Kõrvaklappidega AirPods ja AirPods Pro lugude peatamine, vahelejätmine ja helitugevuse reguleerimine

Kõrvaklapid AirPods võimaldavad teil kuulata muusikat, helistada, kasutada Sirit ja teha muud.

Heli reguleerimine kõrvaklappidega AirPods Pro (2. põlvkond)

vajutage heli esitamiseks ja peatamiseks puuteandurit

Heli esitamiseks ja peatamiseks või enda vaigistamiseks telefonikõne ajal vajutage AirPodi varrel olevat puuteandurit. Esituse jätkamiseks või enda vaigistuse tühistamiseks vajutage seda uuesti.

edasi liikumiseks puudutage puuteandurit kaks korda järjest

Edasi liikumiseks puudutage puuteandurit kaks korda järjest.

tagasi liikumiseks puudutage puuteandurit kolm korda järjest

Tagasi liikumiseks puudutage puuteandurit kolm korda järjest.

nipsake helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks AirPodi varrel üles või alla

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks asetage pöial AirPodi varrele ja nipsake nimetissõrmega puuteanduril üles või alla.

Siri kasutamine kõrvaklappidega AirPods Pro (2. põlvkond)

Saate oma kõrvaklappidega AirPods kasutada Sirit, et esitada küsimusi ja helistada. Siri saab reguleerida ka muusikat ja kontrollida kõrvaklappide AirPods olekut. Selleks et seadistada AirPod Pro kasutama Sirit, puudutage ja hoidke puuteandurit.

Režiimide Active Noise Cancellation (Aktiivne mürasummutus) ja Transparency mode (Läbipaistvuse režiim) kasutamine kõrvaklappidega AirPods Pro (2. põlvkond)

Kõrvaklapid AirPods Pro võimaldavad teil reguleerida, kui palju te kuulete end ümbritsevat heli. Funktsioonide Active Noise Cancellation (Aktiivne mürasummutus) ja Transparency mode (Läbipaistvuse režiim). Kõrvaklapid AirPods Pro (2. põlvkond) võimaldavad ka funktsiooni Adaptive Audio (Kohanduv heli) kasutamist, mis reguleerib müra vastavalt teie keskkonnale. Saate valida, milliste režiimide vahel puudutamise ja hoidmise funktsioon vahetab.

 1. Kui kõrvaklapid AirPods on teil kõrvas ja iPhone’i või iPadiga ühendatud, avage Settings (Seaded) > Bluetooth. Teise võimalusena võite avada jaotise Settings (Seaded) > [teie AirPods].

 2. Puudutage seadmete loendis oma AirPodsi kõrval nuppu More Info (Rohkem teavet)No alt supplied for Image.

 3. Puudutage valikut Noise Cancellation (Mürasummutus), Transparency (Läbipaistvus), Adaptive (Kohanduv) või Off (Väljas).

Heli reguleerimine kõrvaklappidega AirPods Pro (1. põlvkond) või AirPods (3. põlvkond)

 • Heli esitamiseks ja peatamiseks vajutage AirPodi varrel olevat puutetugevuse andurit. Esitamise jätkamiseks vajutage uuesti.

 • Edasi minemiseks puudutage puutetugevuse andurit kaks korda järjest.

 • Tagasi minemiseks puudutage puutetugevuse andurit kolm korda järjest.

 • Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks ütelge: „Hey Siri“ (Tere, Siri) ja seejärel kas „Turn up the volume“ (Suurenda helitugevust) või „Turn down the volume“ (Vähenda helitugevust). Või libistage lukustuskuval või juhtimiskeskuses kuulamiseks kasutatavas rakenduses helitugevuse liugurit. Samuti saate oma Apple Watchis avada valiku Now Playing (Praegu esitamisel) ja keerata kõrvaklappide AirPods Pro või AirPods (3. põlvkond) helitugevuse reguleerimiseks nuppu Digital Crown.

AirPodsi puutetugevuse andur

Siri kasutamine kõrvaklappidega AirPods Pro (1. või 2. põlvkond) või AirPods (3. põlvkond)

Saate oma kõrvaklappidega AirPods kasutada Sirit, et esitada küsimusi ja helistada. Siri saab reguleerida ka muusikat ja kontrollida kõrvaklappide AirPods olekut. Selleks et seadistada AirPod Pro kasutama Sirit, vajutage ja hoidke puutetugevuse andurit.

Režiimide Active Noise Cancellation (Aktiivne mürasummutus) ja Transparency mode (Läbipaistvuse režiim) kasutamine kõrvaklappidega AirPods Pro (1. või 2. põlvkond)

Kõrvaklapid AirPods Pro võimaldavad teil reguleerida, kui palju te kuulete end ümbritsevat heli. Funktsioonide Active Noise Cancellation (Aktiivne mürasummutus) ja Transparency mode (Läbipaistvuse režiim) vahel vahetamiseks puudutage ja hoidke puutetugevuse andurit. Saate valida, milliste režiimide vahel puudutamise ja hoidmise funktsioon vahetab.

 1. Kui kõrvaklapid AirPods on teil kõrvas ja iPhone’i või iPadiga ühendatud, avage Settings (Seaded) > Bluetooth. Teise võimalusena võite avada jaotise Settings (Seaded) > [teie AirPods].

 2. Puudutage seadmete loendis oma AirPodsi kõrval nuppu More Info (Rohkem teavet)No alt supplied for Image.

 3. Puudutage valikut Noise Cancellation (Mürasummutus), Transparency (Läbipaistvus) või Off (Väljas).

Heli reguleerimine kõrvaklappidega AirPods (1. või 2. põlvkond)

Kõrvaklappidega AirPods saate kasutada Sirit ja juhtida helisisu taasesitamist.

Heli reguleerimine kõrvaklappidega AirPods (2. põlvkond)

 • Siri aktiveerimiseks ütelge: „Hey Siri“ (Tere, Siri).

 • Heli esitamiseks või edasi minemiseks topeltpuudutage kõrvaklappi AirPod.

Heli reguleerimine kõrvaklappidega AirPods (1. põlvkond)

Siri kasutamiseks topeltpuudutage kõrvaklappi AirPod.

Kõrvaklappide AirPods puutežest

Kummagi kõrvaklapi AirPod (1. ja 2. põlvkond) topeltpuudutuse funktsiooni muumine

Saate kummagi kõrvaklapi AirPod seadistada topeltpuudutuse korral tegema üht järgmistest toimingutest:

 • Siri kasutamine*

 • Helisisu esitamine ja peatamine

 • Edasi liikumine

 • Eelmise loo juurde naasmine

Saate valida, mida peaks kumbki AirPod topeltpuudutuse korral tegema.

Kõnele vastamine kõrvaklappidega AirPods või AirPods Pro

Kui teile kummagi AirPodi kasutamise ajal helistatakse, saab Siri sellest teile teada anda. Kõnele vastamiseks või sellest keeldumiseks toimige järgmiselt.

 • Kõrvaklappidega AirPods Pro (1. või 2. põlvkond) või AirPods (3. põlvkond) vastamiseks vajutage puutetugevuse andurit.

 • Kõrvaklappidega AirPods (1. või 2. põlvkond) vastamiseks topeltpuudutage AirPodi.

 • Sissetulevast telefonikõnest keeldumiseks ja selle otse kõneposti saatmiseks topeltpuudutage kõrvaklappide AirPods Pro (1. või 2. põlvkond) või AirPods (3. põlvkond) puutetugevuse andurit. Kõrvaklappidega AirPods (1. või 2. põlvkond) telefonikõnedest keeldumiseks kasutage oma iPhone’i juhtnuppe.

Siri saab teie sissetulevaid sõnumeid kõrvaklappide AirPods Pro või AirPods (3. põlvkond) kaudu teile ette lugeda.

* Kui Siri ei reageeri topeltpuudutusele, avage Settings (Seaded) > Siri & Search (Siri ja otsing) ning veenduge, et valik Allow Siri When Locked (Juurdepääs Sirile lukustatuna) oleks sisse lülitatud.

Avaldamiskuupäev: