Πληροφορίες για τις ενημερώσεις iPadOS 15

Το iPadOS 15 κάνει την πολυδιεργασία πιο εύκολη στην ανακάλυψη και τη χρήση και πιο ισχυρή. Τα widget μπορούν πλέον να τοποθετηθούν μεταξύ εφαρμογών στην οθόνη Αφετηρίας, και η Βιβλιοθήκη εφαρμογών διευκολύνει την πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας απευθείας από το Dock. Η Γρήγορη σημείωση αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο να κρατάτε σημειώσεις πάνω από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη. Οι νέες δυνατότητες μετάφρασης και η εφαρμογή «Μετάφραση» για iPad σάς βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα τον κόσμο γύρω σας. Οι κλήσεις FaceTime έχουν πιο φυσικό ήχο και αίσθηση χάρη στις βελτιώσεις ήχου και βίντεο, συμπεριλαμβανομένων του Χωρικού ήχου και της λειτουργίας Πορτρέτου. Η Συγκέντρωση μειώνει τους περισπασμούς περιορίζοντας τις γνωστοποιήσεις βάσει της δραστηριότητάς σας τη δεδομένη στιγμή.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού της Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 15.7.9

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.7.8

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.7.7

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.7.6

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.7.5

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.7.4

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.7.3

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.7.2

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.7.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.7

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.6.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222 


iPadOS 15.6

Το iPadOS 15.6 περιλαμβάνει βελτιώσεις, επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας.

 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα λόγω του οποίου οι Ρυθμίσεις κάποιες φορές συνέχιζαν να εμφανίζουν ότι ο χώρος αποθήκευσης της συσκευής ήταν πλήρης, ακόμη κι αν υπήρχε διαθέσιμος χώρος
 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα εξαιτίας του οποίου κάποιες φορές η λειτουργία των συσκευών Μπράιγ επιβραδυνόταν ή η απόκρισή τους διακοπτόταν κατά την πλοήγηση κειμένου στο Μail
 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα στο Safari όπου μια καρτέλα κάποιες φορές επέστρεφε στην προηγούμενη σελίδα
 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα όπου το iPad mini (6ης γενιάς) κάποιες φορές δεν ανίχνευε έναν φορτιστή ή άλλο αξεσουάρ USB-C

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.5

Το iPadOS 15.5 περιλαμβάνει βελτιώσεις στο Apple Podcasts, καθώς και άλλες δυνατότητες και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Το iPadOS 15.5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις και επιδιορθώσεις σφαλμάτων:

 • Το Apple Podcasts περιλαμβάνει μια νέα ρύθμιση για τον περιορισμό των επεισοδίων που είναι αποθηκευμένα στο iPad σας και την αυτόματη διαγραφή παλαιότερων

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτήν τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.4.1

Το iPadOS 15.4.1 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPad σας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης τις εξής επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad:

 • Η μπαταρία πλέον δεν εξαντλείται πιο γρήγορα από το αναμενόμενο μετά την ενημέρωση σε iPadOS 15.4
 • Οι συσκευές Μπράιγ πλέον αποκρίνονται κατά την πλοήγηση σε κείμενο ή την εμφάνιση προειδοποιήσεων
 • Δεν υφίσταται πλέον απώλεια σύνδεσης των συσκευών ακοής με τη σήμανση «Made for iPhone» εντός κάποιων εφαρμογών τρίτων

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.4

Το iPadOS 15.4 προσθέτει το Καθολικό χειριστήριο το οποίο σας επιτρέπει να χειρίζεστε το iPad και το Mac με ένα μόνο ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο. Διατίθενται νέα emoji και η επιλογή έναρξης συνεδριών SharePlay απευθείας από τις υποστηριζόμενες εφαρμογές. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης άλλες δυνατότητες και επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad.

Καθολικό χειριστήριο

 • Το Καθολικό χειριστήριο σάς επιτρέπει να χειρίζεστε το iPad και το Mac με ένα μόνο ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο
 • Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο σε iPad ή Mac και να σύρετε και να αποθέσετε αρχεία μεταξύ των δύο συσκευών

Emoji

 • Νέα emoji συμπεριλαμβανομένων προσώπων, χειρονομιών και οικιακών αντικειμένων
 • Τα emoji χειραψίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε διαφορετικούς τόνους δέρματος για κάθε χέρι

FaceTime

 • Δυνατότητα έναρξης συνεδριών SharePlay απευθείας από υποστηριζόμενες εφαρμογές

Siri

 • Το Siri έχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών για την ώρα και την ημερομηνία ενώ είστε εκτός σύνδεσης σε iPad Pro με A12Z Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις εξής βελτιώσεις για το iPad:

 • Δυνατότητα ρύθμισης των χειριστηρίων ήχου ώστε να προσαρμόζονται κατά την περιστροφή του iPad. Διατίθεται σε iPad (5ης γενιάς ή νεότερο), iPad mini (4ης και 5ης γενιάς), iPad Air 2, iPad Air (3ης και 4ης γενιάς), και σε iPad Pro
 • Δυνατότητα διαχείρισης προσαρμοσμένων τομέων email στο iCloud από τις Ρυθμίσεις
 • Προσθήκη υποστήριξης στα Ιταλικά και τα Κινεζικά (Παραδοσιακά) για τη μετάφραση των ιστοσελίδων στο Safari
 • Προσθήκη φίλτρων επεισοδίων σχετικά με τις σεζόν, τα αναπαραγμένα, μη αναπαραγμένα, αποθηκευμένα ή ληφθέντα επεισόδια στην εφαρμογή Podcasts
 • Οι Συντομεύσεις είναι πλέον συμβατές με τις ετικέτες στις Υπομνήσεις και προσφέρουν τη δυνατότητα προσθήκης, αφαίρεσης ή αναζήτησης ετικετών κατά τη δημιουργία και επεξεργασία των Συντομεύσεων
 • Διατίθεται πλέον δυνατότητα απόκρυψης συστάσεων ασφάλειας
 • Τα αποθηκευμένα συνθηματικά μπορούν πλέον να περιλαμβάνουν τις δικές σας σημειώσεις στις Ρυθμίσεις

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad όσον αφορά τις εξής περιπτώσεις:

 • Το πληκτρολόγιο ενδέχεται να εισαγάγει τελεία ανάμεσα σε πληκτρολογημένους αριθμούς
 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο ενδέχεται να μη συγχρονίζονται με τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud
 • Η δυνατότητα προσβασιμότητας «Εκφώνηση οθόνης» ενδέχεται να τερματίζεται αναπάντεχα στην εφαρμογή «Βιβλία»
 • Η Ζωντανή ακρόαση ενδέχεται να μην απενεργοποιείται όταν την απενεργοποιείτε στο Κέντρο ελέγχου

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο: https://support.apple.com/el-gr/HT201222 


iPadOS 15.3.1

Το iPadOS 15.3.1 περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας για το iPad σας και επιδιορθώνει ένα ζήτημα εξαιτίας του οποίου οι οθόνες Μπράιγ ενδεχομένως σταματούν να αποκρίνονται.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο: https://support.apple.com/el-gr/HT201222 


iPadOS 15.3

Το iPadOS 15.3 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPad σας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο: https://support.apple.com/el-gr/HT201222 


iPadOS 15.2.1

Το iPadOS 15.2.1 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad σας, όπως οι παρακάτω:

 • Τα Μηνύματα ίσως να μη φορτώσουν φωτογραφίες που αποστέλλονται μέσω ενός συνδέσμου iCloud

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.2

Το iPadOS 15.2 περιλαμβάνει την Αναφορά απορρήτου εφαρμογών, το πρόγραμμα Ψηφιακής κληρονομιάς, καθώς και επιδιορθώσεις σφαλμάτων και δυνατότητες για το iPad.

Απόρρητο

 • Η Αναφορά απορρήτου εφαρμογών στις Ρυθμίσεις επιτρέπει την εμφάνιση της συχνότητας με την οποία οι εφαρμογές προσπέλασαν την τοποθεσία, τις φωτογραφίες, την κάμερα, το μικρόφωνο, τις επαφές σας και άλλα δεδομένα τις περασμένες επτά ημέρες, καθώς και τη δικτυακή δραστηριότητά τους

Apple ID

 • Η ψηφιακή κληρονομιά σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε άτομα ως επαφές κληρονομιάς, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό iCloud και τις προσωπικές πληροφορίες σας σε περίπτωση θανάτου σας

Εφαρμογή TV

 • Η καρτέλα «Store» επιτρέπει την περιήγηση, την αγορά και την ενοικίαση ταινιών, όλα από ένα σημείο

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις εξής βελτιώσεις για το iPad:

 • Ρύθμιση στις Σημειώσεις για πρόσβαση σε γρήγορη σημείωση κάνοντας σάρωση από την κάτω αριστερή ή κάτω δεξιά γωνία της οθόνης
 • Η ρύθμιση «Απόκρυψη email» είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Mail για συνδρομητές iCloud+ και επιτρέπει τη δημιουργία μοναδικών, τυχαίων διευθύνσεων email
 • Οι Υπομνήσεις και οι Σημειώσεις σάς προσφέρουν τώρα τη δυνατότητα διαγραφής ή μετονομασίας ετικετών

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad όσον αφορά τις εξής περιπτώσεις:

 • Το Siri ενδέχεται να μην αποκρίνεται όταν εκτελείται το VoiceOver και το iPad είναι κλειδωμένο
 • Οι φωτογραφίες ProRAW ενδέχεται να εμφανίζονται ως υπερεκτεθειμένες κατά την προβολή σε εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών τρίτων μερών
 • Τα γεγονότα ημερολογίου ενδέχεται να εμφανίζονται τη λάθος ημέρα για χρήστες Microsoft Exchange

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο: https://support.apple.com/el-gr/HT201222 


iPadOS 15.1

Το iPadOS 15.1 περιλαμβάνει το SharePlay, έναν ολοκαίνουργιο τρόπο για να μοιράζεστε εμπειρίες με συγγενείς και φίλους στο FaceTime. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης άλλες δυνατότητες, και επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad.

SharePlay

 • Το SharePlay είναι ένας νέος τρόπος κοινής χρήσης συγχρονισμένων εμπειριών στο FaceTime με περιεχόμενο από την εφαρμογή Apple TV, το Apple Music και άλλες υποστηριζόμενες εφαρμογές από το App Store
 • Τα κοινόχρηστα χειριστήρια παρέχουν σε όλους τη δυνατότητα παύσης, αναπαραγωγής, γρήγορης επαναφοράς ή γρήγορης προώθησης
 • Η έξυπνη ένταση ήχου μειώνει αυτόματα τον ήχο μιας ταινίας, τηλεοπτικής εκπομπής ή τραγουδιού όταν μιλούν οι φίλοι σας
 • Το Apple TV υποστηρίζει την επιλογή παρακολούθησης κοινόχρηστου βίντεο στη μεγάλη οθόνη ενώ συνεχίζετε την κλήση FaceTime στο iPad
 • Η κοινή χρήση οθόνης επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες σε μια κλήση FaceTime να βλέπουν φωτογραφίες, να περιηγούνται στον Ιστό ή να αλληλοβοηθούνται

Μετάφραση

 • Υποστήριξη για Μανδαρινικά Κινεζικά (Ταϊβάν) στην εφαρμογή «Μετάφραση» και στην ολοσυστημική μετάφραση

Οικία

 • Νέα εναύσματα αυτοματισμού βάσει της τρέχουσας μέτρησης υγρασίας, ποιότητας αέρα ή επιπέδου φωτισμού από έναν αισθητήρα συμβατό με HomeKit

Συντομεύσεις

 • Νέες προκατασκευασμένες ενέργειες σάς επιτρέπουν να επικαλύπτετε κείμενο σε εικόνες ή gif

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Η εφαρμογή «Φωτογραφίες» μπορεί να αναφέρει εσφαλμένα ότι ο χώρος αποθήκευσης είναι πλήρης κατά την εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο
 • Η αναπαραγωγή ήχου από μια εφαρμογή μπορεί να τεθεί σε παύση κατά το κλείδωμα της οθόνης
 • Ίσως να μην ανιχνεύονται διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.0.2

Το iPadOS 15.0.2 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις για το iPad.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad:

 • Οι φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στη βιβλιοθήκη σας από τα Μηνύματα θα μπορούσαν να διαγραφούν μετά την αφαίρεση της συσχετισμένης συνομιλίας ή μηνύματος
 • Κάποιο AirTag ίσως να μην εμφανίζεται στην καρτέλα «Αντικείμενα» της Εύρεσης
 • Η επαναφορά ή ενημέρωση συσκευής ενδέχεται να αποτύχει κατά τη χρήση του Finder ή του iTunes για iPad mini (6ης γενιάς)

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222


iPadOS 15.0.1

Το iPadOS 15.0.1 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad.

 • Η εφαρμογή «Ρυθμίσεις» εμφάνιζε κάποιες φορές εσφαλμένα μια ειδοποίηση ότι ο χώρος αποθήκευσης είναι πλήρης

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού της Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222 


iPadOS 15

Πολυδιεργασία

 • Το μενού πολυδιεργασίας στο πάνω μέρος των εφαρμογών επιτρέπει τη χρήση του Split View και του Slide Over ή την είσοδο σε πλήρη οθόνη
 • Ένα ράφι πολλαπλών παραθύρων εμφανίζεται εντός εφαρμογών και σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα
 • Η Εναλλαγή εφαρμογών περιλαμβάνει πλέον εφαρμογές Slide Over και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε χώρους Split View σύροντας μια εφαρμογή πάνω σε μια άλλη
 • Νέα επιλογή ανοίγματος ενός παραθύρου κεντραρισμένου την οθόνη χωρίς έξοδο από την τρέχουσα προβολή στο Mail, τα Μηνύματα, τις Σημειώσεις, τα Αρχεία και υποστηριζόμενες εφαρμογές τρίτων
 • Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου επιτρέπουν τη δημιουργία Split View ή Slide Over χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο

Widget

 • Τα widget μπορούν να τοποθετηθούν μεταξύ εφαρμογών στην οθόνη Αφετηρίας
 • Το πολύ μεγάλο μέγεθος των widget έχει σχεδιαστεί ειδικά για το iPad
 • Τα νέα widget περιλαμβάνουν την Εύρεση, τις Επαφές, το App Store, το Game Center και το Mail
 • Οι προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνουν widget για τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα, τακτοποιημένες στην οθόνη Αφετηρίας
 • Εμφανίζονται αυτόματα ευφυείς προτάσεις widget στην έξυπνη στοίβα σας την κατάλληλη στιγμή με βάση τη δραστηριότητά σας

Βιβλιοθήκη εφαρμογών

 • Η Βιβλιοθήκη εφαρμογών οργανώνει αυτόματα τις εφαρμογές στο iPad σας σε μια εύχρηστη προβολή
 • Η Βιβλιοθήκη Εφαρμογών είναι διαθέσιμη μέσω ενός εικονιδίου στο Dock
 • Οι σελίδες οθόνης Αφετηρίας μπορούν να αναδιαταχθούν ή να αποκρυφτούν όπως σας βολεύει

Γρήγορη σημείωση και Σημειώσεις

 • Η Γρήγορη σημείωση σάς επιτρέπει να δημιουργείτε σημειώσεις οπουδήποτε στο iPadOS, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλό σας ή το Apple Pencil
 • Μπορείτε να προσθέσετε συνδέσμους από μια εφαρμογή ή ιστοσελίδα σε μια γρήγορη σημείωση ώστε να έχετε περισσότερες θεματικές πληροφορίες
 • Οι ετικέτες επιτρέπουν την εύκολη κατηγοριοποίηση και οργάνωση των σημειώσεών σας
 • Η Περιήγηση ετικετών στην πλαϊνή στήλη σάς επιτρέπει να αγγίζετε οποιαδήποτε ετικέτα ή συνδυασμό ετικετών για γρήγορη προβολή σημειώσεων που έχουν ετικέτες
 • Η προβολή δραστηριότητας παρέχει μια σύνοψη των ενημερώσεων από την πιο πρόσφατη φορά που προβάλατε τη σημείωση και μια καθημερινή λίστα δραστηριότητας του κάθε συνεργάτη
 • Οι Αναφορές σάς επιτρέπουν να ειδοποιήσετε ένα άτομο σε μια κοινόχρηστη σημείωση

FaceTime

 • Ο Χωρικός ήχος κάνει τις φωνές των συμμετεχόντων να ακούγονται σαν να προέρχονται από την κατεύθυνση όπου φαίνονται στην οθόνη σε ομαδικές κλήσεις FaceTime (iPad με A12 Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα)
 • Η Απομόνωση φωνής ελαχιστοποιεί τους θορύβους παρασκηνίου ώστε η φωνή σας να ακούγεται πεντακάθαρα (iPad με A12 Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα)
 • Το Ευρύ φάσμα επιτρέπει να ακούγονται όλοι οι θόρυβοι παρασκηνίου στην κλήση (iPad με A12 Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα)
 • Η λειτουργία Πορτρέτου θαμπώνει το φόντο και εστιάζει σε εσάς (iPad με A12 Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα)
 • Κατά τη διάρκεια ομαδικών κλήσεων FaceTime, η προβολή πλέγματος εμφανίζει έως έξι άτομα στην οθόνη σε πλακίδια ίδιου μεγέθους και επισημαίνει τον τρέχοντα ομιλητή
 • Οι σύνδεσμοι FaceTime σάς επιτρέπουν να προσκαλείτε τους φίλους σας σε μια κλήση FaceTime. Ακόμη και οι φίλοι σας που έχουν συσκευή Android ή Windows μπορούν να συμμετάσχουν από το πρόγραμμα περιήγησής τους

Μηνύματα και memoji

 • Το τμήμα «Σε κοινή χρήση με εσάς» εμφανίζει περιεχόμενο που σας έχει κοινοποιηθεί από φίλους σε συζητήσεις Μηνυμάτων, και περιλαμβάνεται στις Φωτογραφίες, το Safari, το Apple News, το Apple Music, το Apple Podcasts και την εφαρμογή Apple TV
 • Το καρφιτσωμένο περιεχόμενο αναδεικνύει το κοινοποιημένο περιεχόμενο που έχετε επιλέξει και το καθιστά πιο εμφανές στο τμήμα «Σε κοινή χρήση με εσάς», στην αναζήτηση των Μηνυμάτων και στην προβολή «Λεπτομέρειες» της συζήτησης
 • Οι πολλαπλές φωτογραφίες που έχουν σταλεί στα Μηνύματα εμφανίζονται ως όμορφο κολάζ ή ως σαρώσιμη στοίβα
 • Πάνω από 40 επιλογές ρούχων memoji και έως τρία διαφορετικά χρώματα για να προσαρμόσετε τα ρούχα και τα αξεσουάρ κεφαλιού στα αυτοκόλλητα memoji σας

Συγκέντρωση

 • Η Συγκέντρωση επιτρέπει το αυτόματο φιλτράρισμα γνωστοποιήσεων με βάση την τρέχουσα δραστηριότητά σας, όπως άθληση, ύπνος, παιχνίδια, ανάγνωση, οδήγηση, εργασία ή προσωπικός χρόνος
 • Η Συγκέντρωση χρησιμοποιεί ευφυΐα επί της συσκευής κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης ώστε να προτείνει εφαρμογές και άτομα από τα οποία θέλετε να επιτρέπονται οι γνωστοποιήσεις κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης
 • Οι σελίδες οθόνης Αφετηρίας μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να αντιστοιχούν στις εφαρμογές και τα widget σας σε μια συγκεκριμένη συγκέντρωση
 • Οι θεματικές προτάσεις προτείνουν έξυπνα μια συγκέντρωση με βάση το περιβάλλον σας, χρησιμοποιώντας σήματα όπως η τοποθεσία ή η ώρα της ημέρας
 • Η κατάσταση εμφανίζεται στις επαφές σας σε συζητήσεις Μηνυμάτων υποδεικνύοντας ότι οι γνωστοποιήσεις σας έχουν τεθεί σε σίγαση μέσω της Συγκέντρωσης

Γνωστοποιήσεις

 • Η νέα εμφάνιση διαθέτει φωτογραφίες επαφών για άτομα και μεγαλύτερα εικονίδια για εφαρμογές
 • Η Σύνοψη γνωστοποιήσεων παρέχει μια χρήσιμη συλλογή των γνωστοποιήσεων σας καθημερινά, βάσει του προγράμματος που έχετε ορίσει
 • Οι γνωστοποιήσεις μπορούν να τεθούν σε σίγαση από οποιαδήποτε εφαρμογή ή συζήτηση για την επόμενη ώρα ή την υπόλοιπη ημέρα

Χάρτες

 • Οι λεπτομερείς χάρτες πόλεων εμφανίζουν το υψόμετρο, δέντρα, τοπόσημα, διαβάσεις, λωρίδες στροφής, τρισδιάστατες προβολές για πλοήγηση σε μεγάλους κόμβους, και πολλά ακόμη στην Περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και πολλές άλλες πόλεις που θα προστεθούν στο μέλλον (iPad με A12 Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα)
 • Οι νέες δυνατότητες οδήγησης περιλαμβάνουν έναν νέο χάρτη για οδηγούς που επισημαίνει λεπτομέρειες όπως η κίνηση και τα περιστατικά, καθώς και έναν προγραμματισμό διαδρομών που σας επιτρέπει να δείτε το επερχόμενο ταξίδι σας επιλέγοντας μια μελλοντική ώρα αναχώρησης ή άφιξης
 • Η ενημερωμένη εμπειρία ΜΜΜ παρέχει πρόσβαση ενός αγγίγματος σε αναχωρήσεις κοντά σας
 • Η διαδραστική τρισδιάστατη υδρόγειος εμφανίζει βελτιωμένες λεπτομέρειες για οροσειρές, ερήμους, δάση, ωκεανούς και άλλα (iPad με A12 Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα)
 • Οι επανασχεδιασμένες κάρτες μέρους διευκολύνουν τους χρήστες να μάθουν περισσότερα και να αλληλεπιδράσουν με μέρη, και ο νέος χώρος των Οδηγών εμφανίζει τις καλύτερες επιμελημένες προτάσεις για μέρη που θα λατρέψετε

Safari

 • Οι ομάδες καρτελών σάς βοηθούν να αποθηκεύετε και να οργανώνετε τις καρτέλες σας για ευκολότερη πρόσβαση από τις συσκευές σας
 • Η σελίδα έναρξης μπορεί να προσαρμοστεί με μια εικόνα φόντου και νέες ενότητες όπως Αναφορά απορρήτου, Προτάσεις Siri, και Σε κοινή χρήση με εσάς
 • Οι επεκτάσεις Ιστού στο iPadOS σάς βοηθούν να εξατομικεύσετε την περιήγησή σας και μπορούν να ληφθούν μέσω του App Store
 • Η Φωνητική αναζήτηση σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μετάφραση

 • Η εφαρμογή «Μετάφραση» για iPad έχει σχεδιαστεί για συζητήσεις και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε εξ ολοκλήρου εκτός σύνδεσης, ώστε οι συζητήσεις σας να παραμένουν ιδιωτικές
 • Η Ολοσυστημική μετάφραση επιτρέπει την επιλογή κειμένου και χειρογραφής οπουδήποτε στο iPadOS και μετάφραση με ένα άγγιγμα
 • Η Αυτόματη μετάφραση ανιχνεύει πότε ξεκινάτε να μιλάτε και πότε σταματάτε σε μια συζήτηση, μεταφράζοντας αυτόματα την ομιλία σας χωρίς να αγγίξετε το κουμπί μικροφώνου
 • Η προβολή κατ' ιδίαν επιτρέπει σε κάθε άτομο να προβάλλει τη συζήτηση από τη δική του πλευρά

Ζωντανό κείμενο

 • Το Ζωντανό κείμενο μετατρέπει το κείμενο σε όλες τις φωτογραφίες σας σε διαδραστικό, ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε, να αναζητήσετε και να μεταφράσετε στις Φωτογραφίες, στα Στιγμιότυπα οθόνης, στην Άμεση προβολή, στο Safari και σε ζωντανές προεπισκοπήσεις με την Κάμερα (iPad με A12 Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα)
 • Οι ανιχνευτές δεδομένων για το Ζωντανό κείμενο αναγνωρίζουν αριθμούς τηλεφώνου, email, ημερομηνίες, ταχυδρομικές διευθύνσεις και πολλά άλλα σε φωτογραφίες, ώστε να μπορείτε να κάνετε ενέργειες με αυτά

Spotlight

 • Τα εμπλουτισμένα αποτελέσματα συνδυάζουν όλες τις πληροφορίες που αναζητάτε για επαφές, ηθοποιούς, μουσικούς, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές
 • Μπορείτε να αναζητήσετε φωτογραφίες στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας κατά τοποθεσία, άτομα, σκηνή, κείμενο ή άλλα στοιχεία που περιέχουν οι φωτογραφίες, όπως σκύλος ή αυτοκίνητο
 • Η αναζήτηση εικόνων Ιστού σάς επιτρέπει να αναζητήσετε εικόνες ατόμων, ζώων, μνημείων και άλλων

Φωτογραφίες

 • Νέα εμφάνιση για τις Αναμνήσεις με μια νέα διαδραστική διεπαφή, κινούμενες κάρτες με έξυπνους, προσαρμοστικούς τίτλους, νέα στιλ κίνησης και μετάβασης, και κολάζ πολλαπλών εικόνων
 • Το Apple Music μπορεί να προστεθεί στις Αναμνήσεις για συνδρομητές Apple Music, ενώ οι εξατομικευμένες προτάσεις τραγουδιών συνδυάζουν τις προτάσεις ειδικών με τα μουσικά σας γούστα και αυτά που περιέχουν οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας
 • Οι συνθέσεις αναμνήσεων σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τη μουσική υπόκρουση και την αισθητική μιας ανάμνησης επιλέγοντας από διαφορετικά τραγούδια και ταιριαστά φίλτρα ανάμνησης
 • Οι νέοι τύποι αναμνήσεων περιλαμβάνουν επιπλέον διεθνείς γιορτές, αναμνήσεις ειδικές για παιδιά, ιστορικές τάσεις, και βελτιωμένες αναμνήσεις για κατοικίδια
 • Το τμήμα «Πληροφορίες» εμφανίζει πλέον εμπλουτισμένες πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία, όπως κάμερα και φακός, ταχύτητα κλείστρου, μέγεθος αρχείου και άλλα

Siri

 • Η επεξεργασία επί της συσκευής συνεπάγεται ότι ο ήχος των αιτημάτων σας παραμένει στη συσκευή σας από προεπιλογή και ότι το Siri μπορεί να επεξεργάζεται πολλά αιτήματα εκτός σύνδεσης (iPad με A12 Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα)
 • Η κοινή χρήση στοιχείων στο Siri σάς επιτρέπει να στέλνετε στοιχεία οθόνης, όπως φωτογραφίες, ιστοσελίδες και τοποθεσίες Χαρτών, σε οποιαδήποτε επαφή σας
 • Το Siri μπορεί να χρησιμοποιήσει θεματικές πληροφορίες στην οθόνη για αναφορά σε επαφές επί της οθόνης ώστε να τους στείλει ένα μήνυμα ή να τις καλέσει
 • Η εξατομίκευση επί της συσκευής επιτρέπει την ιδιωτική βελτίωση της αναγνώρισης και της κατανόησης ομιλίας από το Siri (iPad με A12 Bionic και μεταγενέστερα μοντέλα)

Απόρρητο

 • Η Προστασία απορρήτου Mail προστατεύει το απόρρητό σας, καθώς δεν επιτρέπει στους αποστολείς email να δουν τη δραστηριότητά σας στο Mail, τη διεύθυνση IP σας ή αν έχετε ανοίξει το email τους
 • Η Ευφυής αποτροπή ανίχνευσης στο Safari δεν επιτρέπει σε ανιχνευτές να δημιουργήσουν προφίλ για εσάς χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP σας

iCloud+

 • Το iCloud+ είναι μια συνδρομητική υπηρεσία cloud που σας παρέχει κορυφαίες δυνατότητες και πρόσθετο χώρο αποθήκευσης στο iCloud
 • Η Ιδιωτική μεταγωγή iCloud (beta) στέλνει τα αιτήματά σας μέσα από δύο ξεχωριστούς διαδικτυακούς αναμεταδότες και κρυπτογραφεί την κίνηση στο Διαδίκτυο από τη συσκευή σας, ώστε η περιήγησή σας στο Safari να είναι πιο ασφαλής και ιδιωτική
 • Η Απόκρυψη email σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μοναδικές, τυχαίες διευθύνσεις email που προωθούνται στην προσωπική διεύθυνση email σας, ώστε να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email χωρίς να χρειάζεται να κοινοποιείτε την πραγματική διεύθυνση email σας
 • Το Ασφαλές βίντεο HomeKit υποστηρίζει τη σύνδεση περισσότερων καμερών ασφαλείας χωρίς να επηρεάζεται το όριο χώρου αποθήκευσης iCloud σας
 • Ο Προσαρμοσμένος τομέας email εξατομικεύει τη διεύθυνση email iCloud σας και σας επιτρέπει να προσκαλέσετε μέλη οικογένειας για χρήση του ίδιου τομέα

Προσβασιμότητα

 • Η Εξερεύνηση εικόνων με το VoiceOver σάς επιτρέπει να λαμβάνετε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με άτομα και αντικείμενα, και να μαθαίνετε για δεδομένα κειμένου και πινάκων σε φωτογραφίες
 • Οι Περιγραφές εικόνων VoiceOver στη Σήμανση σάς επιτρέπουν να προσθέτετε δικές σας περιγραφές εικόνων που μπορούν να αναγνωστούν από το VoiceOver
 • Οι Ρυθμίσεις ανά εφαρμογή σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης και μεγέθους κειμένου μόνο για τις εφαρμογές που θέλετε
 • Οι Ήχοι παρασκηνίου αναπαράγουν ισορροπημένους, φωτεινούς ή σκούρους θορύβους, ήχους ωκεανού, βροχής και ρυακιού στο παρασκήνιο για κάλυψη ανεπιθύμητων περιβαλλοντικών ή εξωτερικών θορύβων
 • Οι Ηχητικές ενέργειες για τον Διακόπτη ελέγχου σάς δίνουν τη δυνατότητα να χειρίζεστε το iPad σας με απλούς στοματικούς ήχους
 • Δυνατότητα εισαγωγής ακοογραμμάτων στις Ρυθμίσεις για προσαρμογή των Βοηθημάτων ακουστικών με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων ακοής σας
 • Νέες γλώσσες Φωνητικού ελέγχου, όπως Μανδαρινικά Κινεζικά (ηπειρωτική Κίνα), Καντονεζικά (Χονγκ Κονγκ), Γαλλικά (Γαλλία) και Γερμανικά (Γερμανία)
 • Επιλογές memoji, όπως κοχλιακό εμφύτευμα, σωλήνες οξυγόνου ή μαλακό κράνος

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις εξής δυνατότητες και βελτιώσεις:

 • Ο Χωρικός ήχος με δυναμική ανίχνευση κεφαλιού στο Apple Music προσφέρει ακόμη πιο καθηλωτική εμπειρία για μουσική Dolby Atmos σε AirPods Pro και AirPods Max
 • Οι βελτιώσεις συντομεύσεων πληκτρολογίου περιλαμβάνουν περισσότερες συντομεύσεις πληκτρολογίου, μια επανασχεδιασμένη συμπαγή εμφάνιση και καλύτερη οργάνωση σε κατηγορίες
 • Οι επαφές ανάκτησης λογαριασμού Apple ID σάς επιτρέπουν να επιλέξετε ένα ή περισσότερα άτομα που εμπιστεύεστε, τα οποία θα σας βοηθήσουν να επαναφέρετε το συνθηματικό σας και να προσπελάσετε τον λογαριασμό σας
 • Ο προσωρινός χώρος αποθήκευσης iCloud σάς παρέχει τον χώρο αποθήκευσης iCloud που χρειάζεστε για δημιουργία ενός προσωρινού εφεδρικού αντιγράφου των δεδομένων σας, δωρεάν, για έως τρεις εβδομάδες όταν αγοράσετε μια νέα συσκευή
 • Οι ειδοποιήσεις απομάκρυνσης της Εύρεσης σάς ειδοποιούν αν ξεχάσετε κάπου μια υποστηριζόμενη συσκευή ή αντικείμενο, και η Εύρεση εμφανίζει οδηγίες κατεύθυνσης προς το αντικείμενο
 • Οι επισημάνσεις παιχνιδιών, που καταγράφουν έως τα πιο πρόσφατα 15 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, μπορούν να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας χειριστήρια παιχνιδιών όπως το ασύρματο χειριστήριο Xbox Series X|S ή Sony PS5 DualSense™
 • Τα γεγονότα εντός εφαρμογών του App Store σάς βοηθούν να ανακαλύπτετε τρέχοντα γεγονότα εντός εφαρμογών και παιχνιδιών, όπως έναν διαγωνισμό παιχνιδιού, μια νέα πρεμιέρα ταινίας ή μια ζωντανά μεταδιδόμενη εμπειρία

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει πολλές ακόμη δυνατότητες και βελτιώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.apple.com/ipados/ipados-15/features/.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού της Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.apple.com/el-gr/HT201222.

Ημερομηνία δημοσίευσης: