Συμμετοχή σε κλήση FaceTime από συσκευή Android ή Windows

Έχετε συσκευή Android ή Windows; Με τους συνδέσμους FaceTime στο iOS 15 και macOS Monterey, όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε μια κλήση FaceTime από το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό.

Ένα τηλέφωνο Android που δείχνει δύο άτομα σε μια κλήση FaceTime σε πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό.

Τι χρειάζεστε

  • Μια συσκευή Android ή Windows
  • Μια ισχυρή σύνδεση στο Internet μέσω Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας
  • Την πιο πρόσφατη έκδοση του Google Chrome ή του Microsoft Edge

Τρόπος συμμετοχής σε κλήση FaceTime από τον ιστό

  1. Εάν λάβετε έναν σύνδεσμο για μια κλήση FaceTime, ανοίξτε τον σύνδεσμο.
  2. Εισαγάγετε το όνομά σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Συνέχεια». Μπορεί να χρειαστεί να επιτρέψετε στο FaceTime να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο και την κάμερά σας.
  3. Επιλέξτε «Συμμετοχή». Έπειτα, περιμένετε να σας συνδέσει ο διοργανωτής της κλήσης.
  4. Επιλέξτε «Αποχώρηση» για να αποχωρήσετε από την κλήση.

Τι μπορείτε να κάνετε σε μια κλήση FaceTime στον ιστό

Όταν συμμετέχετε σε μια κλήση FaceTime στον ιστό, μπορείτε να κάνετε πολλές από τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε στην εφαρμογή FaceTime.

Το SharePlay και η κοινή χρήση οθόνης δεν είναι διαθέσιμα για το FaceTime στον ιστό.

Σίγαση ή κατάργηση σίγασης μικροφώνου

Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Μικρόφωνο»  για να θέσετε σε σίγαση το μικρόφωνο ή για να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κάμερας

Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Κάμερα»  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα.

Χρήση πλήρους οθόνης

Εάν εμφανιστεί το κουμπί «Πλήρης οθόνη» , χρησιμοποιήστε το για να καλύψει η κλήση FaceTime ολόκληρη την οθόνη.

Εναλλαγή προβολής κάμερας

Εάν εμφανιστεί το κουμπί «Εναλλαγή κάμερα» , χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε την μπροστινή ή την πίσω κάμερα.

Προβολή συμμετεχόντων σε διάταξη πλέγματος

Μπορείτε να βλέπετε τα άτομα που συμμετέχουν στις ομαδικές κλήσεις FaceTime σε πλακίδια οργανωμένα σε πλέγμα. Το πλακίδιο του ομιλητή επισημαίνεται αυτόματα, επομένως είναι εύκολο να γνωρίζετε ποιος μιλάει.

  1. Επιλέξτε τη λίστα συμμετεχόντων και το κουμπί «Μενού ρυθμίσεων» .
  2. Επιλέξτε το κουμπί Διάταξη πλέγματος . Για να απενεργοποιήσετε τη Διάταξη πλέγματος, επιλέξτε το ξανά.

Μάθετε περισσότερα

Όλοι μπορούννα δημιουργήσουν σύνδεσμο για μια κλήση FaceTime, με iPhone, iPad ή iPod touch που διαθέτει iOS 15 ή .

 

Οι σύνδεσμοι FaceTime δεν υποστηρίζονται στην Ηπειρωτική Κίνα.

Η δημιουργία συνδέσμου για κλήση FaceTime δεν υποστηρίζεται στα μοντέλα iPhone που έχουν αγοραστεί στην Ηπειρωτική Κίνα.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: