Αναπαραγωγή του Apple Music σε ηχείο ή οθόνη Google Nest

Μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε το Apple Music στο ηχείο ή την οθόνη Google Nest.

Δείτε τι θα χρειαστείτε

 • Συνδρομή στο Apple Music
 • Ηχείο ή οθόνη Google Nest
 • iPhone, iPad ή συσκευή Android που έχει συνδεθεί στην εφαρμογή Google Home με τον λογαριασμό Google ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή Nest

Διαμόρφωση του Apple Music στη συσκευή Google Nest

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home στο iPhone, το iPad ή τη συσκευή Android.
 2. Αγγίξτε «Settings» (Ρυθμίσεις).
 3. Αγγίξτε «Μουσική».
 4. Στην ενότητα «Περισσότερες υπηρεσίες μουσικής», αγγίξτε το εικονίδιο συνδέσμου εικονίδιο συνδέσμου δίπλα στο Apple Music.
 5. Αγγίξτε «Σύνδεση λογαριασμού».
 6. Συνδεθείτε με το Apple ID που χρησιμοποιείτε για το Apple Music και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

Ορισμός του Apple Music ως της προεπιλεγμένης υπηρεσίας μουσικής

Αν δεν θέλετε να λέτε «στο Apple Music» κάθε φορά που ζητάτε από την Google να πραγματοποιήσει αναπαραγωγή περιεχομένου, μπορείτε να ορίσετε το Apple Music ως την προεπιλεγμένη υπηρεσία μουσικής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home στο iPhone, το iPad ή τη συσκευή Android.
 2. Αγγίξτε «Settings» (Ρυθμίσεις).
 3. Αγγίξτε «Μουσική».
 4. Στην ενότητα «Οι υπηρεσίες μουσικής σας», επιλέξτε «Apple Music».

Αποσύνδεση του Apple Music από τη συσκευή Nest

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home στο iPhone, το iPad ή τη συσκευή Android.
 2. Αγγίξτε «Settings» (Ρυθμίσεις).
 3. Αγγίξτε «Μουσική».
 4. Στην ενότητα «Apple Music», αγγίξτε «Αποσύνδεση». Αν το Apple Music έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη υπηρεσία μουσικής, επιλέξτε μια άλλη υπηρεσία μουσικής ως την προεπιλεγμένη ή επιλέξτε «Χωρίς προεπιλογή». Στη συνέχεια, αγγίξτε «Αποσύνδεση» κάτω από το «Apple Music».

Αν το Apple Music σταματήσει να λειτουργεί στη συσκευή Google Nest

Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε τη συνδρομή σας στο Apple Music με τη συσκευή Google Nest:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home στο iPhone, το iPad ή τη συσκευή Android.
 2. Αγγίξτε «Settings» (Ρυθμίσεις).
 3. Αγγίξτε «Μουσική».
 4. Στην ενότητα «Περισσότερες υπηρεσίες μουσικής», αγγίξτε το εικονίδιο συνδέσμου εικονίδιο συνδέσμου δίπλα στο Apple Music.
 5. Αγγίξτε «Σύνδεση λογαριασμού».
 6. Συνδεθείτε με το Apple ID που χρησιμοποιείτε για το Apple Music και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

Μάθετε περισσότερα

Αν χρειάζεστε βοήθεια για τη διαμόρφωση ή τη χρήση της συσκευής Nest, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της Google.

Το Apple Music σε ηχείο ή οθόνη Google Nest δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες και περιοχές.

Η διαθεσιμότητα του Apple Music ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: