Αν δεν μπορείτε να κάνετε ενημέρωση ή επαναφορά του iPad

Μπορείτε να θέσετε το iPad σε λειτουργία ανάκτησης και, στη συνέχεια, να το επαναφέρετε με χρήση υπολογιστή.

Σε αυτήν την περίπτωση, ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης,για να επαναφέρετε το iPad:

 • Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει το iPad ή αναφέρει ότι βρίσκεται σε λειτουργία ανάκτησης.
 • Αν η οθόνη σας κολλήσει στο λογότυπο της Apple για μερικά λεπτά χωρίς γραμμή προόδου.
 • Βλέπετε την οθόνη της λειτουργίας ανάκτησης.

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε, αν εμφανίζεται η γραμμή προόδου στην οθόνη σας για αρκετά λεπτά.

Θέστε το iPad σε λειτουργία ανάκτησης και διαμορφώστε το από την αρχή

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Mac είναι ενημερωμένο. Αν χρησιμοποιείτε το iTunes, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.
 2. Σε Mac με macOS Catalina, ανοίξτε το Finder. Σε Mac με macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, ή σε PC, ανοίξτε το iTunes. Αν το iTunes είναι ήδη ανοιχτό, κλείστε το και στη συνέχεια ανοίξτε το ξανά. Μάθετε ποιο macOS χρησιμοποιεί το Mac σας.
 3. Συνδέστε το iPad στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
 4. Αφήστε το iPad συνδεδεμένο και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη λειτουργίας ανάκτησης:
  • Σε iPad χωρίς κουμπί Αφετηρίας: Πατήστε και απελευθερώστε γρήγορα το κουμπί έντασης ήχου που βρίσκεται πιο κοντά στο πάνω κουμπί. Πατήστε και απελευθερώστε γρήγορα το κουμπί έντασης ήχου που βρίσκεται πιο μακριά από το πάνω κουμπί. Πατήστε παρατεταμένα το πάνω κουμπί.
   Ένα κινούμενο γραφικό του iPad και του iPad mini με βέλη που δείχνουν το κουμπί αύξησης έντασης ήχου, έπειτα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και τέλος το επάνω κουμπί
  • Σε iPad με κουμπί Αφετηρίας: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας και το πάνω (ή το πλαϊνό) κουμπί ταυτόχρονα. 
   Ένα κινούμενο γραφικό του iPad με βέλη που δείχνουν το κουμπί Αφετηρίας και το επάνω κουμπί
 5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (ή τα κουμπιά) μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας ανάκτησης:iPad που εμφανίζει την οθόνη της λειτουργίας ανάκτησης
 6. Εντοπισμός του iPad στον υπολογιστή σας. Όταν δείτε την επιλογή επαναφοράς ή ενημέρωσης, επιλέξτε «Ενημέρωση». Ο υπολογιστής σας θα προσπαθήσει να επανεγκαταστήσει το λογισμικό χωρίς να διαγράψει τα δεδομένα σας. Περιμένετε όσο ο υπολογιστής πραγματοποιεί λήψη του λογισμικού του iPad. Αν η λήψη διαρκέσει παραπάνω από 15 λεπτά και το iPad εξέλθει από την οθόνη λειτουργίας ανάκτησης, αφήστε τη λήψη να ολοκληρωθεί και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα 3.
 7. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση ή η επαναφορά, διαμορφώστε το iPad.

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Ημερομηνία δημοσίευσης: