Κάρτα SD

Το SD, που σημαίνει Secure Digital, είναι μια μορφή κάρτας μνήμης. Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές αποθηκεύουν φωτογραφίες σε κάρτες μνήμης SD, οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν από τη φωτογραφική μηχανή.

Πολλοί υπολογιστές Mac διαθέτουν ενσωματωμένες υποδοχές καρτών SD, επιτρέποντας έτσι την εύκολη μεταφορά φωτογραφιών από την κάρτα στον υπολογιστή.