Ühistranspordikaardi lisamine rakendusse Apple Wallet

Lisage rakendusse Wallet ühistranspordikaart, et maksta sõitude eest Apple Pay abil.

Ühistranspordis Apple Pay kasutamiseks on vajalik:

Uue ühistranspordikaardi lisamiseks peab teil olema rakenduses Wallet sobilik maksekaart.

Ühistranspordikaardi lisamine iPhone'is või Apple Watchis

Saate lisada ühistranspordikaardi oma iPhone'is või Apple Watchis rakendusse Wallet.

Ühistranspordikaardi lisamine iPhone'is

 1. Avage iPhone’is rakendus Wallet.

 2. Puudutage lisamisnuppu lisamisnupp.

 3. Puudutage valikut Transit Card (Ühistranspordikaart), et lisada uus ühistranspordikaart, või puudutage valikut Previous Card (Eelmine kaart), et lisada ühistranspordikaart, mille eelnevalt rakendusse Wallet lisasite.

 4. Valige loendist ühistranspordikaart või otsige asukoha või kaardi nime järgi.

 5. Puudutage valikut Continue (Jätka).

 6. Valige summa, mida soovite kaardile lisada, ja puudutage valikut Add (Lisa).2

 7. Järgige ekraanil kuvatavaid samme ostu kinnitamiseks ja ühistranspordikaardi lisamiseks.

Ühistranspordikaardi lisamine Apple Watchis

 1. Avage Apple Watchis rakendus Wallet.

 2. Liikuge kerides alla ja puudutage valikut Add Card (Lisa kaart).

 3. Puudutage valikut Transit Card (Ühistranspordikaart), et lisada uus ühistranspordikaart, või puudutage valikut Previous Card (Eelmine kaart), et lisada ühistranspordikaart, mille eelnevalt rakendusse Wallet lisasite.

 4. Valige loendist ühistranspordikaart.

 5. Puudutage valikut Continue (Jätka).

 6. Valige summa, mida soovite kaardile lisada, ja puudutage valikut Add Money (Lisa raha).2

 7. Järgige ekraanil kuvatavaid samme ostu kinnitamiseks ja ühistranspordikaardi lisamiseks.

Olles sobiliku ühistranspordikaardi lisanud, võidakse see kaart automaatselt kiirrežiimile Express Mode seadistada. Samuti võib teil olla võimalik lisada oma ühistranspordikaardile raha rakenduses Wallet.

Ühistranspordikaartide kasutamisele ja saadavusele võivad olenevalt piirkonnast kehtida piirangud. Saamaks teada, kas ühistranspordikaartide lisamine rakendusse Wallet on teie linnas või piirkonnas toetatud, võtke ühendust kohaliku ühistranspordifirmaga.

Apple Watchides, mida hallatakse funktsiooniga Family Setup, ei pruugi olla võimalik lisada kaarte otse Apple Watchi.

Füüsilise ühistranspordikaardi ülekandmine Apple Walletisse

Kui teil on füüsiline ühistranspordikaart, võib olla võimalik see kaart ja kaardi praegune saldo üle kanda iPhone'i või Apple Watchi rakendusse Wallet.

Füüsilise ühistranspordikaardi ülekandmine iPhone'i

 1. Avage iPhone’is rakendus Wallet.

 2. Puudutage lisamisnuppu lisamisnupp.

 3. Puudutage valikut Transit Card (Ühistranspordikaart).

 4. Valige loendist kaart või otsige asukoha või kaardi nime järgi.

 5. Puudutage valikut Continue (Jätka).

 6. Puudutage valikut Transfer Existing Card (Kanna üle olemasoleva kaardi saldo).

 7. Sisestage oma kaardi number ja muu nõutav teave.3

 8. Asetage oma ühistranspordikaart tasasele pinnale ja toetage oma iPhone'i ülaosa kaardile, kuni näete ekraanil kirja Card Added (Kaart lisatud). See protsess võib võtta mõne minuti.

Füüsilise ühistranspordikaardi ülekandmine Apple Watchi

 1. Avage iPhone’is rakendus Apple Watch.

 2. Vahekaardil My Watch (Minu Watch) puudutage valikut Wallet & Apple Pay.

 3. Puudutage valikut Add Card (Lisa kaart) ja seejärel valikut Transit Card (Ühistranspordikaart).

 4. Valige loendist kaart või otsige asukoha või kaardi nime järgi.

 5. Puudutage valikut Continue (Jätka).

 6. Puudutage valikut Transfer Existing Card (Kanna üle olemasoleva kaardi saldo).

 7. Sisestage oma kaardi number ja muu nõutav teave.3

 8. Asetage oma ühistranspordikaart tasasele pinnale ja toetage oma iPhone'i ülaosa kaardile, kuni näete ekraanil kirja Card Added (Kaart lisatud). See protsess võib võtta mõne minuti.

Veateate, näiteks „No Card Detected“ (Kaarti ei tuvastatud) või „Could Not Add Card“ (Kaarti ei saanud lisada), korral toimige alljärgnevalt.

 • Kui teie iPhone'il on ümbris, eemaldage see või eemaldage kõik metallist osad, mis võivad teie iPhone'i ja füüsilise kaardi vahele jääda.

 • Veenduge, et iPhone'i ülaosa on teie füüsilise kaardi vastas ja püsib paigal.

 • Küsige oma ühistranspordifirmalt, kas teie füüsilist kaarti on võimalik üle kanda.

Kui olete oma füüsilise kaardi rakendusse Wallet üle kandnud, ei pruugi teie füüsiline kaart enam toimida.

Kiirrežiimi Express Mode kasutamine ühistranspordikaardiga

Kiirrežiimi Express Mode abil saate oma sõitude eest kiiresti tasuda vaid ühe puudutusega. Te ei pea oma seadme ekraani äratama ega lukust lahti tegema. Samuti ei ole vajalik autentimine Face ID, Touch ID ega pääsukoodiga.

Kui lisate sobiliku ühistranspordikaardi, võidakse kiirrežiim Express Mode selle kaardi jaoks vaikimisi aktiveerida. Alternatiivina võite valida sobiliku ühistranspordi- või maksekaardi oma kiirrežiimi Express Mode kaardiks.

Tutvuge sellega, kuidas seadistada ühistranspordi- või maksekaart kiirrežiimile Express Mode.

Ühistranspordikaardi ülekandmine ühest seadmest teise

Ühistranspordikaarti saab rakenduses Wallet kasutada ainult ühes seadmes korraga. Kasutamaks ühistranspordikaarti teises seadmes, saate teisaldada selle oma iPhone'ist oma Apple Watchi või ühest iPhone'ist teise.

Ühistranspordikaardi ülekandmine iPhone’ist Apple Watchi

 1. Avage iPhone’is rakendus Apple Watch.

 2. Vahekaardil My Watch (Minu Watch) puudutage valikut Wallet & Apple Pay.

 3. Puudutage lisamisnuppu selle ühistranspordikaardi kõrval, mida soovite teisaldada.

 4. Samuti saate valida käsu Add Card (Lisa kaart), et kuvada oma muude seadmete eelmiste kaartide loend.

Rakenduses Apple Watch saate kaardi tagasi iPhone'i teisaldada, kui te pole parasjagu ühistransporti kasutamas.

Ühistranspordikaardi ülekandmine uude seadmesse liidese Setup Assistant (Seadistusabi) abil

 1. Puudutage uue iPhone’i liideses Setup Assistant (Seadistusabi) valikut Wallet.

 2. Valige ühistranspordikaardid, mida soovite eelmisest seadmest üle kanda.

 3. Puudutage valikut Continue (Jätka), kinnitamaks, et soovite ühistranspordikaardi uude seadmesse üle kanda.4

Et ülekannet uude seadmesse oleks võimalik lõpule viia, peab eelmine seade olema läheduses ja sellel peab olema internetiühendus.

Ühistranspordikaardi ülekandmine rakenduse Wallet abil

 1. Avage uues iPhone’is rakendus Wallet ja puudutage lisamisnuppu lisamisnupp.

 2. Puudutage valikut Previous Cards (Eelmised kaardid) ja valige oma ühistranspordikaart.

 3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lisada ühistranspordikaart uude iPhone’i.4

Et ülekannet uude seadmesse oleks võimalik lõpule viia, peab eelmine seade olema läheduses ja sellel peab olema internetiühendus.

Ühistranspordikaardi eemaldamine

 1. Avage iPhone’is rakendus Wallet.

 2. Puudutage oma ühistranspordikaarti.

 3. Puudutage nuppu More (Rohkem)Pildi asetekst puudub, seejärel puudutage nuppu Card Details (Kaardi üksikasjad)kaardi üksikasjade ikoon.

 4. Kerige alla ja puudutage valikut Remove this Card (Eemalda see kaart). Kinnitamiseks puudutage valikut Remove (Eemalda).

 1. Kui logite iCloudist välja või lülitate oma iPhone’is või Apple Watchis Face ID, Touch ID või pääsukoodi välja, eemaldatakse sellest seadmest kõik krediit-, deebet- ja ühistranspordikaardid. Kui eemaldate mis tahes seadmest ühistranspordikaardi, siis selle saldo ülejääk salvestatakse ja seda on võimalik üle kanda samasse või teise iPhone’i või Apple Watchi, millel on võrguühendus ning mis on iCloudi sisse logitud sama Apple’i ID-ga.

 2. Rakenduses Wallet Octopusi kaardi ostmiseks või sellele raha lisamiseks on vajalik Hongkongis väljastatud Visa, Mastercardi või UnionPay kaart, mida kasutate koos Apple Payga. Kui teil on krediit- või deebetkaart, mis pole väljastatud Hongkongis, kasutage selle asemel rakendust Octopus App for Tourists. Mandri-Hiinas on ühistranspordikaardi ostmiseks või sellele raha lisamiseks vajalik Mandri-Hiinas väljastatud UnionPay krediit- või deebetkaart.

 3. Hongkongis on isikustatud Octopusi kaartide ja sisselülitatud Automatic Add Value Service’iga (Automaatse lisandväärtuse teenus; AAVS) kaartide jaoks vaja teie sünnikuupäeva ja Hongkongi ID-d.

 4. Kui ülekanne on lõpetatud, jääb eelmine kaart rakenduses Wallet nähtavaks märkega, et seda kaarti pole võimalik kasutada.

Avaldamiskuupäev: