Η σελίδα έναρξης του Safari όπου εμφανίζονται αγαπημένοι και συχνά επισκεπτόμενοι ιστότοποι.

Γρήγορη πρόσβαση στους ιστότοπους που θέλετε

Δείτε τους αγαπημένους σας ιστότοπους και αυτούς που επισκέπτεστε συχνά στη σελίδα έναρξης του Safari. Μπορείτε επίσης να δείτε σελιδοδείκτες, τη Λίστα ανάγνωσής σας, καρτέλες iCloud και συνδέσμους που έχετε λάβει στα Μηνύματα.

Πώς να έχετε γρήγορη πρόσβαση στους ιστότοπους που θέλετε στο Safari

Το παράθυρο «Εικόνα εντός εικόνας» αιωρείται πάνω από έναν άλλον ιστότοπο.

Αναπαραγωγή βίντεο σε αιωρούμενο παράθυρο

Χρησιμοποιήστε την Εικόνα εντός εικόνας για να παρακολουθήσετε βίντεο σε ένα αιωρούμενο παράθυρο που μπορεί να μετακινηθεί και να αλλάξει μέγεθος.

Πώς να αναπαράγετε βίντεο σε ένα αιωρούμενο παράθυρο στο Safari

Ένα παράθυρο Safari με το πρώτο τμήμα μιας διεύθυνσης ιστότοπου που έχει εισαχθεί στο Έξυπνο πεδίο αναζήτησης. Ο ίδιος ιστότοπος εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων στο τμήμα «Εναλλαγή σε καρτέλα», διότι είναι ήδη ανοιχτός σε μια άλλη καρτέλα.

Αποφυγή διπλότυπων καρτελών

Αν ξεκινήσετε τη μετάβαση σε έναν ιστότοπο που είναι ήδη ανοιχτός σε μια άλλη καρτέλα, το Safari διευκολύνει τη μετάβαση στον ιστότοπο στην υπάρχουσα καρτέλα.

Πώς να αποφεύγετε τις διπλότυπες καρτέλες στο Safari

Ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο εμφανίζονται οι επιλογές κοινής χρήσης της κάμερας και του μικροφώνου στο Mac σας με έναν ιστότοπο.

Να επιτρέπεται σε ιστότοπους η κοινή χρήση της οθόνης σας

Αν επισκεφθείτε έναν ιστότοπο που θέλει να χρησιμοποιήσει την κάμερα και το μικρόφωνο του Mac σας, π.χ. ιστότοπο βιντεοδιασκέψεων, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να επιτραπεί η κοινή χρήση.

Πώς να επιτρέπεται σε ιστότοπους η κοινή χρήση της οθόνης σας στο Safari

Για περιήγηση στον Οδηγό χρήσης για το Safari, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης για το Safari.