Χρήση προσαρμοσμένου τομέα email με το iCloud Mail

Αν εγγραφείτε στο iCloud+, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δικό σας προσαρμοσμένο όνομα τομέα που έχετε ήδη για να εξατομικεύσετε τη διεύθυνση email σας στο iCloud ή μπορείτε να αγοράσετε έναν νέο τομέα.

Αν κάνετε εγγραφή στο iCloud+, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δικό σας προσαρμοσμένο όνομα τομέα που έχετε ήδη για να στέλνετε και να λαμβάνετε email από μια εξατομικευμένη διεύθυνση email με το iCloud Mail.

  • Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως πέντε προσαρμοσμένους τομείς, με έως τρεις εξατομικευμένες διευθύνσεις email ανά τομέα. 
  • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την προσαρμοσμένη διεύθυνση email σας στην εφαρμογή Mail σε οποιαδήποτε συσκευή όπου έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας και με ενεργοποιημένο το iCloud Mail και στη διεύθυνση iCloud.com/mail.
  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την προσαρμοσμένη διεύθυνση email σας για τα Μηνύματα, το FaceTime, το Ημερολόγιο, για σύνδεση στη συσκευή σας και πολλά άλλα.
  • Αν δεν έχετε υπάρχουσες διευθύνσεις email σε χρήση με τον προσαρμοσμένο τομέα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες εξατομικευμένες διευθύνσεις email αφού διαμορφώσετε τον τομέα σας με το iCloud Mail.
  • Αν κάνετε κοινή χρήση του iCloud+ με την ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του προσαρμοσμένου τομέα σας με την ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης και να επιτρέψετε στα μέλη της να δημιουργούν εξατομικευμένες διευθύνσεις. Στο iOS 16 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση του προσαρμοσμένου τομέα σας με άτομα εκτός της οικογένειάς σας και να τους επιτρέψετε να δημιουργούν εξατομικευμένες διευθύνσεις.*
  • Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του τομέα σας με έως πέντε ακόμη άτομα. Αν προσθέσετε κάποιο άτομο που δεν ανήκει στην ομάδα σας Οικογενειακής κοινής χρήσης, πρέπει να αποδεχτεί την πρόσκληση για να προστεθεί στον τομέα.

Αν δεν έχετε ήδη έναν προσαρμοσμένο τομέα, μάθετε πώς μπορείτε να αγοράσετε έναν τομέα email για χρήση με το iCloud Mail

* Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με iOS 15 ή παλαιότερη έκδοση, ενδέχεται να μην βλέπετε όλες τις εξατομικευμένες διευθύνσεις email που έχετε διαμορφώσει σε μια συσκευή με iOS 16 ή νεότερη έκδοση. 


Προσθήκη προσαρμοσμένου τομέα email

Για να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο τομέα με το iCloud Mail, χρειάζεστε:

Για να προσθέσετε μια εξατομικευμένη διεύθυνση email για έναν προσαρμοσμένο τομέα που χρησιμοποιείτε με το iCloud Mail:

  • Αυτή η διεύθυνση email δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η διεύθυνση email για διαφορετικό Apple ID. 
  • Αν θέλετε να προσθέσετε μια εξατομικευμένη διεύθυνση email που χρησιμοποιείται για διαφορετικό Apple ID, θα χρειαστεί να αλλάξετε αυτήν τη διεύθυνση email για το Apple ID.
  • Αν διαγράψετε αυτό το Apple ID, δεν θα μπορείτε ακόμα να προσθέσετε την εξατομικευμένη διεύθυνση email σας.

Μάθετε πώς να προσθέτετε έναν προσαρμοσμένο τομέα για το iCloud Mail στο iCloud.com.


Κατάργηση προσαρμοσμένου τομέα email

Αν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε έναν προσαρμοσμένο τομέα που έχετε διαμορφώσει για το iCloud Mail, μπορείτε να τον καταργήσετε.

Μάθετε πώς να διακόπτετε τη χρήση προσαρμοσμένου τομέα στο iCloud.com.

Μετά την κατάργηση, εσείς και τα μέλη της ομάδας Οικογενειακής κοινής χρήσης δεν θα μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε email από καμία διεύθυνση σε αυτόν τον τομέα στο iCloud Mail.

Ο προσαρμοσμένος τομέας email δεν υποστηρίζει διαχειριζόμενα Apple ID.

Ημερομηνία δημοσίευσης: