Τρόπος χρήσης της Μετάφρασης στο iPhone

Με το iOS 14, η Μετάφραση διευκολύνει τη μετάφραση λέξεων και φράσεων και τη διεξαγωγή συζητήσεων σε διάφορες γλώσσες από το iPhone.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Μετάφραση για να μεταφράζετε λέξεις και φράσεις σε έως 11 γλώσσες. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύετε μεταφράσεις για γρήγορη πρόσβαση, να βλέπετε ορισμούς για μεταφρασμένες λέξεις και να πραγματοποιείτε λήψη γλωσσών για να μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε εκτός σύνδεσης.

Πώς μπορείτε να μεταφράζετε λέξεις και φράσεις

  1. Ανοίξτε τη Μετάφραση.
  2. Επιλέξτε δύο γλώσσες.
  3. Πατήστε το κουμπί Μικροφώνου  και κατόπιν μιλήστε. Αν το iPhone δεν βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία, η μετάφραση θα ακουστεί αυτόματα και θα εμφανιστεί κάτω από το πρωτότυπο κείμενο. Αν η μετάφραση δεν ακουστεί αυτόματα ή αν θέλετε να την ακούσετε ξανά, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγής .

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογείτε τις λέξεις και τις φράσεις που θέλετε να μεταφράσετε. Απλώς πατήστε το πλαίσιο κειμένου και κατόπιν πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση και πατήστε «Μετάβαση». Μπορείτε, επίσης, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο γλωσσών πατώντας την καρτέλα γλώσσας πάνω από το πληκτρολόγιο.

Για να δείτε τον ορισμό μιας λέξης, πατήστε τη λέξη στο πλαίσιο μεταφρασμένου κειμένου ή πατήστε το κουμπί Λεξικού . Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύετε μια μετάφραση στην καρτέλα «Αγαπημένα» για γρήγορη πρόσβαση όποτε τη χρειάζεστε. Απλώς πατήστε «Αγαπημένα»  κάτω από τη μετάφραση για να την αποθηκεύσετε.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Μετάφραση για να κάνετε μια συζήτηση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη ανίχνευση, η Μετάφραση θα εντοπίζει ποια από τις δύο επιλεγμένες γλώσσες χρησιμοποιείται και θα τη μεταφράζει στην άλλη γλώσσα. Η εφαρμογή μεταφράζει αυτόματα τη γλώσσα που ακούει, για να μπορείτε να συζητάτε με τον συνομιλητή σας.

Για να συζητήσετε με τον συνομιλητή σας: 

  1. Ανοίξτε τη Μετάφραση και επιλέξτε τις δύο προτιμώμενες γλώσσες.
  2. Πατήστε το κουμπί Μικροφώνου  και κατόπιν μιλήστε. Όταν η εφαρμογή εντοπίσει ότι σταματήσατε να μιλάτε, μεταφράζει τα λεγόμενά σας στην άλλη γλώσσα.
  3. Πατήστε το κουμπί Μικροφώνου  και ζητήστε από τον συνομιλητή σας να μιλήσει. Η εφαρμογή θα εντοπίσει πότε σταμάτησε να μιλάει και θα μεταφράσει όσα είπε στη γλώσσα σας.

Αν θέλετε να ακούσετε ξανά τη μετάφραση, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγής .

Μπορείτε να μεγαλώσετε το μέγεθος των μεταφράσεων, για να είναι πιο εύκολη η ανάγνωσή τους από τρίτους. Απλώς γυρίστε στο πλάι το iPhone και πατήστε το κουμπί Μεγιστοποίησης . Η μεγιστοποίηση οθόνης δεν θα λειτουργήσει αν έχετε ενεργοποιημένο το κλείδωμα κάθετου προσανατολισμού.

Πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη γλωσσών για χρήση εκτός σύνδεσης

Για να μεταφράζετε χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη γλωσσών στο iPhone. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

  1. Ανοίξτε τη Μετάφραση και κατόπιν πατήστε το πλαίσιο γλώσσας στο πάνω μέρος. 
  2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι να δείτε την επιλογή «Διαθέσιμες γλώσσες εκτός σύνδεσης». 
  3. Πατήστε το εικονίδιο λήψης  δίπλα στη γλώσσα.
  4. Πατήστε «Τέλος».

Όταν πραγματοποιείτε λήψη μιας γλώσσας για χρήση εκτός σύνδεσης, αυτή ενδέχεται να καταλάβει χώρο στο iPhone. Μπορείτε να καταργήσετε μια γλώσσα που έχετε κατεβάσει όποτε το επιθυμείτε. Επαναλάβετε τα βήματα 1-2, έπειτα σύρετε προς τα αριστερά πάνω στη γλώσσα και πατήστε «Διαγραφή».

Ημερομηνία δημοσίευσης: