Τι νέο υπάρχει για εταιρείες στο iPadOS 14

Μάθετε περισσότερα για το εταιρικό περιεχόμενο που έχει κυκλοφορήσει η Apple για το iPadOS 14.

Οι ενημερώσεις του iPadOS 14 βελτιώνουν τη σταθερότητα, την απόδοση ή τη συμβατότητα της συσκευής σας και συνιστώνται για όλους τους χρήστες. Οι διαχειριστές συσκευών μπορούν να διαχειρίζονται ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας μια λύση MDM. 

Για πληροφορίες σχετικά με τις γενικές βελτιώσεις, μάθετε για τις ενημερώσεις του iPadOS 14.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτών των ενημερώσεων, ανατρέξτε στις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

iPadOS 14.7

Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στον Βοηθό διαμόρφωσης που παρέλειπε το τμήμα παραθύρου κωδικού αν είχε παραλειφθεί το τμήμα παραθύρου του Touch ID και Face ID.
 • Ο Βοηθός διαμόρφωσης δεν θα εμφανίζεται πλέον μετά την επανεκκίνηση μιας συσκευής.
 • Η κίνηση εφαρμογών θα δρομολογείται σωστά μέσω του διαμορφωμένου κατ’ απαίτηση VPN με διαίρεση σήραγγας.

 

iPadOS 14.6

Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει την αποσύνδεση συσκευών από δίκτυα Wi-Fi 802.1X κατά τη σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την επεξεργασία εντολών MDM από διαχειριζόμενες συσκευές μετά τη λήψη μιας εντολής ManagedMediaList.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την ενεργοποίηση διαχειριζόμενων συσκευών μετά από μια ενημέρωση λογισμικού.

 

iPadOS 14.5

Διαχείριση συσκευών

 • Η Υπαγόρευση επί της συσκευής μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί για επιβλεπόμενες συσκευές.
 • Οι κοινόχρηστες συσκευές iPad μπορούν πλέον να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν μόνο συνεδρίες επισκεπτών.

Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

 • Οι λογαριασμοί Exchange μπορούν να αφαιρεθούν μη αυτόματα από έναν χρήστη, αν το συνδεδεμένο προφίλ διαμόρφωσης έχει αφαιρεθεί μέσω MDM.
 • Το Safari θα φορτώνει με επιτυχία ιστότοπους, όταν το φίλτρο επέκτασης δικτύου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα φορτίο «Καθολικός μεσολαβητής». 
 • Ο διακόπτης «Κατ' απαίτηση» για τη σύνδεση σε δίκτυο VPN απενεργοποιείται πλέον σωστά όταν αυτό καθορίζεται.
 • Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το πλαίσιο CallKit προβάλλουν πλέον στοιχεία καλούντα βάσει του τοπικού προθέματος τηλεφώνου. 
 • Οι συσκευές που έχουν διαμορφωθεί με το Apple Configurator θα παρακάμπτουν την οθόνη χαιρετισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της συσκευής.
 • Ένα εικονίδιο που έχει οριστεί για ένα Κλιπ Ιστού διατηρείται πλέον αντί να χρησιμοποιείται το favicon (εικονίδιο αγαπημένων) από τον ιστότοπο. 
 • Ο συγχρονισμός των λογαριασμών Exchange δεν θα αποτυγχάνει πλέον όταν είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός σημειώσεων για έναν λογαριασμό.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απέτρεπε τον έλεγχο ταυτότητας κοινόχρηστων θυρίδων του Exchange όταν ήταν διαμορφωμένες ως IMAP.

 

iPadOS 14.4

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την εμφάνιση προστατευμένων με συνθηματικό αρχείων του Microsoft Office από την Άμεση προβολή.
 • Η εκκίνηση εφαρμογών που βασίζονται στο πλαίσιο Xamarin και εγκαθίστανται μέσω MDM δεν θα αποτυγχάνει πλέον.

 

iPadOS 14.3

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορούσε να προκαλέσει τη μη εμφάνιση των συσκευών AirPrint κατά τη διαχείριση εκτυπωτών με προφίλ διαμόρφωσης.
 • Οι συσκευές θα ζητούν σωστά από τους χρήστες να αλλάξουν το συνθηματικό τους αφού παρέλθει το καθορισμένο μέγιστο διάστημα αλλαγής κωδικού από το φορτίο MDM «Κωδικός».

 

iPadOS 14.2

 • Όταν το MDM καθορίζει ένα δίκτυο μέσω ρυθμίσεων Wi-Fi για MDM και απενεργοποιεί την επιλογή ρύθμισης τυχαίας διεύθυνσης MAC, δεν είναι δυνατή πλέον η χειροκίνητη ενεργοποίηση της λειτουργίας ιδιωτικής διεύθυνσης από τους χρήστες.
 • Αν το φορτίο MDM Καθολικού μεσολαβητή HTTP έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπει άμεση κίνηση ως εναλλακτική λύση, οι συσκευές δεν θα επιτρέπουν πλέον άμεση κίνηση όταν το PAC είναι απρόσιτο. 
 • Όταν ενεργοποιείται μια ιδιωτική διεύθυνση για ένα ασύρματο δίκτυο, η διεύθυνση MAC υλικού δεν εμφανίζεται πλέον στην κυκλοφορία ARP.

 

iPadOS 14.1

 • Οι διαμορφώσεις Πάντα ενεργού VPN χωρίς την υπηρεσία CellularServices (Υπηρεσίες κινητού δικτύου) συνδέονται πλέον σε VPN μέσω κινητού δικτύου. 
 • Οι εφαρμογές τρίτων παρόχων αρχείων δεν εμφανίζουν πλέον την ένδειξη «Content Unavailable» (Μη διαθέσιμο περιεχόμενο) στην εφαρμογή Αρχεία. 
 • Οι εφαρμογές VPN τρίτων επανασυνδέονται με επιτυχία μετά τη μετάβαση σε άλλο δίκτυο.

 

iPadOS 14

Το iPadOS 14 περιλαμβάνει νέες λειτουργίες, όπως VPN ανά λογαριασμό, βελτιώσεις καθολικής σύνδεσης και άλλες βελτιώσεις διαχείρισης συσκευών. 

Διαχείριση συσκευών

 • Τα ερωτήματα MDM εγκατεστημένης εφαρμογής ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο φορτίο της συσκευής με τον καθορισμό ενός εύρους στοιχείων προς επιστροφή.
 • Το iPadOS 14 εισάγει μια νέα λειτουργία απορρήτου Wi-Fi. Όταν συνδέεται το iPad σε δίκτυο Wi-Fi, αναγνωρίζεται με τη ρύθμιση μιας τυχαίας διεύθυνσης MAC. Η ρύθμιση τυχαίας διεύθυνσης MAC δημιουργεί νέα διεύθυνση MAC μόνο μία φορά για κάθε δίκτυο Wi-Fi στο οποίο συνδέεται μια συσκευή. Μια νέα τυχαία διεύθυνση δημιουργείται για ένα γνωστό δίκτυο μόνο έπειτα από την ενέργεια «Reset Network Settings» (Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου), «Erase All Content and Settings» (Διαγραφή όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων), ή «Reset All Settings» (Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων). Για δίκτυα που καθορίζονται με ρυθμίσεις Wi-Fi για MDM, αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί με την επιλογή DisableAssociationMACRandomization (Απενεργοποίηση συσχετισμού ρύθμισης τυχαίας διεύθυνσης MAC).
 • Το φορτίο MDM Βοηθού διαμόρφωσης επιτρέπει μια λίστα στοιχείων διαμόρφωσης τα οποία μπορούν να παραλειφθούν μετά την αυτοματοποιημένη εγγραφή και τις μελλοντικές ενημερώσεις. 
 • Οι διαχειριζόμενες εφαρμογές μπορούν πλέον να προσδιορίζονται μεμονωμένα ως μη αφαιρέσιμες από τον χρήστη. 
 • Οι γραμματοσειρές που εγκαθίστανται μέσω του προφίλ διαμόρφωσης είναι ορατές μόνο σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα API γραμματοσειρών που κυκλοφόρησαν στο iPadOS 13. 
 • Οι συσκευές επιστρέφουν πλέον σωστές τιμές DeviceCapacity (Χωρητικότητα συσκευής) στο ερώτημα MDM DeviceInformation (Πληροφορίες συσκευής)
 • Τα Web Clips που εγκαθίστανται από το MDM ανοίγουν στην καθορισμένη εφαρμογή χωρίς να ζητηθεί έγκριση από τον χρήστη. 
 • Η επανεγκατάσταση ενός φορτίου MDM Exchange ActiveSync σε μια συσκευή δεν προκαλεί αίτημα για έλεγχο ταυτότητας. 
 • Μια συσκευή μπορεί να ενημερωθεί με επιτυχία με το iPadOS 14 μέσω του MDM ενώ βρίσκεται σε Μονοεφαρμογική λειτουργία. 
 • Το Apple Configurator μπορεί πλέον να τροποποιεί τη διάταξη της αρχικής οθόνης στις συσκευές iPadOS. 
 • Για έναν λογαριασμό που είναι διαμορφωμένος με το φορτίο MDM Exchange ActiveSync, ο διακομιστής που επιστρέφεται μέσω του AutoDiscover (Αυτόματος εντοπισμός) θα αγνοείται, αν καθορίζεται διακομιστής στο προφίλ με το κλειδί του ονόματος υπολογιστή υπηρεσίας Exchange. 
 • Μπορείτε να αποστείλετε ένα αρχείο από μια διαχειριζόμενη πηγή σε έναν διαχειριζόμενο τομέα στο Safari. 
 • Η εντολή MDM ListAvailableUpdates (Λίστα διαθέσιμων ενημερώσεων) ισχύει μόνο για τις επιβλεπόμενες συσκευές.

Mail

 • Οι λογαριασμοί Exchange σε iPadOS 14 που έχουν διαμορφωθεί για OAuth σε υπηρεσίες της Microsoft που βασίζονται στο cloud (όπως το Office365 ή το outlook.com) αναβαθμίζονται αυτόματα για χρήση της πλατφόρμας ταυτότητας OAuth2 (v2.0) της Microsoft.
 • Τα email για προσκλήσεις ημερολογίου Exchange που περιέχουν σημειώσεις δεν οδηγούν πλέον σε μήνυμα «This message is only partially downloaded» (Έγινε μερική λήψη αυτού του μηνύματος). 
 • Κατά τη σύνταξη ενός νέου email, ο λογαριασμός αποστολέα δεν ενημερώνεται αυτόματα από διαχειριζόμενο σε μη διαχειριζόμενο λογαριασμό. 
 • Διορθώνει ένα σφάλμα στο Mail όπου τα νέα μηνύματα ενδέχεται να μην εμφανίζονται στα Εισερχόμενα.
 • Το Mail δεν εμφανίζει πλέον μήνυμα επανειλημμένα όταν έχει αλλάξει το συνθηματικό λογαριασμού. 

Διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις

 • Αν ένα φορτίο MDM VPN IKEv2 παραλείψει τυχόν τιμές στις παραμέτρους Dynamic SA, οι προεπιλογές στο iPadOS 14 ορίζονται ως εξής:
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • Το CryptoTokenKit περιλαμβάνει πλέον υποστήριξη για μόνιμα διακριτικά. Τα μόνιμα διακριτικά επιτρέπουν σε επεκτάσεις τρίτων να χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε έξυπνη κάρτα ή σε δικτυωμένη μονάδα ασφάλειας υλικού (HSM). 
 • Κατά τη σύνδεση σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν TLS v1.0 ή v1.1, το Safari εμφανίζει μια προειδοποίηση. 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να κάνει μια συσκευή να μην αποκρίνεται κατά την εκκίνηση μιας συνεδρίας κατοπτρισμού AirPlay με ένα Apple TV.
 • Διορθώνει ένα σφάλμα που απέτρεπε την επανασύνδεση των συνδέσεων VPN. 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να προκαλέσει το απρόσμενο κλείσιμο της εφαρμογής Επαφών αν ρυθμιστούν περισσότεροι από έναν λογαριασμοί πηγής.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: