συντόμευση

Μια συντόμευση σε εφαρμογή, αρχείο ή φάκελο που μπορείτε να διατηρείτε οπουδήποτε στο Mac σας. Όταν δημιουργείτε μια συντόμευση για ένα στοιχείο, το αρχικό στοιχείο δεν μετακινείται. Όταν ανοίγετε μια συντόμευση, ανοίγει το αρχικό στοιχείο. Αν μετακινήσετε ή μετονομάσετε το αρχικό στοιχείο, ο σύνδεσμος μεταξύ του στοιχείου και της συντόμευσης παραμένει.