Πώς να απενεργοποιείτε το SMB 1 ή το NetBIOS

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το SMB 1 ή το NetBIOS για να αποτρέψετε την ανακατεύθυνση.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστήματος επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το SMB 1 και το NetBIOS είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή στο macOS για να βελτιώνουν τη συμβατότητα με προϊόντα τρίτων χωρών. Το macOS προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις τελευταίες εκδόσεις του SMB, όπως επίσης και το DNS και τη θύρα 445, με ανακατεύθυνση στη θύρα 139 και SMB 1, ανάλογα με τις ανάγκες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το SMB 1 ή το NetBIOS για να αποτρέψετε αυτήν την ανακατεύθυνση.

Για να απενεργοποιήσετε το SMB 1, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο /etc/nsmb.conf:

protocol_vers_map=6

Για να απενεργοποιήσετε το NetBIOS, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο /etc/nsmb.conf:

port445=no_netbios

Το αρχείο /etc/nsmb.conf δεν υπάρχει από προεπιλογή. Για να δημιουργήσετε ένα και να κάνετε και τις δύο παραπάνω αλλαγές, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές τερματικού:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "protocol_vers_map=6" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "port445=no_netbios" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

Για να επιστρέψετε στις παραπάνω αλλαγές, μπορείτε να διαγράψετε με ασφάλεια το αρχείο /etc/nsmb.conf.

Ημερομηνία δημοσίευσης: