpsake valikut Family Sharing (Perega jagamine).
 3. Klõpsake käsku Add Family Member (Lisa pereliige) ja järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Kui kasutate macOS Mojavet või varasemat versiooni

 1. Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused), seejärel klõpsake valikut iCloud.
 2. Klõpsake käsku Manage Family (Halda perekonda).
 3. Klõpsake pereliikme lisamise nuppu (+), seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Kui teil on mitu Apple’i ID-d, saate selleks, et jagada muude Apple’i ID-de oste perega, kutsuda rühma kõik oma kontod.

Pereliikmele saadetud kutse vastuvõtmise kontrollimine

Pärast kutse saatmist saate kontrollida selle olekut.

iPhone’is, iPadis või iPod touchis

 1. Avage Settings (Seaded).
 2. Puudutage oma nime.
 3. Puudutage valikut Family Sharing (Perega jagamine).
 4. Kutse oleku nägemiseks valige selle isiku nimi. 
 5. Kui kutse tuleb uuesti saata, valige Resend Invitation (Saada kutse uuesti).

Macis

 1. Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused) ja seejärel klõpsake valikut Family Sharing (Perega jagamine). macOS Mojave või vanema versiooni kasutamise korral valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused) > iCloud, seejärel klõpsake käsku Manage Family (Halda perekonda).
 2. Kutse oleku nägemiseks valige selle isiku nimi. 
 3. Kui kutse tuleb uuesti saata, valige Resend Invitation (Saada kutse uuesti).


Pererühmaga ühinemine

Perega ühinemise kutse saate vastu võtta või tagasi lükata oma seadmes. Kutse saadetakse meili või tekstsõnumi teel. Seejärel saate sellele vastata otse kutsest. Kui teil jääb meili- või tekstsõnumi teel saadetud kutse kahe silma vahele, saate vastata seadme sätete või süsteemieelistuste kaudu.

iPhone’is, iPadis või iPod touchis

 1. Avage Settings (Seaded).
 2. Puudutage oma nime.
 3. Puudutage valikut Invitations (Kutsed).

Kutse vastuvõtmiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid. Perega ühinemise korral võidakse teil paluda kinnitada oma kontoteave ja lubada pere seadistatud funktsioonide või teenuste kasutamine.

Macis

Valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused) ja seejärel klõpsake valikut Family Sharing (Perega jagamine). macOS Mojave või vanema versiooni kasutamise korral valige Apple’i menüü  > System Preferences (Süsteemieelistused) > iCloud, seejärel klõpsake käsku Manage Family (Halda perekonda).

Kutse vastuvõtmiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid. Perega ühinemise korral võidakse teil paluda kinnitada oma kontoteave ja lubada pere seadistatud funktsioonide või teenuste kasutamine.

Kutset ei saa vastu võtta

Kui te ei saa kutset vastu võtta, kontrollige, kas keegi teine on teie Apple’i ID abil perega ühinenud. Pidage meeles, et korraga saate ühineda ainult ühe perega ja et pererühma saate vahetada ainult üks kord aastas.


 1. Teatud sisu ei saa jagada.
 2. Vanus erineb riigiti või piirkonniti.
 3. Aktsepteeritavad makseviisid erinevad riigiti või piirkonniti.

 

Avaldamiskuupäev: