Πώς να επαναφέρετε το AirTag

Μάθετε πότε πρέπει να επαναφέρετε το AirTag σας και πώς να το κάνετε.

Ένα AirTag μπορεί να είναι συσχετισμένο με ένα Apple ID. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα AirTag που έχει χρησιμοποιήσει ένα άλλο άτομο, αυτό το άτομο θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει το AirTag από το Apple ID του. Αν ο προηγούμενος χρήστης αφαίρεσε το AirTag από το Apple ID του, αλλά βρισκόταν εκτός της εμβέλειας Bluetooth του AirTag, θα πρέπει να το επαναφέρετε για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε με τις συσκευές σας.

Μάθετε πώς να επαναφέρετε το AirTag:

  1. Πιέστε προς τα κάτω το γυαλιστερό κάλυμμα μπαταρίας από ανοξείδωτο ατσάλι του AirTag και περιστρέψτε αριστερόστροφα μέχρι το κάλυμμα να σταματήσει να περιστρέφεται.
  2. Αφαιρέστε το κάλυμμα και την μπαταρία.*
  3. Επανατοποθετήστε την μπαταρία.
  4. Πιέστε προς τα κάτω την μπαταρία μέχρι να ακούσετε έναν ήχο. Αυτός ο ήχος υποδεικνύει ότι η μπαταρία συνδέθηκε. 
  5. Όταν σταματήσει η ήχος, επαναλάβετε τη διαδικασία άλλες τέσσερις φορές, αφαιρώντας και επανατοποθετώντας την μπαταρία και στη συνέχεια πιέζοντας προς τα κάτω την μπαταρία μέχρι να ακούσετε έναν ήχο. Πρέπει να ακούτε έναν ήχο κάθε φορά που πιέζετε την μπαταρία. Συνολικά θα ακούσετε πέντε ήχους. Ο πέμπτος ήχος διαφέρει από τους προηγούμενους τέσσερις. Υποδεικνύει ότι το AirTag είναι πλέον έτοιμο για ζευγοποίηση.
  6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ευθυγραμμίζοντας τις τρεις γλωσσίδες του καλύμματος με τις τρεις υποδοχές του AirTag.
  7. Πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω.
  8. Περιστρέψτε το κάλυμμα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται.

* Προειδοποίηση: Το AirTag, το κάλυμμα της μπαταρίας και η μπαταρία μπορεί να ενέχουν κίνδυνο πνιγμού ή να προκαλέσουν άλλον τραυματισμό σε μικρά παιδιά. Φυλάσσετε αυτά τα αντικείμενα μακριά από μικρά παιδιά.

Ημερομηνία δημοσίευσης: