Αφαίρεση πάσων από το Πορτοφόλι Apple

Μπορείτε να αφαιρέσετε πάσα, όπως πάσα εισόδου ξενοδοχείων, κάρτες επιβίβασης, κάρτες επιβραβεύσεων και εισιτήρια εκδηλώσεων, από την εφαρμογή Πορτοφόλι στο iPhone και το Apple Watch σας. Ορισμένα ληγμένα πάσα ενδέχεται να αποκρυφτούν αυτόματα.

Κάρτα επιβραβεύσεων στην εφαρμογή Πορτοφόλι 

Πώς να αφαιρέσετε ένα πάσο από το Πορτοφόλι Apple

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Πορτοφόλι στο iPhone.
 2. Αγγίξτε το πάσο που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Πατήστε το κουμπί Περισσότερα το εικονίδιο περισσότερων με τρεις κουκκίδες, έπειτα πατήστε «Στοιχεία πάσου».
 4. Αγγίξτε «Αφαίρεση πάσου» και κατόπιν επιβεβαιώστε την επιλογή.

Όταν αφαιρείτε ένα πάσο από την εφαρμογή Πορτοφόλι στο iPhone σας, μπορεί επίσης να αφαιρέσετε αυτό το πάσο από το ζευγοποιημένο Apple Watch.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Οικία για να αφαιρέσετε ένα πάσο Κλειδιού οικίας. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ένα πάσο Κλειδιού οικίας απευθείας από την εφαρμογή Πορτοφόλι.

Ληγμένα πάσα

Ορισμένα πάσα περιορισμένης χρήσης ή μίας χρήσης, όπως οι κάρτες επιβίβασης ή τα εισιτήρια εκδηλώσεων, αποκρύπτονται αυτόματα αφού λήξουν. Αυτά τα πάσα μεταφέρονται σε ξεχωριστή λίστα, όπου μπορείτε να τα προβάλετε, να τα επανεμφανίσετε ή να τα διαγράψετε:

 • Αν επανεμφανίσετε ένα πάσο, αυτό επιστρέφει στην κύρια προβολή της εφαρμογής Πορτοφόλι.
 • Αν διαγράψετε ένα πάσο, αυτό αφαιρείται οριστικά.

Προβολή πάσων που έχουν λήξει στην εφαρμογή Πορτοφόλι 

Πώς να προβάλετε, να επανεμφανίσετε ή να διαγράψετε ληγμένα πάσα στο iPhone σας

 1. Στην εφαρμογή Πορτοφόλι στο iPhone σας, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Προβολή ληγμένων πάσων».
 2. Αγγίξτε ένα πάσο για να προβάλετε τα στοιχεία του.
 3. Αγγίξτε «Επανεμφάνιση» ώστε το πάσο να επιστρέψει στην κύρια προβολή της εφαρμογής Πορτοφόλι ή αγγίξτε «Διαγραφή» για να το αφαιρέσετε.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε «Επεξεργασία» για να επανεμφανίσετε ή να διαγράψετε πολλά πάσα ταυτόχρονα.

Πώς να προβάλετε, να επανεμφανίσετε ή να διαγράψετε ληγμένα πάσα στο Apple Watch σας

 1. Στην εφαρμογή Πορτοφόλι στο Apple Watch σας, αγγίξτε «Προβολή ληγμένων πάσων».
 2. Αγγίξτε ένα πάσο για να προβάλετε τα στοιχεία του.
 3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Επανεμφάνιση» ώστε το πάσο να επιστρέψει στην κύρια προβολή της εφαρμογής Πορτοφόλι ή πατήστε «Διαγραφή» για να το αφαιρέσετε.

Αν δεν θέλετε να αποκρύπτονται αυτόματα τα ληγμένα πάσα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα στις ρυθμίσεις «Πορτοφόλι και Apple Pay», είτε στο iPhone είτε στο Apple Watch. Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή «Απόκρυψη ληγμένων πάσων» σε μία από τις ζευγοποιημένες συσκευές σας, αυτά τα πάσα δεν θα αποκρύπτονται ούτε στην άλλη ζευγοποιημένη συσκευή σας.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: