Αν ο HP εκτυπωτής σας δεν λειτουργεί και βλέπετε μια προειδοποίηση ότι το λογισμικό HP «...θα βλάψει τον υπολογιστή σας»

Αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε ή να σαρώσετε με τον HP εκτυπωτή σας και το Mac σας εμφανίζει μια προειδοποίηση σχετικά με τα αρχεία λογισμικού HP, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης του εκτυπωτή σας. 

Αν ο HP εκτυπωτής σας δεν εκτυπώνει και δεν σαρώνει, και βλέπετε ένα μήνυμα προειδοποίησης όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω, ξεκινώντας από ή μετά τις 22 Οκτωβρίου 2020, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης του HP εκτυπωτή σας, ώστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σας. 

Μπορεί να δείτε ένα μήνυμα προειδοποίησης όπως: 

  • «το [όνομα στοιχείου λογισμικού HP] θα βλάψει τον υπολογιστή σας»
  • «Αναφορά κακόβουλου λογισμικού στην Apple...» 
  • «Ένα ή περισσότερα συστατικά μέρη του λογισμικού εκτυπωτή HP είναι κατεστραμμένα ή λείπουν»
  • «Το «φίλτρο» απέτυχε»
  • «Αποτυχία ανοίγματος σύνδεσης με τη συσκευή (-21345)»

Αν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει AirPrint, μπορείτε να τον αφαιρέσετε από τις Προτιμήσεις συστήματος > Εκτυπωτές και σαρωτές και μετά να συνδέσετε και να προσθέσετε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το AirPrint

Διαφορετικά, ίσως χρειαστεί να ακολουθήσετε τα βήματα σε αυτό το άρθρο υποστήριξης της HP για να επιλύσετε το πρόβλημα. 

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: