Αναπαραγωγή του ήχου της βροχής και άλλων θορύβων περιβάλλοντος με τους Ήχους παρασκηνίου

Αναπαράγετε ήχους περιβάλλοντος στο παρασκήνιο με το iPhone, το iPad ή το Mac σας. Ακούστε τον ήχο της θάλασσας, τον ήχο της βροχής, φωτεινούς θορύβους και πολλά άλλα. 

iPhone στο οποίο εμφανίζεται το μενού Ήχων παρασκηνίου. Το κουμπί «Ήχοι παρασκηνίου» βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, στο κέντρο. 

iPhone ή iPad

Απαιτεί iOS 15 ή iPadOS 15 ή νεότερη έκδοση

  1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Συσκευές ακοής» . Αν δεν εμφανίζεται αυτή η επιλογή, προσθέστε το κουμπί «Συσκευές Ακοής» στο Κέντρο ελέγχου
  2. Πατήστε «Ήχοι παρασκηνίου»  για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την αναπαραγωγή ήχων παρασκηνίου.
  3. Αγγίξτε το όνομα του τρέχοντος ήχου για να προβάλετε άλλους ήχους και κατόπιν αγγίξτε το όνομα ενός ήχου για να ακούσετε μια προεπισκόπηση. Αφού επιλέξετε έναν ήχο, αγγίξτε εκτός της κάρτας για επιστροφή. 
  4. Αγγίξτε ξανά εκτός της κάρτας όταν τελειώσετε. 

Αν χρησιμοποιείτε Βοηθήματα ακουστικών, οι τρέχουσες ρυθμίσεις σας εφαρμόζονται αυτόματα στους Ήχους παρασκηνίου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: