Δείτε το ιστορικό συναλλαγών του Apple Pay

Ελέγξτε τις πιο πρόσφατες συναλλαγές των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που χρησιμοποιείτε με το Apple Pay.

Ενδέχεται να δείτε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον λογαριασμό της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας σας, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών από όλες τις συσκευές που χρησιμοποιείτε με το Apple Pay και από τη φυσική κάρτα σας.1 Ωστόσο, ανάλογα με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας, ενδέχεται να δείτε μόνο τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη συσκευή που χρησιμοποιείτε. 

 

Δείτε το ιστορικό συναλλαγών του Apple Pay στο iPhone

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Πορτοφόλι στο iPhone.
 2. Αγγίξτε μια κάρτα για να δείτε μια λίστα των πιο πρόσφατων συναλλαγών σας.
 3. Αγγίξτε μια συναλλαγή για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες ή να αναφέρετε ένα πρόβλημα.

Δείτε το ιστορικό συναλλαγών του Apple Pay στο Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Πορτοφόλι στο Apple Watch.
 2. Αγγίξτε μια κάρτα για να δείτε μια λίστα των πιο πρόσφατων συναλλαγών σας.
 3. Αγγίξτε μια συναλλαγή για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε το ιστορικό συναλλαγών του Apple Pay στο Mac με Touch ID ή στο iPad

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του Πορτοφολιού.
  • Στο Mac με Touch ID, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) > Πορτοφόλι και Apple Pay.
  • Στο iPad, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay.
 2. Επιλέξτε μια κάρτα.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα «Συναλλαγές».
 4. Επιλέξτε μια συναλλαγή για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ορισμένες συναλλαγές ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικές σε σχέση με την τελική χρέωση. Ανάλογα με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας, ενδέχεται να βλέπετε μόνο τα ποσά της αρχικής έγκρισης ή ενδέχεται να βλέπετε διαφορετικά ποσά συναλλαγής από τοποθεσίες όπως εστιατόρια, βενζινάδικα, ξενοδοχεία και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.

Αν έχετε συνδέσει τον λογαριασμό σας με μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα που πληροί τις προϋποθέσεις στην εφαρμογή Πορτοφόλι, ενδέχεται να υπάρχει μια γενική ημερήσια χρονοσήμανση στο ιστορικό συναλλαγών σας.

Για ένα πιο ακριβές αρχείο των συναλλαγών σας, ανατρέξτε στην κατάσταση κινήσεων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας από την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας.

Μάθετε πώς να δείτε το ιστορικό συναλλαγών του Apple Card.

Αμφισβήτηση μιας χρέωσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που πραγματοποιήθηκε με χρήση του Apple Pay

Αν θέλετε να αμφισβητήσετε μια χρέωση που πραγματοποιήθηκε με χρήση του Apple Pay, επικοινωνήστε με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας.

 

1. Το ιστορικό συναλλαγών στη συσκευή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Ανατρέξτε στον εκδότη της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας για το πλήρες ιστορικό συναλλαγών. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: