Φιλτράρισμα SMS και Απόρρητο

Τα φίλτρα SMS παρέχουν έναν τρόπο εντοπισμού και φιλτραρίσματος άγνωστων μηνυμάτων SMS και MMS.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε φίλτρα SMS τρίτων παρόχων. Αν το κάνετε αυτό, ο πάροχος του φίλτρου θα μπορεί να προσπελάζει όλο το κείμενο και το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στα εισερχόμενα μηνύματα SMS και MMS τα οποία λαμβάνετε από άγνωστους αποστολείς. Αυτά τα μηνύματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν κωδικούς επαλήθευσης από τράπεζες ή άλλους οργανισμούς, καθώς και άλλες προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες που μπορεί να υπάρχουν σε μηνύματα SMS και MMS. Αν χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο ανεπιθύμητων SMS τρίτου παρόχου, υπόκειστε στους όρους, την πολιτική απορρήτου και τις πρακτικές του παρόχου του φίλτρου. Σας παροτρύνουμε να μάθετε τους όρους, τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές αυτών των τρίτων παρόχων. Αν θέλετε να αφαιρέσετε ένα φίλτρο ανεπιθύμητων SMS τρίτου παρόχου, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μηνύματα» > «Άγνωστοι και ανεπιθύμητα» και αφαιρέστε το φίλτρο από τη λίστα.

Αφού απαντήσετε σε ένα μήνυμα SMS ή MMS τρεις φορές ή προσθέσετε τον αποστολέα στις Επαφές σας, τα μηνύματα SMS και MMS από αυτόν τον αποστολέα δεν θα φιλτράρονται ως απεσταλμένα από άγνωστο αποστολέα.

Για χρήστες των Μηνυμάτων στην Ινδία

Το Φίλτρο SMS είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή για να βοηθά τους χρήστες να οργανώνουν τα μηνύματά τους. Χάρη στη μηχανική εκμάθηση επί της συσκευής, τα μηνύματα στα Αγγλικά από άγνωστους αποστολείς ταξινομούνται σε δύο υποκατηγορίες: Συναλλαγές ή Προωθητικά. Το Φίλτρο SMS δεν στέλνει κανένα περιεχόμενο ούτε δεδομένα από τα Μηνύματα στην Apple. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το Φίλτρο SMS ανά πάσα στιγμή, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μηνύματα» > «Άγνωστοι και ανεπιθύμητα» και επιλέξτε «Κανένα» στη λίστα.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: