Täiustatud võrgusätete määramine iOS Setup Assistantis

Lugege, kuidas oma ettevõttekeskkonna jaoks kasutada puhverserverite määramiseks või muudeks täiustatud võrgukonfiguratsiooni võimalusteks iOS Setup Assistantit.

Kui olete ettevõtte süsteemiadministraator, soovitage oma kasutajatel häälestada uued seadmed täiustatud võrgukonfioguratsioonide jaoks iOS Setup Assistanti abil.

 1. Vajutage kuval Hello nuppu Home (Avakuva) või nipsake ekraanil sõrmega ülespoole.

 2. Valige keel.

 3. Valige riik või piirkond.

 4. Tehke kuval Quick Start (Kiirkäivitus) valik Set Up Manually (Seadista käsitsi).

 5. Vajutage kuval Choose a Wi-Fi Network (Vali Wi-Fi-võrk) nuppu Home (Avakuva) või vajutage ja hoidke 2 sekundit all küljenuppu.

 6. Puudutage valikut Wi-Fi Settings (Wi-Fi sätted).

 7. Puudutage oma võrgu nime kõrval infonuppuinfonuppu.

Sellelt kuvalt saate kohandada järgmisi sätteid:

 • HTTP puhverserverit häälestada;

 • staatilisi võrgusätteid määratleda;

 • BootP sisse lülitada;

 • DNS-i konfigureerida.

Avaldamiskuupäev: