Προσβασιμότητα Apple

Οδηγός Διακόπτη ελέγχου και Πληκτρολογίου προσβασιμότητας

Αν χρησιμοποιείτε προσαρμόσιμες συσκευές ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το φυσικό πληκτρολόγιο, ο Διακόπτης ελέγχου και το Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας καθιστούν ευκολότερη τη χρήση του Mac και των αγαπημένων εφαρμογών σας.

Ο πίνακας Αφετηρίας του Διακόπτη και το Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας στην οθόνη.
Παράδειγμα προσαρμοσμένου πίνακα για τον Διακόπτη ελέγχου.

Έναρξη

Ο παρών οδηγός επεξηγεί τον τρόπο χρήσης του Διακόπτη ελέγχου για εισαγωγή κειμένου, διάδραση με στοιχεία στην οθόνη και έλεγχο του Mac σας. Επεξηγεί επίσης τον τρόπο χρήσης του Πληκτρολογίου προσβασιμότητας στην οθόνη (με την Παραμονή) για πλοήγηση στο macOS και εισαγωγή κειμένου, και του Επεξεργαστή πινάκων για δημιουργία προσαρμοσμένων πινάκων.