Face ID kasutamine iPhone’is või iPad Pros

Face ID võimaldab teil turvaliselt iPhone’i või iPadi lukust avada, oste autentida, rakendustesse sisse logida ja teha palju muud – piisab vaid teie näost.

Mõned viisid, kuidas Face ID-d iPhone’is kasutada: funktsiooni seadistamine, telefoni avamine ja autentimine ostude tegemisel
Face ID seadistamise kujutis

Face ID seadistamine

Veenduge, et miski ei kataks TrueDepthi kaamerat ega teie nägu. Kui miski on teie nina või suu ees (näiteks prillid või mask), võidakse paluda teil need seadistamise ajaks ajutiselt eemaldada.

Kui teil on iPhone 12 või uuem seade, mille operatsioonisüsteem on iOS 15.4 või hilisem, saate Face ID-d kasutada ka maskiga. Face ID toimib kõige paremini siis, kui teie iPhone või iPad on näost umbes 25 kuni 50 cm kaugusel.

Face ID seadistamiseks toimige allpool kirjeldatud viisil.

 1. Valige Settings (Seaded), seejärel puudutage valikut Face ID & Passode (Face ID ja pääsukood). Kui teilt küsitakse pääsukoodi, sisestage see. Kui te pole pääsukoodi seadistanud, palutakse teil seda teha, et oleks alternatiivne võimalus teie isiku tuvastamiseks.

 2. Puudutage valikut Set Up Face ID (Face ID seadistamine).

 3. Hoidke oma seadet püstasendis, sättige oma nägu seadme ette ja puudutage valikut Get Started (Alustamine).

 4. Asetage oma nägu nii, et see oleks raami sees, ja liigutage kergelt pead, kuni kogu ring on täis. Kui te ei saa pead liigutada, puudutage valikut Accessibility Options (Hõlbustussuvandid).

 5. Kui Face ID esimene näoskannimine jõuab lõpule, puudutage nuppu Continue (Jätka).

 6. Liigutage pead aeglaselt ja sujuvalt, kuni ring saab teist korda täis.

 7. Puudutage valikut Done (Valmis).

  Face ID seadistamise protsessi algus

Face ID‑ga kasutatavate funktsioonide valimiseks või Face ID lähtestamiseks valige Settings (Seaded), seejärel puudutage valikut Face ID & Passcode (Face ID ja pääsukood).

Kas vajate Face ID kasutamisel abi? Vaadake, millised iPhone’i ja iPadi mudelid toetavad Face ID-d.

Face ID-d ei saa kasutada horisontaalrežiimis, kui sisse on lülitatud maskiga kasutatav Face ID.

iPhone X-i avamine Face ID abil

iPhone’i või iPadi avamine Face ID-ga

 1. Tõstke äratamiseks või puudutage, et äratada oma iPhone või iPad.

 2. Nipsake lukustuskuval alt üles.

 3. Kui kasutate iPhone’i, hoidke seda püstasendis ja vaadake selle ekraanile.

  iPhone’i avamine Face ID‑ga

iPadi või iPhone 13 või uuema mudeli korral saate seadet hoida nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Kui see on rõhtasendis, veenduge, et sõrm ei kataks TrueDepthi kaamerat. Seejärel vaadake ekraanile. Kui kannate näomaski, mis katab teie suu ja nina, palutakse teil pärast alt üles nipsamist sisestada pääsukood.

Selle funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks avage Settings (Seaded), puudutage valikut Face ID & Passcode (Face ID ja pääsukood) ning seejärel puudutage valikut iPhone Unlock (iPhone’i avamine) või iPad Unlock (iPadi avamine).

Face ID kasutamise kujutis

Face ID kasutamine ostude tegemiseks

Võite kasutada Face ID-d ostude kinnitamiseks Apple Payga ja iTunes Store’is, App Store’is ja Apple Booksi raamatupoes.

Face ID kasutamine Apple Payga

Ostu tegemiseks poest toimige järgmiselt.

 1. Tehke kindlaks, et kasutaksite iPhone’i.

 2. Veenduge, et Apple Pay oleks seadistatud ning menüüs Settings (Sätted) > Face ID & Passcode (Face ID ja pääsukood) sisse lülitatud.

 3. Vaikekaardi kasutamiseks topeltklõpsake külgnuppu. Mõne teise kaardi kasutamiseks topeltklõpsake külgnuppu, puudutage oma vaikekaarti ja valige seejärel teine kaart.

 4. Face ID‑ga autentimiseks vaadake iPhone’i ekraanile. Kui kannate maski, mis katab teie suu ja nina, kuid maskiga kasutatav Face ID ei ole seadistatud, puudutage valikut Pay with Passcode (Maksa pääsukoodiga) ja sisestage oma pääsukood.

 5. Hoidke iPhone’i ülaosa kontaktivaba lugeri lähedal.

 6. Oodake, kuni kuvatakse tekst Done (Valmis) ja linnuke.

Ostu tegemiseks rakenduses või Safaris avatud veebisaidi kaudu toimige järgmiselt.

 1. Puudutage nuppu Buy with Apple Pay (Osta Apple Payga) või valige makseviisiks Apple Pay. Kinnitage oma makse andmed. Muu maksekaardi valimiseks puudutage kaardi kõrval kuvatavat nuppu Next > (Järgmine).

 2. Topeltklõpsake külgnuppu, seejärel vaadake oma iPhone’i või iPadi ekraanile.

 3. Oodake, kuni kuvatakse tekst Done (Valmis) ja linnuke.

Face ID kasutamine iTunes Store’is, App Store’is ja Apple Booksi raamatupoes

Face ID kasutamiseks iTunes Store’ist, App Store’ist ja Book Store’ist sisu ostmisel valige Settings (Sätted) > Face ID & Passcode (Face ID ja pääsukood) ning veenduge, et iTunes ja App Store oleks sisse lülitatud. Seejärel toimige järgmiselt.

 1. Avage iTunes Store, App Store või Apple Booksi raamatupood, seejärel puudutage midagi, mida soovite osta.

 2. Kui teil palutakse maksta, topeltklõpsake külgnuppu ja seejärel vaadake oma iPhone’i või iPadi ekraanile. Kui kannate maski, mis katab teie suu ja nina, kuid maskiga kasutatav Face ID pole seadistatud, puudutage käsku Pay with Passcode (Maksa pääsukoodiga) ja sisestage hoopis pääsukood.

 3. Oodake, kuni kuvatakse tekst Done (Valmis) ja linnuke.

  App Store’ist tehtud ostu kinnitamine iPhone’is

Esimese ostu korral iTunes Store’ist, App Store’is või Apple Booksi raamatupoest võidakse teil paluda sisestada oma Apple’i ID parool.

Face ID automaattäite kasutamise kujutis

Face ID‑ga sisselogimine

Face ID abil saate sisse logida teatud rakendustesse ning kasutada Safaris veebisaitide kasutajanime- ja parooliväljade automaattäitmist.

Sisselogimine rakendustesse

Face ID‑ga saate sisse logida rakendustesse, mis toetavad Touch ID-ga sisselogimist:

 1. Avage rakendus ja puudutage sisselogimisnuppu.

 2. Kui rakendus küsib kasutajanime või parooli kasutamiseks luba, andke see.

 3. Sisselogimiseks vaadake oma iPhone’i või iPadi ekraanile.

Face ID‑d kasutavate rakenduste nägemiseks ja haldamiseks valige Settings (Sätted) > Face ID & Passcode (Face ID ja pääsukood) ning puudutage valikut Other Apps (Muud rakendused).

Kui kasutate Face ID-d toetavat rakendust, kuid teil ei paluta Face ID‑ga sisse logida, peate võib-olla esmalt rakendusse käsitsi sisse logima.

Parooliväljade automaattäitmine Safaris

Face ID abil saate Safaris automaatselt täita veebisaitide kasutajanime- ja paroolivälju.

 1. Avage Settings (Sätted) > Face ID & Passcode (Face ID ja pääsukood) ning lülitage sisse Password AutoFill (Paroolide automaattäitmine).

 2. Avage Safari ja soovitud veebisait.

 3. Puudutage sisselogimisvälja. Kui klaviatuuri kohal kuvatakse kasutajanimi või parool, puudutage seda.

 4. Kasutajanime- ja paroolivälja automaattäitmiseks vaadake iPhone’i või iPadi poole.

Lisateave

Avaldamiskuupäev: