Διαχειριζόμενο Apple ID

Όπως οποιοδήποτε Apple ID, τα Διαχειριζόμενα Apple ID χρησιμοποιούνται για σύνδεση σε προσωπική ή κοινόχρηστη συσκευή. Χρησιμοποιούνται επίσης για πρόσβαση σε υπηρεσίες της Apple (όπως το iCloud και τα μαθήματα από το iTunes U) και στο Apple School Manager. Σε αντίθεση με τα Apple ID, τα Διαχειριζόμενα Apple ID ανήκουν στη σχολή ή την περιφέρειά σας και η διαχείρισή τους γίνεται από αυτές, και είναι σχεδιασμένα να πληρούν τις απαιτήσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επαναφορών κωδικών, των περιορισμών κατά τις επικοινωνίες και της διαχείρισης βάσει ρόλων. Το Apple School Manager κάνει απλή τη μαζική δημιουργία ενός μοναδικού Διαχειριζόμενου Apple ID για κάθε άτομο.