Προσαρμογή των γνωστοποιήσεων Mail σε iPhone ή iPad

Επιλέξτε να ακούγονται ηχητικές ειδοποιήσεις όταν λαμβάνετε ένα νέο email ή να εμφανίζεται ο αριθμός των μη αναγνωσμένων email στα εισερχόμενά σας στην οθόνη Αφετηρίας σας.

Αλλαγή των γνωστοποιήσεων Mail

  1. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, αγγίξτε «Mail».
  2. Αγγίξτε «Γνωστοποιήσεις».
  3. Αγγίξτε «Προσαρμογή γνωστοποιήσεων».
  4. Αγγίξτε τον λογαριασμό email.
  5. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε, όπως «Ειδοποιήσεις» ή «Ταμπέλες».

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή «Ταμπέλες», ο αριθμός των μη αναγνωσμένων email στα εισερχόμενά σας εμφανίζεται πάνω από την εφαρμογή Mail στην οθόνη Αφετηρίας σας.

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή «Ειδοποιήσεις», έχετε την επιλογή να προσαρμόσετε τους ήχους σας και να αλλάξετε τον τόνο ειδοποίησης ή το κουδούνισμα. Ο ήχος που θα επιλέξετε θα αναπαράγεται όταν θα λαμβάνετε ένα νέο email.

Ημερομηνία δημοσίευσης: