Σέρβις και επισκευή του Apple Watch

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές σέρβις και την εγγύηση για το Apple Watch.

Προετοιμασία του Apple Watch για σέρβις

Πολλά ζητήματα στο Apple Watch μπορούν να επιλυθούν με την επανεκκίνηση της συσκευής. Μπορείτε, επίσης, να καταργήσετε τη ζευγοποίηση του Apple Watch από το iPhone και, στη συνέχεια, να το ζευγοποιήσετε ξανά. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα φόρτισης.  

Αν χρειάζεστε σέρβις, φροντίστε να κάνετε τα εξής:

  • Φόρτιση του Apple Watch
  • Καταργήστε τη ζευγοποίηση του Watch σας από το iPhone
  • Αφαιρέστε το λουράκι και φυλάξτε το μαζί με το καλώδιο φόρτισης και τα υπόλοιπα αξεσουάρ. Μετά το σέρβις του Apple Watch, θα χρειαστείτε αυτά τα αξεσουάρ τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν.
  • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το Apple ID και το συνθηματικό σας
  • Αν διαθέτετε Apple Watch Edition, αφαιρέστε τα χαλαρά εξαρτήματα από τη μαγνητική θήκη φόρτισης του Apple Watch Edition και φυλάξτε τα πριν επιστρέψετε το Apple Watch για σέρβις.

Μάθετε σχετικά με την προετοιμασία του Apple Watch για σέρβις

Σέρβις εκτός εγγύησης

Το σέρβις θεωρείται ότι παρέχεται εκτός εγγύησης όταν ισχύουν τα εξής:

  • Το Apple Watch έχει υπερβεί την περίοδο ισχύος της εγγύησης ή την περίοδο κάλυψης από τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών
  • Το Apple Watch έχει κάποιο πρόβλημα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή από τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών, όπως φθορές που οφείλονται σε ακούσια πρόκληση ζημιάς ή σε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις

Ενδεχομένως να είμαστε σε θέση να επιδιορθώσουμε ή να αντικαταστήσουμε το Apple Watch, με την αντίστοιχη χρέωση για υπηρεσίες εκτός εγγύησης. Ο εξοπλισμός αντικατάστασης που παρέχει η Apple στο πλαίσιο της υπηρεσίας επισκευής ή αντικατάστασης μπορεί να περιέχει νέα ή μεταχειρισμένα γνήσια ανταλλακτικά της Apple που έχουν δοκιμαστεί και περνούν τις απαιτήσεις λειτουργίας της Apple. Η Περιορισμένη εγγύηση της Apple παρέχεται επιπλέον από τα δικαιώματα που απολαμβάνετε βάσει της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτών.

Διαβάστε την Περιορισμένη εγγύηση Apple

Σέρβις μπαταρίας

Αν το Apple Watch έχει κάποιο πρόβλημα μπαταρίας, τροφοδοσίας ή φόρτισης που καλύπτεται από την Περιορισμένη εγγύηση Apple ή τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών, μπορούμε να παρέχουμε το απαραίτητο σέρβις για τη συσκευή σας χωρίς επιπλέον χρέωση. Αν παρουσιάζει προβλήματα που δεν καλύπτονται ή φθορά που προκύπτει από κανονική χρήση, μπορούμε να επιδιορθώσουμε τη συσκευή σας με την αντίστοιχη χρέωση.

Λήψη βοήθειας αν το Apple Watch δεν φορτίζεται ή δεν ενεργοποιείται
Λήψη σέρβις μπαταρίας

Ζημιά στο γυαλί

Αν η οθόνη του Apple Watch έχει κάποιο πρόβλημα που καλύπτεται από την Περιορισμένη εγγύηση Apple ή τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών, μπορούμε να παρέχουμε το απαραίτητο σέρβις για τη συσκευή σας χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση ακούσιας πρόκλησης ζημιάς, ενδεχομένως να είμαστε σε θέση να επιδιορθώσουμε το Apple Watch, με την αντίστοιχη χρέωση για υπηρεσίες εκτός εγγύησης. Η εγγύηση της Apple δεν καλύπτει τις ζημιές που οφείλονται σε ατυχήματα ή μη ενδεδειγμένη χρήση.  

Προγραμματισμός σέρβις

Αξεσουάρ Apple

Τα αξεσουάρ με την επωνυμία Apple που συνοδεύουν το προϊόν σας και περιέχονται στη συσκευασία του ενδέχεται να καλύπτονται χωρίς επιπλέον χρέωση από την Περιορισμένη εγγύηση Apple ή τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών. Επικοινωνήστε με την Apple ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple για να ενημερωθείτε σχετικά με την παροχή σέρβις.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την επιστροφή ή την ανταλλαγή αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών που έχετε προμηθευτεί από την Apple. Για θέματα σέρβις ή υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του αξεσουάρ.

Επικοινωνία με την υποστήριξη Apple

Γνήσια ανταλλακτικά

Τα γνήσια ανταλλακτικά Apple είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ποιότητα της επισκευής. Επισκεφτείτε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple για να βεβαιωθείτε ότι, όταν λάβετε πίσω το προϊόν σας, θα λειτουργεί σωστά.