Κάμερα και Απόρρητο

Οι κάμερες της Apple έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία του απορρήτου και οι εφαρμογές τρίτων πρέπει να λάβουν τη συναίνεσή σας προτού προσπελάσουν την Κάμερα.

Στα iOS και iPadOS, οι εφαρμογές στις οποίες εκχωρείτε πρόσβαση στην Κάμερα μπορούν να προσπελάσουν εικόνες πραγματικού χρόνου από την μπροστινή και την πίσω κάμερα. Δεν επιτρέπεται στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν την κάμερα χωρίς τη διαφάνεια ότι η κάμερα χρησιμοποιείται.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνονται με την κάμερα μπορεί να περιέχουν άλλες πληροφορίες, όπως η τοποθεσία και η ώρα λήψης, το βάθος πεδίου και η ελεύθερη καταγραφή (overcapture). Αν δεν θέλετε οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν τραβηχτεί με την εφαρμογή «Κάμερα» να περιλαμβάνουν την τοποθεσία, μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ανά πάσα στιγμή στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» > «Κάμερα». Αν δεν θέλετε οι φωτογραφίες και τα βίντεο να περιλαμβάνουν την τοποθεσία κατά την κοινή χρήση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τοποθεσία στο μενού «Επιλογές» του φύλλου κοινής χρήσης.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το ARKit μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες παγκόσμιας ανίχνευσης ή ανίχνευσης προσώπου από την άλλη κάμερα για καλύτερη τοποθέτηση της εμπειρίας ΕΠ σας. Η Παγκόσμια ανίχνευση χρησιμοποιεί αλγόριθμους στη συσκευή σας για επεξεργασία πληροφοριών από αυτούς τους αισθητήρες, προκειμένου να προσδιορίσει τη θέση του χρήστη σε σχέση με έναν φυσικό χώρο. Η Παγκόσμια ανίχνευση ενεργοποιεί κάποιες δυνατότητες, όπως η Οπτική κατεύθυνση στους Χάρτες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: