Χρήση της Συγκέντρωσης σε iPhone ή iPad

Στο iOS 15 και το iPadOS 15 ή νεότερη έκδοση, η Συγκέντρωση σας επιτρέπει να παραμένετε συγκεντρωμένοι στην εργασία σας όταν πρέπει να συγκεντρωθείτε ή να απομακρυνθείτε από τη συσκευή σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της Συγκέντρωσης και να επιλέξετε πότε θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους άλλους χρήστες και τις εφαρμογές για το πότε είστε απασχολημένοι.

Οθόνη iPhone στην οποία εμφανίζεται η οθόνη Συγκέντρωση 

Ενεργοποίηση της Συγκέντρωσης

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση. 
 2. Αγγίξτε μια από τις διαθέσιμες επιλογές Συγκέντρωσης, όπως Μην ενοχλείτε, Προσωπική, Ύπνος ή Εργασία, και κατόπιν αγγίξτε «Προσαρμογή συγκέντρωσης».
 3. Διαμορφώστε τη Συγκέντρωσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις γνωστοποιήσεις από άτομα και εφαρμογές που θα επιτρέπονται ή θα τίθενται σε σίγαση, να συνδέσετε την οθόνη κλειδώματος ή την οθόνη Αφετηρίας, να ενεργοποιήσετε αυτόματα αυτήν την Συγκέντρωση και να προσθέσετε φίλτρα Συγκέντρωσης.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τις «Χρονοευαίσθητες γνωστοποιήσεις» από εφαρμογές, που επιτρέπει σε εφαρμογές που δεν είναι στη λίστα επιτρεπόμενων να στέλνουν γνωστοποιήσεις με σήμανση ως χρονοευαίσθητες.

Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη Συγκέντρωση από το Κέντρο ελέγχου. Απλώς ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στο iPhone ή στο iPad, αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Συγκέντρωση» και κατόπιν επιλέξτε τη Συγκέντρωση που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Όταν ορίζετε μια Συγκέντρωση, το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και στην οθόνη κλειδώματος, και η κατάστασή σας εμφανίζεται αυτόματα στην εφαρμογή Μηνύματα. Όταν κάποιος θα προσπαθεί να σας στείλει ένα μήνυμα, θα βλέπει ότι έχετε θέσει τις γνωστοποιήσεις σε σίγαση, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να σας ειδοποιήσει αν είναι επείγον.

Όταν χρησιμοποιείτε τη Συγκέντρωση σε μία συσκευή, η ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις συσκευές Apple που έχετε και οι οποίες έχουν συνδεθεί με το ίδιο Apple ID.

 

Διαμόρφωση μιας προσαρμοσμένης συγκέντρωσης

Αν θέλετε να συγκεντρωθείτε σε μια δραστηριότητα που είναι διαφορετική από όλες τις διαθέσιμες επιλογές της Συγκέντρωσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη Συγκέντρωση.

Οθόνη iPhone στην οποία εμφανίζεται ο τρόπος δημιουργίας μιας προσαρμοσμένης Συγκέντρωσης. 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση. 
 2. Αγγίξτε το κουμπί προσθήκης  και, έπειτα, αγγίξτε Προσαρμογή ή κάντε περιήγηση για πρόσθετες επιλογές.
 3. Καταχωρίστε ένα όνομα για τη νέα ρύθμιση Συγκέντρωσης.

 4. Επιλέξτε ένα χρώμα και ένα εικονίδιο που θα αντιπροσωπεύουν τη Συγκέντρωσή σας και, έπειτα, αγγίξτε Επόμενο.

 5. Προσαρμόστε τις επιλογές σας για τη Συγκέντρωσή σας.

Κοινοποίηση της κατάστασης Συγκέντρωσής σας

Κατά τη διαμόρφωση μιας επιλογής Συγκέντρωσης, ενεργοποιήστε την Κοινοποίηση κατάστασης συγκέντρωσης, ώστε οι εφαρμογές να εμφανίζουν ότι έχετε θέσει σε σίγαση τις γνωστοποιήσεις όταν άλλα άτομα σας στέλνουν μηνύματα. Καθώς οι εφαρμογές γνωρίζουν μόνο ότι έχετε θέσει τις γνωστοποιήσεις σε σίγαση, αλλά όχι ποια επιλογή Συγκέντρωσης έχετε ενεργοποιήσει, το όνομα δεν κοινοποιείται ποτέ. Η κατάσταση της Συγκέντρωσης κοινοποιείται στις εφαρμογές όταν έχετε ενεργοποιήσει μια ρύθμιση Συγκέντρωσης και αφού δώσετε σχετική έγκριση σε μια εφαρμογή. 

Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Συγκέντρωσης: 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση. 
 2. Αγγίξτε «Κατάσταση συγκέντρωσης».
 3. Ενεργοποιήστε την «Κοινοποίηση κατάστασης συγκέντρωσης».
 4. Ορίστε ποιες επιλογές Συγκέντρωσης θα μπορούν να κοινοποιούν ότι οι γνωστοποιήσεις σας έχουν τεθεί σε σίγαση.

Σύνδεση σελίδων οθόνης Αφετηρίας με τη Συγκέντρωση

Αφού διαμορφώσετε τη Συγκέντρωση, μπορείτε να εφαρμόσετε σίγαση στις γνωστοποιήσεις ή να επιτρέψετε μόνο γνωστοποιήσεις από τα άτομα και τις εφαρμογές που έχουν αντιστοιχιστεί στη Συγκέντρωσή σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε μια σελίδα οθόνης Αφετηρίας που θα έχει μόνο εφαρμογές οι οποίες σχετίζονται με τη Συγκέντρωσή σας και να ορίσετε αυτήν τη σελίδα ως τη μοναδική που θα είναι προσβάσιμη στα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα έχετε ενεργοποιημένη τη Συγκέντρωση.

Οθόνη iPhone που εμφανίζει τις ρυθμίσεις για τη Συγκέντρωση «Μην ενοχλείτε». 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση.
 2. Επιλέξτε τη Συγκέντρωση που θέλετε να προσαρμόσετε και στη συνέχεια επιλέξτε την οθόνη Αφετηρίας.
 3. Δημιουργήστε μια νέα σελίδα οθόνης Αφετηρίας, επιλέξτε μια υπάρχουσα σελίδα οθόνης Αφετηρίας ή επιλέξτε πολλές σελίδες που θέλετε να συνδέσετε με αυτήν τη Συγκέντρωση.
 4. Αγγίξτε «Τέλος».

Από εδώ, μπορείτε επίσης να αγγίξετε «Επιλογές» και να ενεργοποιήσετε την «Απόκρυψη ταμπελών γνωστοποιήσεων», που αποκρύπτει τις γνωστοποιήσεις στις εφαρμογές της οθόνης Αφετηρίας σας.

Σύνδεση οθόνης κλειδώματος με τη Συγκέντρωση

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση.
 2. Επιλέξτε τη Συγκέντρωση που θέλετε να προσαρμόσετε και στη συνέχεια επιλέξτε την οθόνη κλειδώματος.
 3. Δημιουργήστε μια νέα οθόνη κλειδώματος, επιλέξτε μια υπάρχουσα οθόνη κλειδώματος ή επιλέξτε πολλές οθόνες κλειδώματος που θέλετε να συνδέσετε με αυτήν τη Συγκέντρωση.
 4. Αγγίξτε «Τέλος».

Προσθήκη προγράμματος ή αυτοματοποίησης

Μπορείτε να προγραμματίσετε μια Συγκέντρωση ώστε να ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, όταν βρίσκεστε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή όταν ανοίγετε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Οθόνη iPhone στην οποία εμφανίζονται οι ρυθμίσεις Νέας αυτοματοποίησης για τη Συγκέντρωση 

Για να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα με βάση συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, τοποθεσίες ή εφαρμογές: 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση, και έπειτα αγγίξτε στην Συγκέντρωση που θέλετε να προγραμματίσετε.
 2. Στην ενότητα «Αυτόματη ενεργοποίηση», αγγίξτε «Προσθήκη προγράμματος».
 3. Επιλέξτε πότε θέλετε να γίνεται η αυτοματοποίηση και, έπειτα, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να χρησιμοποιήσετε την «Έξυπνη ενεργοποίηση», η οποία θα εφαρμόζει αυτόματα τη Συγκέντρωσή σας τις ενδεδειγμένες στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση, και έπειτα αγγίξτε στην Συγκέντρωση που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα.
 2. Αγγίξτε «Έξυπνη ενεργοποίηση».
 3. Ενεργοποιήστε την «Έξυπνη ενεργοποίηση».

Όταν ενεργοποιείτε την «Έξυπνη ενεργοποίηση», αυτή ενεργοποιεί αυτόματα τη Συγκέντρωση συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας με βάση την τοποθεσία, την ώρα ή τη χρήση εφαρμογών.

Προσθήκη φίλτρων Συγκέντρωσης

Όταν διαμορφώνετε μια Συγκέντρωση, μπορείτε να προσθέσετε φίλτρα εφαρμογών που προσδιορίζουν ποιες πληροφορίες θα εμφανίζουν οι εφαρμογές όταν είναι ενεργοποιημένη η Συγκέντρωση. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίζετε το ημερολόγιο εργασίας σας μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η Συγκέντρωση εργασίας.

Οθόνη iPhone που εμφανίζει ρυθμίσεις φίλτρων Συγκέντρωσης όπου μπορείτε να προσθέσετε φίλτρα εφαρμογών ή συστήματος. 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση και στη συνέχεια αγγίξτε τη Συγκέντρωση στην οποία θέλετε να προσθέσετε φίλτρα.
 2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στα «Φίλτρα συγκέντρωσης» και κατόπιν αγγίξτε «Προσθήκη φίλτρου».
 3. Αγγίξτε μια εφαρμογή και στη συνέχεια επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να βλέπετε από αυτήν την εφαρμογή ενώ είναι ενεργοποιημένη η Συγκέντρωση.
 4. Αγγίξτε «Προσθήκη».

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε φίλτρα συστήματος για να ενεργοποιείτε ρυθμίσεις συστήματος, όπως τη Σκούρα εμφάνιση και τη Λειτουργία χαμηλής ισχύος, όταν είναι ενεργοποιημένη μια Συγκέντρωση.

Πώς να επιτρέψετε χρονοευαίσθητες γνωστοποιήσεις

Όταν διαμορφώνετε για πρώτη φορά μια επιλογή Συγκέντρωσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις «Χρονοευαίσθητες γνωστοποιήσεις» για να επιτρέπετε σε άτομα και εφαρμογές να σας ειδοποιούν αμέσως, ακόμη και αν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή Συγκέντρωσης.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση.
 2. Επιλέξτε τη Συγκέντρωση και, έπειτα, πατήστε «Εφαρμογές» στην ενότητα «Επιτρεπόμενες γνωστοποιήσεις».
 3. Ενεργοποιήστε τις «Χρονοευαίσθητες γνωστοποιήσεις».

Οθόνη iPhone στην οποία εμφανίζεται ο τρόπος ενεργοποίησης της Επείγουσας παράκαμψης 

Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε σε ορισμένες επαφές σας να επικοινωνούν μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης, ακόμη και αν έχετε διαμορφώσει κάποια επιλογή Συγκέντρωσης.

 1. Ανοίξτε τις Επαφές και επιλέξτε κάποιο άτομο.
 2. Πατήστε «Επεξεργασία», πατήστε «Κουδούνισμα» ή «Τόνος SMS» και, έπειτα, ενεργοποιήστε την επιλογή «Επείγουσα παράκαμψη».
 3. Αγγίξτε «Τέλος».

Ημερομηνία δημοσίευσης: