Οδηγός χρήσης για την Τάξη

για iPad

Δημιουργία τάξης

Γρήγορη δημιουργία τάξης

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια τάξη και να προσκαλέσετε άλλα άτομα σε αυτήν.

Τρόπος δημιουργίας της πρώτης σας τάξης

Προβολή οθονών μαθητών

Προβολή οθονών

Προβάλλετε τις οθόνες των μαθητών σας για να τους βοηθήσετε να παραμένουν συγκεντρωμένοι.

Τρόπος προβολής της οθόνης όλων των μαθητών σας

Άνοιγμα ιστοσελίδας ή βιβλίου EPUB για μαθητές.

Άνοιγμα ιστοσελίδας ή βιβλίου EPUB για μαθητές

Ανοιξτε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή ένα βιβλίο EPUB για να βοηθήσετε μαθητές να μάθουν για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Τρόπος ανοίγματος σελιδοδείκτη ιστοσελίδας, κεφαλαίου EPUB ή μαθήματος iTunes U

Για περιήγηση στον Οδηγό χρήσης για την Τάξη για iPad, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας.