Χρήση της Λειτουργία εξπρές με κάρτες ΜΜΜ, πάσα και κλειδιά στο Πορτοφόλι Apple

Με τη Λειτουργία εξπρές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάρτες, πάσα και κλειδιά στην εφαρμογή Πορτοφόλι με ένα μόνο πάτημα.

Με τη Λειτουργία εξπρές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις κάρτες, τα κλειδιά και τα πάσα σας στο Πορτοφόλι Apple χωρίς να απαιτείται η αφύπνιση ή το ξεκλείδωμα της συσκευής σας ή ο έλεγχος ταυτότητας μέσω Face ID, Touch ID ή του κωδικού σας. Ενδέχεται επίσης να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτας σας, το πάσο ή το κλειδί σας όταν η συσκευή σας πρέπει να φορτιστεί.

Επιλογή της Λειτουργίας εξπρές για κάρτα ΜΜΜ ή πληρωμών, πάσο ή κλειδί

Όταν προσθέτετε μια κατάλληλη κάρτα ΜΜΜ ή άλλη συμβατή κάρτα, πάσο ή κλειδί στο Πορτοφόλι Apple, η λειτουργία Express ενεργοποιείται από προεπιλογή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κάρτα, το πάσο ή το κλειδί που έχει οριστεί στη Λειτουργία εξπρές.

  • Μπορείτε να έχετε ενεργοποιήσει ταυτόχρονα πολλές κάρτες, πάσα και κλειδιά με τη Λειτουργία εξπρές στην εφαρμογή Πορτοφόλι. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια φοιτητική ταυτότητα και ένα κλειδί αυτοκινήτου και να έχετε ορίσει και τα δύο στη Λειτουργία εξπρές.
  • Με ορισμένες κάρτες, πάσα και κλειδιά, δεν μπορείτε να έχετε ορίσει στη Λειτουργία εξπρές πολλά στοιχεία του ίδιου τύπου ή από τον ίδιο εκδότη. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ορίσει μόνο μία φοιτητική ταυτότητα από το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Λειτουργία εξπρές.
  • Με ορισμένα πάσα, ενδέχεται να μπορείτε να ορίσετε πολλά πάσα του ίδιου τύπου στη Λειτουργία εξπρές.
  • Για τα ΜΜΜ, μπορείτε να ορίσετε μία κάρτα ΜΜΜ στη Λειτουργία εξπρές για κάθε δίκτυο ΜΜΜ. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια κάρτα πληρωμών την οποία θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να πληρώνετε για τα εισιτήριά σας σε τοποθεσίες όπου η κάρτα ΜΜΜ εξπρές δεν γίνεται δεκτή.

Πώς να επιλέξετε τη Λειτουργία εξπρές για μια κάρτα ΜΜΜ ή πληρωμών, ένα πάσο ή ένα κλειδί στο iPhone

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Πορτοφόλι και επιλέξτε μια κάρτα, ένα πάσο ή ένα κλειδί.
  2. Αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα» και κατόπιν αγγίξτε «Στοιχεία κάρτας». 
  3. Αγγίξτε «Ρυθμίσεις ΜΜΜ εξπρές» ή «Λειτουργία εξπρές».
  4. Επιλέξτε την προτιμώμενη κάρτα ΜΜΜ, μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή άλλο συμβατό πάσο ή κλειδί.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη κάρτα ΜΜΜ ή πληρωμών για τη Λειτουργία ΜΜΜ εξπρές στο Apple Watch σας:

Σε iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch. Στην καρτέλα «Ρολόι μου», αγγίξτε «Πορτοφόλι και Apple Pay». Στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή «Κάρτα ΜΜΜ εξπρές», επιλέξτε μια κάρτα ΜΜΜ ή πληρωμών και πραγματοποιήστε έλεγχο ταυτότητας στο Apple Watch με τον κωδικό σας.

Συμβατές κάρτες, κλειδιά και πάσα

Μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία εξπρές για συμβατές κάρτες, κλειδιά και πάσα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία εξπρές στο iPhone ή το Apple Watch

  1. Κρατήστε το επάνω μέρος του iPhone σας ή την οθόνη του Apple Watch σας κοντά στη συσκευή ανάγνωσης καρτών για ανεπαφικές συναλλαγές.
  2. Όταν η συναλλαγή ολοκληρωθεί με επιτυχία, στη συσκευή σας θα εμφανιστεί ένα σύμβολο επιλογής και το μήνυμα «Τέλος». Αν χρησιμοποιείτε μέσα συγκοινωνίας, η πύλη του σταθμού θα ανοίξει και μπορεί να ακουστεί ένας ήχος.

Αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται να αφυπνίσετε ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας μέσω Face ID, Touch ID ή του κωδικού σας ή να ανοίξετε την εφαρμογή Πορτοφόλι.

Χρήση της Λειτουργίας εξπρές με εξοικονόμηση ενέργειας

Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες, πάσα και κλειδιά της Λειτουργίας εξπρές στο iPhone σας, ακόμη και όταν η συσκευή σας πρέπει να φορτιστεί. Σε συμβατά μοντέλα iPhone, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας με ορισμένες κάρτες, πάσα και κλειδιά για τα οποία είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Express για έως και πέντε ώρες όταν το iPhone σας πρέπει να φορτιστεί.

Για να δείτε τις κάρτες, τα πάσα και τα κλειδιά που διατίθενται για χρήση με την εξοικονόμηση ενέργειας, πιέστε το πλευρικό κουμπί ή το κουμπί Αφετηρίας όταν το iPhone σας πρέπει να φορτιστεί. Ωστόσο, αν πιέζετε συχνά το πλευρικό κουμπί ή το κουμπί Αφετηρίας, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Αν απενεργοποιήσετε το iPhone σας, αυτή η δυνατότητα δεν θα είναι διαθέσιμη.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Κάρτες εξπρές με εξοικονόμηση ενέργειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: