Διαγραφή εφαρμογών από το Apple Watch σας

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές του Apple Watch απευθείας στο ρολόι σας ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Watch στο iPhone.

Πώς να διαγράψετε εφαρμογές από το Apple Watch σας

  1. Πατήστε το Digital Crown για να εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές σας στην Οθόνη αφετηρίας.
  2. Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη «Επιλογές προβολής».
  3. Πατήστε «Επεξεργασία εφαρμογών».
  4. Πατήστε το κουμπί διαγραφής  στην εφαρμογή που θέλετε να αφαιρέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε «Διαγραφή εφαρμογής» για επιβεβαίωση. Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση όλων των ενσωματωμένων εφαρμογών. Δεν εμφανίζεται το κουμπί διαγραφής στις εφαρμογές που δεν μπορείτε να διαγράψετε.
  5. Πατήστε το Digital Crown για να ολοκληρώσετε.

Αν αφαιρέσετε μια εφαρμογή από το iPhone σας, αυτή η εφαρμογή θα διαγραφεί και από το Apple Watch. Αν θέλετε να επαναφέρετε μια εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων εφαρμογών της Apple, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής στο iPhone ή το Apple Watch σας από το App Store.

Πώς να χρησιμοποιείτε το iPhone για τη διαχείριση των εφαρμογών του ρολογιού

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone σας και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
  2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ενότητα «Εγκατεστημένα στο Apple Watch» και βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.
  3. Πατήστε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την επιλογή «Εμφάνιση εφαρμογής στο Apple Watch».

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: