Αν δείτε το μήνυμα «η εφαρμογή χρειάζεται ενημέρωση» μετά την ενημέρωση του λογισμικού στην έκδοση iOS 14.5

Αν ενημερώσετε το λογισμικό στην έκδοση iOS 14.5 και μια εφαρμογή εμφανίσει ένα μήνυμα που να αναφέρει ότι χρειάζεται ενημέρωση, ο διαχειριστής της συσκευής σας ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσει την εφαρμογή.

Ορισμένες εφαρμογές πρέπει να ενημερωθούν για να λειτουργούν με την έκδοση iOS 14.5. Αν ανοίξετε μια εφαρμογή και δείτε ένα μήνυμα που να αναφέρει ότι χρειάζεται ενημέρωση, ενημερώστε την εφαρμογή με την πιο πρόσφατη έκδοση. Αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε την εφαρμογή και η συσκευή σας χρησιμοποιεί εφαρμογές που εκχωρούνται από τη διαχείριση κινητών συσκευών (MDM), ο διαχειριστής της συσκευής σας ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσει αυτές τις εφαρμογές προτού μπορέσετε να τις ανοίξετε στη συσκευή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: