Εκκαθάριση χώρου αποθήκευσης «Άλλα» στο iPhone ή το iPad

Αν έχετε iOS ή iPadOS 13 και ο χώρος αποθήκευσης του iPhone ή του iPad είναι πλήρης και καταλαμβάνεται κυρίως από την κατηγορία χώρου αποθήκευσης «Άλλα», ενημερώστε τη συσκευή σας σε iOS ή iPadOS 13.6.1 ή νεότερη έκδοση.

Ενημέρωση της συσκευής

Ένα πρόβλημα στο iOS ή το iPadOS 13 ενδέχεται να εμποδίζει το σύστημα να αποδεσμεύσει χώρο αποθήκευσης για εσάς. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ενημερώστε το iPhone ή το iPad στο iOS ή το iPadOS 13.6.1 ή σε νεότερη έκδοση.

Αν δεν έχετε επαρκή χώρο αποθήκευσης για να κάνετε ασύρματη ενημέρωση, ενημερώστε τη συσκευή στο iOS ή το iPadOS 14.1 ή σε νεότερη έκδοση χρησιμοποιώντας υπολογιστή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: