Αν δεν μπορείτε να επαναφέρετε το συνθηματικό εισόδου στο Mac

Αν τα τυπικά βήματα για την επαναφορά του συνθηματικού του λογαριασμού χρήστη Mac δεν πετύχουν, δοκιμάστε αυτά τα επιπλέον βήματα.

Πριν ξεκινήσετε

 


Πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Προσδιορίστε αν χρησιμοποιείτε Mac με επεξεργαστή Apple silicon και κατόπιν ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS:

 • Apple silicon: Ενεργοποιήστε το Mac και συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογών εκκίνησης. Επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού με την ένδειξη «Επιλογές» και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
 • Επεξεργαστής Intel: Ενεργοποιήστε το Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘)-R, μέχρι να δείτε ένα λογότυπο Apple ή άλλη εικόνα.

 


Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν διαχειριστή

Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν διαχειριστή για τον οποίο γνωρίζετε το συνθηματικό, κάντε κλικ στην επιλογή «Ξεχάσατε όλα τα συνθηματικά;» και συνεχίστε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Αν σας ζητηθούν τα στοιχεία του λογαριασμού Apple ID

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού Apple ID. Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης που έχει αποσταλεί στις άλλες συσκευές σας.

Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο «Κλείδωμα ενεργοποίησης», κάντε κλικ στην επιλογή «Έξοδος στα Βοηθήματα ανάκτησης». Στη συνέχεια, συνεχίστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην επόμενη ενότητα, «Χρήση του βοηθού Επαναφοράς συνθηματικού».

Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν χρήστη για τον οποίο θέλετε να επαναφέρετε το συνθηματικό:

 1. Επιλέξτε τον χρήση και στη συνέχεια εισαγάγετε τα στοιχεία του νέου συνθηματικού και κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο». 
 2. Όταν ο έλεγχος ταυτότητας ολοκληρωθεί με επιτυχία, κάντε κλικ στην επιλογή «Έξοδος». 
 3. Επιλέξτε το μενού Apple  > Επανεκκίνηση. Η επαναφορά του συνθηματικού έχει πλέον ολοκληρωθεί, επομένως δεν χρειάζεται να εκτελέσετε επιπλέον βήματα.

Αν σας ζητηθεί το κλειδί ανάκτησής σας

 1. Εισαγάγετε το κλειδί ανάκτησης FileVault. Το είχατε λάβει κατά την ενεργοποίηση του FileVault και είχατε επιλέξει να δημιουργήσετε ένα κλειδί ανάκτησης αντί να επιτρέπετε στον λογαριασμό σας στο iCloud (Apple ID) να ξεκλειδώνει τον δίσκο σας. 
 2. Όταν σας ζητηθεί να επαναφέρετε το συνθηματικό σας, κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά συνθηματικού».
 3. Επιλέξτε έναν χρήστη του οποίου θα επαναφέρετε το συνθηματικό.
 4. Αφού ο έλεγχος ταυτότητας ολοκληρωθεί με επιτυχία, κάντε κλικ στην επιλογή «Έξοδος».
 5. Επιλέξτε το μενού Apple  > Επανεκκίνηση. Η επαναφορά του συνθηματικού έχει πλέον ολοκληρωθεί, επομένως δεν χρειάζεται να εκτελέσετε επιπλέον βήματα.

 


Χρήση του βοηθού Επαναφοράς συνθηματικού

Τώρα θα πρέπει να εμφανιστεί το παράθυρο «Βοηθήματα», το οποίο εμφανίζει επιλογές όπως η επαναφορά από το Time Machine, η επανεγκατάσταση του macOS και η χρήση του Βοηθήματος δίσκων.

 1. Από το μενού «Βοηθήματα» στη γραμμή μενού, επιλέξτε «Τερματικό».
 2. Στο παράθυρο «Τερματικό», πληκτρολογήστε resetpassword και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Return για να ανοίξετε τον βοηθό Επαναφοράς συνθηματικού.
 3. Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν διαχειριστή για τον οποίο γνωρίζετε το συνθηματικό, κάντε κλικ στην επιλογή «Ξεχάσατε όλα τα συνθηματικά;»
 4. Στο παράθυρο «Επαναφορά συνθηματικού», κάντε κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση Mac» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση» για επιβεβαίωση.
 5. Αν εμφανιστεί το παράθυρο «Κλείδωμα ενεργοποίησης», εισαγάγετε το email και το συνθηματικό του Apple ID και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 6. Στο παράθυρο «Επαναφορά συνθηματικού», εισαγάγετε τα στοιχεία του νέου συνθηματικού και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
  Αν σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται πολλοί λογαριασμοί χρηστών, κάντε κλικ στο κουμπί «Ορισμός συνθηματικού» δίπλα στο όνομα κάθε λογαριασμού και στη συνέχεια εισαγάγετε τα στοιχεία του νέου συνθηματικού για κάθε λογαριασμό.
 7. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά συνθηματικού, κάντε κλικ στην επιλογή «Έξοδος».
 8. Επιλέξτε το μενού Apple  > Επανεκκίνηση και στη συνέχεια συνδεθείτε με το νέο συνθηματικό σας.

 


Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επαναφέρετε το συνθηματικό σας, σβήστε το Mac

Αν καμία άλλη λύση δεν είναι επιτυχής, έχετε την επιλογή να επαναφέρετε το συνθηματικό σας σβήνοντας το Mac.

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac και στη συνέχεια πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν διαχειριστή για τον οποίο γνωρίζετε το συνθηματικό, επιλέξτε «Σβήσιμο Mac» από το μενού του Βοηθού ανάκτησης στη γραμμή μενού.
 3. Από το παράθυρο ««Σβήσιμο Mac», κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο Mac» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο Mac» για επιβεβαίωση. 
 4. Αν το Mac εμφανίσει ένα ερωτηματικό που αναβοσβήνει κατά την επανεκκίνηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί το Mac.
 5. Πραγματοποιήστε ξανά εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το macOS. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο Πώς μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το macOS

Αν δεν μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το macOS επειδή το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εμφανίζει έναν σκληρό δίσκο στον οποίο θα γίνει εγκατάσταση, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη μορφοποίηση του δίσκου:

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Command (⌘)-Q, για να κλείσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
 2. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Βοηθήματα», επιλέξτε «Βοήθημα δίσκων» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 3. Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη του παραθύρου «Βοήθημα δίσκων». Αυτό είναι ο ενσωματωμένος σκληρός δίσκος σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σβήσιμο» ή στην αντίστοιχη καρτέλα στη δεξιά πλευρά του παραθύρου και στη συνέχεια εισαγάγετε αυτά τα στοιχεία:
  • Όνομα: Macintosh HD
  • Μορφοποίηση: Mac OS Extended (Journaled)
  • Σχήμα (αν εμφανίζεται): Χάρτης διαμερισμάτων GUID
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο» και κατόπιν κάντε κλικ ξανά στο «Σβήσιμο» για επιβεβαίωση.
 6. Όταν το σβήσιμο ολοκληρωθεί, πατήστε τα πλήκτρα Command-Q για να κλείσετε το Βοήθημα δίσκων και να επιστρέψετε στο παράθυρο «Βοηθήματα». Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το macOS με επιτυχία.

 


Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: