Τι νέο υπάρχει για τις επιχειρήσεις στο iOS 15

Μάθετε σχετικά με το περιεχόμενο για επιχειρήσεις που έχει κυκλοφορήσει η Apple για το iOS 15.

Οι ενημερώσεις του iOS 15 βελτιώνουν τη σταθερότητα, την απόδοση ή τη συμβατότητα της συσκευής σας και συνιστώνται για όλους τους χρήστες. Οι διαχειριστές συσκευών μπορούν να διαχειρίζονται ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας μια λύση MDM.

Για πληροφορίες σχετικά με τις γενικές βελτιώσεις, μάθετε για τις ενημερώσεις iOS 15.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτών των ενημερώσεων, ανατρέξτε στις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

iOS 15.6

 • Κατά τη χρήση ενός Yubikey 5Ci για την αντιγραφή μιας συμβολοσειράς συνθηματικού, τώρα θα ανακτάται ολόκληρη η συμβολοσειρά.

     


iOS 15.5

 • Προσθέτει υποστήριξη για τη σύνδεση με ένα διαχειριζόμενο Apple ID που είναι συνενωμένο με το Google Workspace.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι σύνδεσμοι tel:// που περιείχαν ειδικούς χαρακτήρες δεν ξεκινούσαν κλήση.
 • Οι σύνδεσμοι σχήματος URL για εφαρμογές είναι τώρα ενεργοί στο Mail, στα Μηνύματα και σε άλλες εφαρμογές.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι συσκευές που έχουν ρυθμιστεί για Πάντα ενεργό VPN δεν μπορούν να φορτώσουν τον Βοηθό δικτύου υποδοχής κατά τη σύνδεσή τους σε δίκτυα.

     


iOS 15.4

Διαχείριση συσκευών

 • Η κοινοποίηση σημειώσεων που είναι αποθηκευμένες σε έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό σε μη διαχειριζόμενους προορισμούς μπορεί τώρα να αποτραπεί από τους υπάρχοντες περιορισμούς «Διαχειριζόμενο άνοιγμα σε».
 • Οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε συσκευές οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην Εγγραφή χρήστη μπορούν πλέον να ενημερώνονται μέσω MDM.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου δεν ήταν επιτυχής η επανεγκατάσταση ενός προφίλ εγγραφής.

Διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου δεν ήταν δυνατή η απενεργοποίηση των κυβερνητικών ειδοποιήσεων από τον χρήστη.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου δεν ήταν δυνατή η προσθήκη νέων αντικαταστάσεων κειμένου σε ορισμένες συσκευές.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου οι χρήστες λάμβαναν πολλές προτροπές κατά τη φόρτωση μιας ιστοσελίδας που απαιτεί ένα πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας.

     


iOS 15.3

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να προκαλέσει τους συμμετέχοντες σε σύσκεψη στο Ημερολόγιο να λάβουν απαντήσεις από παλαιότερες εκδηλώσεις Ημερολογίου Exchange μετά την ενημέρωση μιας συσκευής.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου βιντεοδιασκέψεις που βασίζονται στο WebRTC και πραγματοποιούνται στο Safari θα μπορούσαν να μην έχουν ήχο ή εικόνα.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να προκαλέσει ιστοσελίδες να απαιτούν έλεγχο ταυτότητας πολλές φορές κατά τη διάρκεια της φόρτωσης.

      


iOS 15.2

Διαχείριση συσκευών

 • Η χρήση της Προστασίας απορρήτου Mail μπορεί τώρα να αποτραπεί σε εποπτευόμενες συσκευές.

Διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι περιορισμοί του Εφεδρικού αντιγράφου iCloud δεν εφαρμόζονταν κατά τη χρήση της ροής εργασίας «Μεταφορά ή επαναφορά».
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την τροποποίηση της οθόνης Αφετηρίας στις συνδεδεμένες συσκευές από το Apple Configurator 2.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το Ημερολόγιο θα μπορούσε να είναι αργό ή να μην αποκρίνεται.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που απέτρεπε έναν μεσολαβητή που χρησιμοποιεί NTLM από τον έλεγχο ταυτότητας.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που απέτρεπε ορισμένες συσκευές από την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να προκαλέσει τα πιστοποιητικά MDM που έχουν χορηγηθεί να γίνουν μη διαθέσιμα. Μάθετε περισσότερα

     


iOS 15.1

Διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις

 • Όταν μια εφαρμογή έχει διαμορφωθεί για μονοεφαρμογική λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να εγκρίνει προτροπές για το μικρόφωνο, την κάμερα και άλλα δικαιώματα.
 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο ο περιορισμός «Σβήσιμο δεδομένων και ρυθμίσεων» δεν απέτρεπε χρήστες από το σβήσιμο συσκευών.

 

iOS 15

Το iOS 15 περιλαμβάνει νέες δυνατότητες, όπως διαχειριζόμενο πίνακα επικόλλησης, μια βελτιωμένη εμπειρία εγγραφής χρήστη, νέες δυνατότητες δηλωτικής διαχείρισης και άλλες βελτιώσεις διαχείρισης συσκευών.

Διαχείριση συσκευών

 • Ένας νέος περιορισμός για τον διαχειριζόμενο πίνακα επικόλλησης διασφαλίζει ότι η επικόλληση περιεχομένου συμμορφώνεται με τους διαχειριζόμενους κανόνες «Άνοιγμα σε» που έχουν διαμορφωθεί.
 • Η εγγραφή χρήστη επιτρέπει τόσο σε προσωπικούς όσο και σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς Apple ID να έχουν πρόσβαση στο iCloud Drive από την εφαρμογή Αρχεία.
 • Μια νέα ροή εγγραφής βάσει λογαριασμού επιτρέπει στους χρήστες να ξεκινούν τη διαδικασία εγγραφής από τη συσκευή τους μέσω του μενού Ρυθμίσεις > Γενικά > VPN και διαχείριση συσκευών με το διαχειριζόμενο Apple ID που έχει εκχωρηθεί.
 • Το επεκτάσιμο φορτίο ενιαίας σύνδεσης μπορεί τώρα να προσδιορίζει προτιμώμενα KDC.
 • Με το tvOS 15, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα νέο κλειδί στο φορτίο «TV Remote» για την κατάργηση ονομάτων συσκευών Apple TV από το widget τηλεχειριστηρίου του Apple TV.
 • Είναι δυνατή η αποτροπή της χρήσης της Ιδιωτικής μεταγωγής iCloud σε εποπτευόμενες συσκευές. Μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμάσετε το δίκτυό σας για την Ιδιωτική μεταγωγή iCloud.

Διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις

 • Κατά τη σύνταξη ενός email, θα εμφανίζεται πλέον το στοιχείο «DisplayName» για παραλήπτες που εντοπίζονται σε μια Καθολική λίστα διευθύνσεων Exchange.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο δεν επέτρεπε τη δημιουργία σύνδεσης VPN ανά λογαριασμό με λογαριασμούς Exchange για όλες τις υπηρεσίες.
 • Τα μηνύματα δεν θα απενεργοποιούνται πλέον μετά από ενημέρωση λογισμικού, αν η οθόνη Μηνύματα και FaceTime είχαν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παραλείπονται κατά τη διαδικασία Αυτοματοποιημένης εγγραφής συσκευής.
 • Όταν η λύση MDM προωθεί μια ενημέρωση λογισμικού σε κλειδωμένη συσκευή που προστατεύεται με κωδικό, η οθόνη κλειδώματος δεν θα εμφανίζει πλέον κάποιο σφάλμα.
 • Οι συσκευές που έχουν προετοιμαστεί με το cfgutil θα κλείνουν πλέον σωστά τον Βοηθό διαμόρφωσης όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία.
 • Διορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο δεν επέτρεπε να εμφανίζονται οι γνωστοποιήσεις της εφαρμογής Mail στην οθόνη κλειδώματος.
 • Όταν οι συσκευές έχουν διαμορφωθεί για τα ιαπωνικά και είναι ενεργοί οι περιορισμοί διαχείρισης για την ενέργεια «Άνοιγμα σε», οι επαφές θα ταξινομούνται πλέον σωστά κατά την επιλογή παραληπτών στην εφαρμογή Mail 
 • Το iOS 15 υποστηρίζει την επιλογή IPv6-Only-Preferred στο DHCPv4. Αυτή η επιλογή επιτρέπει σε συσκευές με δυνατότητα IPv6 να παραβλέπουν την εκχώρηση μιας διεύθυνσης IPv4.
 • Η επέκταση Ενιαίας σύνδεσης μπορεί τώρα να χρησιμοποιεί Face ID και Touch ID για τον έλεγχο ταυτότητας.
 • Τα διαπιστευτήρια Kerberos SSO αποστέλλονται σωστά στους διακομιστές ADFS όταν πραγματοποιείται έλεγχος ταυτότητας μέσω του API SafariViewController.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: