Η σελίδα έναρξης του Safari, όπου εμφανίζονται αγαπημένοι ιστότοποι, μια σύνοψη Αναφοράς απορρήτου, και επιλογές προσαρμογής.

Προσαρμογή της σελίδας έναρξης

Επιλέξτε την εικόνα φόντου και τους συνδέσμους που θέλετε να εμφανίζονται όταν ανοίγετε παράθυρα και καρτέλες.

Τρόπος προσαρμογής της σελίδας έναρξης στο Safari

Το παράθυρο του Safari όπου είναι ανοιχτές πολλές καρτέλες, ο δείκτης βρίσκεται πάνω σε μια καρτέλα και εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της ιστοσελίδας.

Προεπισκόπηση περιεχομένου καρτέλας

Κρατήστε τον δείκτη πάνω σε μια καρτέλα για να εμφανιστεί μια στιγμιαία προεπισκόπηση του περιεχομένου της καρτέλας.

Τρόπος χρήσης των καρτελών για ιστοσελίδες στο Safari

Η βασική σελίδα του Mac App Store. Η πλαϊνή στήλη στα αριστερά περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες περιοχές του Store, όπως Arcade και Δημιουργήστε, και είναι επιλεγμένο το τμήμα «Κατηγορίες». Στα δεξιά, βρίσκεται η κατηγορία επεκτάσεων Safari.

Ανάπτυξη του Safari με επεκτάσεις

Προσαρμόστε την εμπειρία περιήγησής σας με επεκτάσεις Safari που μπορείτε να λάβετε από το Mac App Store.

Τρόπος λήψης επεκτάσεων για προσαρμογή του Safari

Μια ιστοσελίδα στα Ισπανικά. Το πεδίο Έξυπνης αναζήτησης περιλαμβάνει ένα κουμπί Μετάφρασης και εμφανίζει μια λίστα των διαθέσιμων γλωσσών.

Μετάφραση μιας ιστοσελίδας (Beta)

Δείτε άμεσα μια ιστοσελίδα σε άλλη γλώσσα.

Τρόπος μετάφρασης μιας ιστοσελίδας

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για το Safari, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης για το Safari.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.