Σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Monterey 12.4

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Monterey 12.4.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

macOS Monterey 12.4

Κυκλοφόρησε στις 16 Μαΐου 2022

AMD

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-26772: ανώνυμος ερευνητής

AMD

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-26741: ABC Research s.r.o

CVE-2022-26742: ABC Research s.r.o

CVE-2022-26749: ABC Research s.r.o

CVE-2022-26750: ABC Research s.r.o

CVE-2022-26752: ABC Research s.r.o

CVE-2022-26753: ABC Research s.r.o

CVE-2022-26754: ABC Research s.r.o

Apache

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Πολλαπλά προβλήματα στο Apache

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με ενημέρωση Apache στην έκδοση 2.4.53.

CVE-2021-44224

CVE-2021-44790

CVE-2022-22719

CVE-2022-22720

CVE-2022-22721

AppleGraphicsControl

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-26751: Michael DePlante (@izobashi) του προγράμματος Zero Day Initiative της Trend Micro

AppleMobileFileIntegrity

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης ενδέχεται να μπορεί να προβάλει ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα στον χειρισμό μεταβλητών περιβάλλοντος αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επικύρωση.

CVE-2022-26707: Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Ιουλίου 2022

AppleScript

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου δυαδικού αρχείου AppleScript μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή την αποκάλυψη της μνήμης διεργασιών

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-26697: Qi Sun και Robert Ai της Trend Micro

AppleScript

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου δυαδικού αρχείου AppleScript μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή την αποκάλυψη της μνήμης διεργασιών

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-26698: Qi Sun της Trend Micro, Ye Zhang (@co0py_Cat) της Baidu Security

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 6 Ιουλίου 2022

AVEVideoEncoder

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-26736: ανώνυμος ερευνητής

CVE-2022-26737: ανώνυμος ερευνητής

CVE-2022-26738: ανώνυμος ερευνητής

CVE-2022-26739: ανώνυμος ερευνητής

CVE-2022-26740: ανώνυμος ερευνητής

Bluetooth

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Bluetooth

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32783: Jon Thompson της Evolve (Des Moines, IA)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Ιουλίου 2022

Contacts

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια προσθήκη ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει τα δικαιώματα της εφαρμογής και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-26694: Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing

CVMS

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει προνόμια ρίζας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εκκίνησης μνήμης αντιμετωπίστηκε.

CVE-2022-26721: Yonghwi Jin (@jinmo123) της Theori

CVE-2022-26722: Yonghwi Jin (@jinmo123) της Theori

DriverKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα πρόσβασης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-26763: Linus Henze της Pinauten GmbH (pinauten.de)

FaceTime

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή με προνόμια ρίζας ενδέχεται να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με ενεργοποίηση της ενίσχυσης του χρόνου εκτέλεσης.

CVE-2022-32781: Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Ιουλίου 2022

ImageIO

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης ακεραίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-26711: actae0n της Blacksun Hackers Club σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

ImageIO

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Οι πληροφορίες τοποθεσίας της φωτογραφίας ενδέχεται να παραμένουν αφότου αφαιρεθούν με το Preview Inspector

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-26725: Andrew Williams και Avi Drissman της Google

Intel Graphics Driver

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-26720: Liu Long του Ant Security Light-Year Lab

Intel Graphics Driver

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-26769: Antonio Zekic (@antoniozekic)

Intel Graphics Driver

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-26770: Liu Long του Ant Security Light-Year Lab

Intel Graphics Driver

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-26748: Jeonghoon Shin της Theori σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Intel Graphics Driver

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-26756: Jack Dates της RET2 Systems, Inc

IOKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2022-26701: chenyuwang (@mzzzz__) της Tencent Security Xuanwu Lab

IOMobileFrameBuffer

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-26768: ανώνυμος ερευνητής

Kernel

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει απρόσμενες αλλαγές στην κοινόχρηστη μνήμη διεργασιών

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-26758: ένας ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

Kernel

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας που έχει ήδη πραγματοποιήσει εκτέλεση κώδικα στην Ανάκτηση macOS ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-26743: Jordy Zomer (@pwningsystems)

Kernel

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2022-26714: Peter Nguyễn Vũ Hoàng (@peternguyen14) της STAR Labs (@starlabs_sg)

Kernel

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2022-26757: Ned Williamson του Google Project Zero

Kernel

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας που έχει ήδη πραγματοποιήσει επιτυχώς εκτέλεση κώδικα πυρήνα ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει τα μέτρα αντιμετώπισης της μνήμης πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2022-26764: Linus Henze της Pinauten GmbH (pinauten.de)

Kernel

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος εισβολέας με αυθαίρετη δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής μπορεί να έχει τη δυνατότητα να παρακάμψει τον έλεγχο ταυτότητας δείκτη

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού κατάστασης.

CVE-2022-26765: Linus Henze της Pinauten GmbH (pinauten.de)

LaunchServices

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια διεργασία sandbox μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα να παρακάμψει τους περιορισμούς του sandbox

Περιγραφή: Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πρόσβασης με πρόσθετους περιορισμούς sandbox σε εφαρμογές τρίτων.

CVE-2022-26706: Arsenii Kostromin (0x3c3e), Jonathan Bar Or της Microsoft

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 6 Ιουλίου 2022

LaunchServices

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει τις προτιμήσεις απορρήτου

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με επιπλέον ελέγχους δικαιωμάτων.

CVE-2022-26767: Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing

Libinfo

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει τις προτιμήσεις Απορρήτου

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32882: Zhipeng Huo (@R3dF09) και Yuebin Sun (@yuebinsun2020) του Tencent Security Xuanwu Lab

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022

libresolv

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος χρήστης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32790: Max Shavrick (@_mxms) της ομάδας Google Security

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουνίου 2022

libresolv

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-26776: Zubair Ashraf of Crowdstrike, Max Shavrick (@_mxms) της ομάδας Google Security

CVE-2022-26708: Max Shavrick (@_mxms) της ομάδας Google Security

libresolv

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Μια υπερχείλιση ακεραίων αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισαγωγής.

CVE-2022-26775: Max Shavrick (@_mxms) της ομάδας Google Security

LibreSSL

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου πιστοποιητικού μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-0778

libxml2

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2022-23308

Login Window

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένα άτομο με πρόσβαση σε ένα Mac ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει το παράθυρο σύνδεσης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα συνέπειας αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού κατάστασης.

CVE-2022-48575: Paul Walker της Bury και Nathaniel Ekoniak της Ennate Technologies

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

OpenSSL

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου πιστοποιητικού μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-0778

PackageKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-32794: Mickey Jin (@patch1t)

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2022

PackageKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-22617: Mickey Jin (@patch1t)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Ιουλίου 2022

PackageKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να τροποποιεί προστατευμένα τμήματα του συστήματος αρχείων

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε αφαιρώντας τον ευάλωτο κώδικα.

CVE-2022-26712: Mickey Jin (@patch1t)

PackageKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να τροποποιεί προστατευμένα τμήματα του συστήματος αρχείων

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένα δικαιώματα.

CVE-2022-26727: Mickey Jin (@patch1t)

Photo Booth

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή με προνόμια ρίζας ενδέχεται να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με ενεργοποίηση της ενίσχυσης του χρόνου εκτέλεσης.

CVE-2022-32782: Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Ιουλίου 2022

Preview

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια προσθήκη ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει τα δικαιώματα της εφαρμογής και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-26693: Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing

Printing

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει τις προτιμήσεις απορρήτου

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε αφαιρώντας τον ευάλωτο κώδικα.

CVE-2022-26746: @gorelics

Safari Private Browsing

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος ιστότοπος ενδέχεται να μπορεί να παρακολουθεί τους επισκέπτες όταν χρησιμοποιούν την ιδιωτική περιήγηση στο Safari

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-26731: ανώνυμος ερευνητής

Security

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει επικύρωση υπογραφής

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάλυσης πιστοποιητικού αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-26766: Linus Henze της Pinauten GmbH (pinauten.de)

SMB

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-26715: Peter Nguyễn Vũ Hoàng της STAR Labs

SMB

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-26718: Peter Nguyễn Vũ Hoàng της STAR Labs

SMB

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η προσάρτηση ενός κακόβουλου κοινόχρηστου στοιχείου δικτύου Samba ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-26723: Felix Poulin-Belanger

SoftwareUpdate

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε περιορισμένα αρχεία

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένα δικαιώματα.

CVE-2022-26728: Mickey Jin (@patch1t)

Spotlight

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα επαλήθευσης στον χειρισμό symlinks και αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση symlinks.

CVE-2022-26704: Gergely Kalman (@gergely_kalman) και Joshua Mason της Mandiant

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

System Preferences

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να δημιουργήσει συμβολικούς συνδέσμους σε προστατευμένες περιοχές του δίσκου

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τη βελτιωμένη επαλήθευση symlinks.

CVE-2022-42857: Mickey Jin (@patch1t)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

TCC

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να καταγράψει την οθόνη ενός χρήστη

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-26726: Antonio Cheong Yu Xuan της YCISCQ

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 11 Μαΐου 2023

Tcl

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να διαφύγει από το προστατευμένο περιβάλλον της

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης περιβάλλοντος.

CVE-2022-26755: Arsenii Kostromin (0x3c3e)

Terminal

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια διεργασία sandbox μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα να παρακάμψει τους περιορισμούς του sandbox

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης περιβάλλοντος.

CVE-2022-26696: Ron Waisberg, ένας ανώνυμος ερευνητής, Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing και Ron Hass (@ronhass7) της Perception Point

Η καταχώριση προστέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ενημερώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

WebKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

WebKit Bugzilla: 238178
CVE-2022-26700: ryuzaki

WebKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

WebKit Bugzilla: 236950
CVE-2022-26709: Chijin Zhou της ShuiMuYuLin Ltd και του Tsinghua wingtecher lab

WebKit Bugzilla: 237475
CVE-2022-26710: Chijin Zhou της ShuiMuYuLin Ltd και του Tsinghua wingtecher lab

WebKit Bugzilla: 238171
CVE-2022-26717: Jeonghoon Shin της Theori

WebKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

WebKit Bugzilla: 238183
CVE-2022-26716: SorryMybad (@S0rryMybad) της Kunlun Lab

WebKit Bugzilla: 238699
CVE-2022-26719: Dongzhuo Zhao σε συνεργασία με το ADLab της Venustech

WebRTC

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η αυτόματη προεπισκόπηση βίντεο σε κλήση webRTC ενδέχεται να διακοπεί εάν ο χρήστης απαντήσει μια τηλεφωνική κλήση

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής με τον χειρισμό ταυτόχρονων μέσων αντιμετωπίστηκε με βελτίωση χειρισμού κατάστασης.

WebKit Bugzilla: 237524
CVE-2022-22677: ανώνυμος ερευνητής

Wi-Fi

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να αποκαλύψει περιορισμένη μνήμη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2022-26745: Scarlet Raine

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 6 Ιουλίου 2022

Wi-Fi

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-26761: Wang Yu της Cyberserval

Wi-Fi

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-26762: Wang Yu της Cyberserval

zip

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό κατάστασης.

CVE-2022-0530

zlib

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2018-25032: Tavis Ormandy

zsh

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την ενημέρωση του zsh στην έκδοση 5.8.1.

CVE-2021-45444

Επιπλέον αναγνώριση

AppleMobileFileIntegrity

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing για τη βοήθειά του.

Bluetooth

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jann Horn του Project Zero για τη βοήθειά του.

Calendar

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Eugene Lim του Κυβερνητικού Οργανισμού Τεχνολογίας (Government Technology Agency) της Σιγκαπούρης για τη βοήθειά του.

FaceTime

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing για τη βοήθειά του.

FileVault

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Benjamin Adolphi της Promon Germany GmbH για τη βοήθειά του.

Login Window

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security για τη βοήθειά του.

Photo Booth

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing για τη βοήθειά του.

System Preferences

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Mohammad Tausif Siddiqui (@toshsiddiqui), Victor Grinchik (grinchik.com) και έναν ανώνυμο ερευνητή για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

WebKit

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον James Lee και έναν ανώνυμο ερευνητή για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2022

Wi-Fi

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Dana Morrison για τη βοήθειά της.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: