Rämpskõnede tuvastamine ja blokeerimine

Rämpskõnede blokeerimiseks oma iPhone'is saate kasutada funktsiooni Silence Unknown Callers (Tundmatute helistajate vaigistamine) või kolmanda poole rakendust.

Funktsiooni Silence Unknown Callers (Tundmatute helistajate vaigistamine) sisselülitamine

Operatsioonisüsteemis iOS 13 ja uuemas versioonis saate sisse lülitada funktsiooni Silence Unknown Callers (Tundmatute helistajate vaigistamine), et vältida kõnesid inimestelt, keda te ei tea. See blokeerib telefoninumbrid, millega te pole kunagi ühendust võtnud või mida te pole oma kontaktiloendisse salvestanud. Kui olete varem kellelegi tema telefoninumbril tekstsõnumeid saatnud või kui keegi on meilisõnumis jaganud teiega oma telefoninumbrit, siis läheb see number läbi.

Funktsiooni Silence Unknown Callers (Tundmatute helistajate vaigistamine) sisselülitamiseks avage Settings (Sätted) > Phone (Telefon), liikuge kerides alla, puudutage valikut Silence Unknown Callers (Tundmatute helistajate vaigistamine) ja lülitage funktsioon sisse. Tundmatutelt numbritelt saabuvad kõned vaigistatakse ja saadetakse teie kõneposti ning kuvatakse teie viimaste kõnede loendis.

Sissetulevad kõned tulevad läbi inimestelt, kes on salvestatud teie kontaktiloendisse, viimaste kõnede loendisse ja loendisse Siri Suggestions (Siri soovitused), et anda teile teada, kes helistab, võttes aluseks meili- või tekstsõnumites sisalduvad telefoninumbrid.

Hädaabikõne tegemisel keelatakse funktsioon Silence Unknown Callers (Tundmatute helistajate vaigistamine) ajutiselt järgmiseks 24 tunniks, et teie iPhone oleks kättesaadav.

Enne funktsiooni Silence Unknown Callers (Tundmatute helistajate vaigistamine) sisselülitamist veenduge, et teie olulised kontaktid oleksid salvestatud, muidu ei pruugi teieni jõuda telefonikõne, millest te ei taha ilma jääda. Kõne suunatakse endiselt kõneposti ja kuvatakse teie viimaste kõnede loendis, kuid te ei saa kõne saabumisel teatist.

iPhone, kus on näha, kuidas funktsiooni Silence Unknown Callers (Tundmatute helistajate vaigistamine) sisse lülitada

Rämpskõnede filtreerimise ja tuvastamise rakenduse seadistamine

  1. Avage App Store ja laadige alla rakendus, mis tuvastab ja blokeerib rämpskõned. Selle funktsiooniga saate alla laadida ja installida erinevatelt rakenduste arendajatelt mitmesuguseid rakendusi.

  2. Valige Settings (Sätted) > Phone (Telefon).

  3. Puudutage valikut Call Blocking & Identification (Kõne blokeerimine ja tuvastus).

  4. Lülitage jaotises Call Identification Apps (Kõnetuvastuse rakendused) rakendus sisse või välja. Rakendusi saab ka tähtsuse järgi ümber paigutada. Puudutage käsku Edit (Redigeeri) ja seejärel lohistage rakendused soovitud järjestusse.

    iPhone, kus on näha, kuidas seadistada rämpskõnede filtreerimise rakendust

Kõne saabumisel kontrollib teie seade helistaja telefoninumbrit ja võrdleb seda kolmanda poole rämpspostirakenduste telefoninumbrite loendiga. Vaste leidmise korral kuvab iOS rakenduse valitud identifitseerimismärgise, nt Spam (Rämpspost) või Telemarketing (Teleturundus). Kui rakendus teeb kindlaks, et telefoninumber on rämpsnumber, siis võib see rakendus telefonikõne automaatselt blokeerida. Sissetulevaid kõnesid ei saadeta kunagi kolmandatest pooltest arendajatele.

Kui tuvastate, et mõni number on rämpskõne tegijalt, siis saate blokeerida numbri käsitsi oma seadmes. Telefoninumbrid, mille olete käsitsi blokeerinud, kuvatakse loendis Blocked Contacts (Blokeeritud kontaktid).

Kui te ei soovi rakendust enam kasutada, siis saate selle eemaldada.

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: