Ροή φωτό μου

Όταν διαμορφώνετε τη συσκευή σας ώστε να χρησιμοποιεί τις Φωτογραφίες με το iCloud, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Ροή φωτό μου (δεν διατίθεται για νέους λογαριασμούς).

Με τη «Ροή φωτό μου», οι φωτογραφίες που λήφθηκαν στις τελευταίες 30 ημέρες (μέχρι 1000) αποστέλλονται στο iCloud και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές από οποιαδήποτε συσκευή στην οποία είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο Apple ID και η δυνατότητα «Φωτογραφίες iCloud» είναι ενεργοποιημένη. Η «Ροή φωτό μου» δεν αποστέλλει βίντεο ή ζωντανές φωτογραφίες. Δείτε το άρθρο της Υποστήριξης της Apple Ροή φωτό μου.

Οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη «Ροή φωτό μου» δεν συνυπολογίζονται στον χώρο αποθήκευσης iCloud σας.

Αν ενεργοποιήσετε τις «Φωτογραφίες iCloud» και τη «Ροή φωτό μου» σε iPhone, iPad ή iPod touch, οι φωτογραφίες που βγάζετε σε αυτή τη συσκευή αποστέλλονται στις «Φωτογραφίες iCloud» και τη «Ροή φωτό μου». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Φωτογραφίες iCloud και τον τρόπο που διαφέρουν από τη «Ροή φωτό μου», δείτε το άρθρο της Υποστήριξης της Apple Πληροφορίες για τις Φωτογραφίες iCloud και τη Ροή φωτό μου.

Σημείωση: Για να αποτραπεί η ακούσια ή υπερβολική χρήση, η «Ροή φωτό μου» περιορίζει τον αριθμό των φωτογραφιών που μπορείτε να αποστέλλετε εντός μιας δεδομένης ώρας, ημέρας ή μήνα. Δείτε το άρθρο της Υποστήριξης της Apple: Όρια της Ροής φωτό μου και των Κοινόχρηστων άλμπουμ.