Kui Siri ei tööta teie iPhone’is

Kontrollige mõnda iPhone’i seadet, et veenduda, et Siri on seadistatud teie hääle kuulamiseks ja päringutele vastamiseks.

Lülitage sisse „Siri“ või „Hey Siri“

 1. Avage Settings (Seaded).

 2. Puudutage valikut Siri & Search (Siri ja otsing).

 3. Siin kontrollige, kas järgmised seaded on sisse lülitatud.

  • Listen for „Siri“ or „Hey Siri“ (Käskluse „Siri“ või „Hey Siri“ kuulamine)

  • Allow Siri When Locked (Luba Siri lukustatud seadmes)

Pildi asetekst puudub

Kui te ei näe menüüs Settings (Seaded) valikut Siri & Search (Siri ja otsing), taaskäivitage iPhone. Kui valikut Siri & Search (Siri ja otsing) pärast taaskäivitamist ei kuvata, kontrollige VPN-i seadeid. Mõned VPN-i profiilid ei pruugi Siri kasutamist lubada.

Häälestage Siri oma häält tuvastama

 1. Avage Settings (Seaded).

 2. Puudutage valikut Siri & Search (Siri ja otsing).

  Pildi asetekst puudub
 3. Lülitage funktsioon Listen for „Siri“ or „Hey Siri“ (Käskluse „Siri“ või „Hey Siri“ kuulamine) välja ja seejärel uuesti sisse.

 4. Kui kuvatakse seadistuskuva Just say "Siri" or "Hey Siri" (Öelge lihtsalt „Siri“ või „Hey Siri“), puudutage valikut Set Up (Seadista).

 5. Öelge kõik käsklused, mis ekraanil kuvatakse.

 6. Puudutage valikut Done (Valmis).

Pildi asetekst puudub

Kui te Sirit ei kuule

 1. Avage Settings (Seaded).

 2. Puudutage valikut Siri & Search (Siri ja otsing).

 3. Puudutage valikut Siri Responses (Siri vastused).

 4. Puudutage valikut Prefer Spoken Responses (Eelista suulisi vastuseid), et kuulata Siri vastuseid rääkimas ka siis, kui vaikne režiim on sisse lülitatud.

Pildi asetekst puudub

Saate ka muuta Siri kõnelemise helitugevust ja kiirust.

Hankige rohkem abi Siri kohta

Siri saadavus, funktsioonid ja käsud on keelest, riigist ning piirkonnast sõltuvalt erinevad. Lugege, milliseid Siri funktsioone toetatakse teie riigis või piirkonnas.

Avaldamiskuupäev: