Πληροφορίες για την εκ νέου διακρίβωση της αναφοράς υγείας μπαταρίας σε iOS 14.5

Κατανόηση της εκ νέου διακρίβωσης του συστήματος αναφοράς υγείας μπαταρίας σε iPhone 11, iPhone 11 Pro και iPhone 11 Pro Max.

Εκ νέου διακρίβωση σε iOS 14.5 και νεότερες εκδόσεις

Το iOS 14.5, που θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος την άνοιξη, περιλαμβάνει μια ενημέρωση όπου το σύστημα αναφοράς υγείας μπαταρίας θα διακριβώνει εκ νέου τη μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας και τη δυνατότητα απόδοσης κορυφής σε iPhone 11, iPhone 11 Pro και iPhone 11 Pro Max για την αντιμετώπιση ανακριβών εκτιμήσεων της αναφοράς υγείας μπαταρίας για μερικούς χρήστες. Τα συμπτώματα αυτού του σφάλματος περιλαμβάνουν μη αναμενόμενη αποφόρτιση της μπαταρίας ή, σε έναν μικρό αριθμό περιπτώσεων, μειωμένη δυνατότητα απόδοσης κορυφής. Αυτή η ανακριβής αναφορά υγείας της μπαταρίας δεν αντανακλά κάποιο πρόβλημα με την πραγματική υγεία της μπαταρίας.

Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας προσδιορίζεται με τη χρήση ενός συνόλου αλγορίθμων και μετρήσεων που λαμβάνονται κατά τη χρήση. Με την πάροδο του χρόνου, αυτοί οι αλγόριθμοι ενδέχεται να ενημερώνονται ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη εκτίμηση της μέγιστης χωρητικότητας της μπαταρίας.

Ενώ εκτελείται εκ νέου διακρίβωση του συστήματος αναφοράς υγείας μπαταρίας, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στις Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Υγεία μπαταρίας. Η εκ νέου διακρίβωση της μέγιστης χωρητικότητας και της δυνατότητας απόδοσης κορυφής εκτελείται κατά τους τακτικούς κύκλους φόρτισης και αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει λίγες εβδομάδες. Το ποσοστό μέγιστης χωρητικότητας που εμφανίζεται δεν θα αλλάξει κατά την εκ νέου διακρίβωση. Η δυνατότητα απόδοσης κορυφής ενδέχεται να ενημερωθεί, αλλά αυτό ίσως να μην γίνει αντιληπτό από τους περισσότερους χρήστες. Αν είχε εμφανιστεί ένα προηγούμενο μήνυμα υποβαθμισμένης λειτουργίας της μπαταρίας, αυτό θα εξαφανιστεί μετά την ενημέρωση στο iOS 14.5. 

Όταν η εκ νέου διακρίβωση ολοκληρωθεί, το ποσοστό μέγιστης χωρητικότητας και η δυνατότητα απόδοσης κορυφής ενημερώνονται. Το μήνυμα της εκ νέου διακρίβωσης δεν θα εμφανίζεται πλέον, που σημαίνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε. 

Αν η εκ νέου διακρίβωση του συστήματος αναφοράς υγείας μπαταρίας δηλώνει ότι η υγεία της μπαταρίας σας έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, θα εμφανιστεί το μήνυμα σέρβις μπαταρίας.  

Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, η εκ νέου διακρίβωση ενδέχεται να μην είναι επιτυχής και θα εμφανιστεί ένα νέο μήνυμα σέρβις μπαταρίας. Αν συμβεί αυτό, ένας Εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις της Apple μπορεί να αντικαταστήσει την μπαταρία δωρεάν για επαναφορά της πλήρους απόδοσης και της χωρητικότητας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος ασφάλειας και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σας.

Σέρβις μπαταρίας

Επειδή η τρέχουσα αναφορά υγείας της μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής, συνιστούμε να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκ νέου διακρίβωσης για να επικοινωνήσετε με έναν Εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της Αpple. Αν η συσκευή σας καλύπτεται από εγγύηση, πρόγραμμα AppleCare+ ή τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών, η κάλυψη για σέρβις μιας μπαταρίας με το συγκεκριμένο πρόβλημα θα επεκταθεί προσωρινά ώστε να καλύπτει την περίοδο της εκ νέου διακρίβωσης. Αν έχετε πληρώσει ήδη για σέρβις μιας μπαταρίας εκτός εγγύησης για το iPhone 11, iPhone 11 Pro ή iPhone 11 Pro Max σας μετά την εμφάνιση ενός μηνύματος υποβαθμισμένης υγείας μπαταρίας ή επειδή αντιμετωπίζατε μη αναμενόμενη συμπεριφορά της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το AppleCare. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές σέρβις.

Μηνύματα εκ νέου διακρίβωσης μπαταρίας

Μετά την ενημέρωση σε iOS 14.5 στο iPhone 11, iPhone 11 Pro ή iPhone 11 Pro Max που έχετε, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα στις Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Υγεία μπαταρίας.

 

Εκ νέου διακρίβωση της μπαταρίας

Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, σημαίνει ότι εκτελείται εκ νέου διακρίβωση του συστήματος αναφοράς υγείας μπαταρίας στο iPhone σας.

Το σύστημα αναφοράς υγείας μπαταρίας πραγματοποιεί εκ νέου διακρίβωση της μέγιστης χωρητικότητας και της δυνατότητας απόδοσης κορυφής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Μάθετε περισσότερα...

Η εκ νέου διακρίβωση για τη μέγιστη χωρητικότητα και τη δυνατότητα απόδοσης κορυφής θα εκτελείται με την πάροδο του χρόνου με τους τακτικούς κύκλους φόρτισης. Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, το μήνυμα της εκ νέου διακρίβωσης θα εξαφανιστεί και το ποσοστό μέγιστης χωρητικότητας θα ενημερωθεί.

 

Δεν είναι δυνατή η σύσταση σέρβις

Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, σημαίνει ότι εκτελείται εκ νέου διακρίβωση του συστήματος αναφοράς υγείας μπαταρίας στο iPhone σας. Κατά τη διαδικασία αυτή, το iPhone σας δεν είναι δυνατό να συστήσει σέρβις μπαταρίας.

Το σύστημα αναφοράς υγείας μπαταρίας πραγματοποιεί εκ νέου διακρίβωση της μέγιστης χωρητικότητας και της δυνατότητας απόδοσης κορυφής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Δεν είναι δυνατή η σύσταση σέρβις τώρα. Μάθετε περισσότερα...

Αν είχε εμφανιστεί ένα προηγούμενο μήνυμα υποβαθμισμένης λειτουργίας της μπαταρίας, αυτό θα εξαφανιστεί μετά την ενημέρωση στο iOS 14.5. Η εκ νέου διακρίβωση για τη μέγιστη χωρητικότητα και τη δυνατότητα απόδοσης κορυφής θα εκτελείται με την πάροδο του χρόνου με τους κανονικούς κύκλους φόρτισης. Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, το μήνυμα της εκ νέου διακρίβωσης θα εξαφανιστεί και το ποσοστό μέγιστης χωρητικότητας θα ενημερωθεί.

 

Η εκ νέου διακρίβωση δεν ήταν επιτυχής

 Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, σημαίνει ότι η εκ νέου διακρίβωση του συστήματος αναφοράς υγείας μπαταρίας δεν ήταν επιτυχής.

Δεν ήταν επιτυχής η εκ νέου διακρίβωση του συστήματος αναφοράς υγείας μπαταρίας. Ένας Εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις της Αpple μπορεί να αντικαταστήσει την μπαταρία δωρεάν για επαναφορά της πλήρους απόδοσης και της χωρητικότητας. Πληροφορίες για επιλογές σέρβις...

Αυτό το μήνυμα δεν υποδεικνύει κάποιο ζήτημα ασφάλειας. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σας. Ωστόσο, ίσως παρατηρήσετε περισσότερο εμφανή ζητήματα μπαταρίας και απόδοσης. Ένας Εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις της Αpple μπορεί να αντικαταστήσει την μπαταρία δωρεάν για επαναφορά της πλήρους απόδοσης και της χωρητικότητας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές σέρβις.

Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε για την μπαταρία iPhone και την απόδοση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την απόδοση του iPhone και τη σχέση της με την μπαταρία σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: