τυπικός χρήστης

Οι τυπικοί χρήστες διαμορφώνονται από κάποιο διαχειριστή. Οι τυπικοί χρήστες μπορούν να εγκαθιστούν εφαρμογές και να αλλάζουν τις δικές τους ρυθμίσεις, αλλά δεν μπορούν να προσθέτουν άλλους χρήστες ή να αλλάζουν τις ρυθμίσεις άλλων χρηστών.