Αν μια εφαρμογή στο Mac σας σταματήσει να αποκρίνεται, κλείνει απροσδόκητα ή δεν ανοίγει

Αν μια εφαρμογή στο Mac σας δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, δοκιμάστε αυτό.

Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή

Κλείστε την εφαρμογή και μετά ανοίξτε την ξανά. Αν η εφαρμογή δεν κλείνει, επιβάλετε τον τερματισμό της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν το πρόβλημα με την εφαρμογή επιδιορθώθηκε.
 

Κάντε επανεκκίνηση του Mac

Κάντε επανεκκίνηση του Mac. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν το πρόβλημα με την εφαρμογή επιδιορθώθηκε.
 

Έλεγχος για ενημερώσεις

Για να δείτε αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για την εφαρμογή, ανοίξτε το App Store και μετά κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημερώσεις». Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για την εφαρμογή, ενημερώστε το λογισμικό στο Mac σας. Εναλλακτικά, αν δεν λάβατε την εφαρμογή από το App Store, αναζητήστε ενημερώσεις της εφαρμογής στον ιστότοπο του προγραμματιστή της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν το πρόβλημα με την εφαρμογή επιδιορθώθηκε.
 

Επανεγκατάσταση της εφαρμογής

Διαγράψτε την εφαρμογή. Όταν το κάνετε αυτό, μπορεί να χάσετε δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη λήψη της εφαρμογής. Αν δεν λάβατε την εφαρμογή από το App Store, επαναλάβετε τη λήψη της εφαρμογής από τον ιστότοπο του προγραμματιστή της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν το πρόβλημα με την εφαρμογή επιδιορθώθηκε.

 

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: