Δημιουργία ενός περιγράμματος στην παρουσίασή σας Keynote

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την προβολή περιγράμματος στο Keynote σε iPhone, iPad και Mac.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή διάρθρωσης στο Keynote για να προσθέσετε γρήγορα τις ιδέες σας σε μια παρουσίαση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τίτλους, να προσθέσετε κουκκίδες και να αναδιατάξετε οποιοδήποτε σλάιντ. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να βγείτε από την προβολή περιγράμματος, για να κάνετε περαιτέρω αλλαγές στην παρουσίασή σας, όπως να ρυθμίσετε τη σειρά των αναπτύξεων. 

Δημιουργία ενός περιγράμματος στο Keynote σε iPhone και iPad

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, πατήστε το κουμπί προσθήκης  στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν προς το παρόν επεξεργάζεστε μια παρουσίαση, πατήστε το κουμπί «Παρουσιάσεις»  για να ανοίξετε τη διαχείριση παρουσιάσεων.
 2. Πατήστε «Έναρξη ενός περιγράμματος».
 3. Εισαγάγετε έναν τίτλο για το πρώτο σλάιντ.
 4. Για να δημιουργήσετε ένα νέο σλάιντ, πατήστε το κουμπί «Νέο σλάιντ» , ή πατήστε Return δύο φορές.
 5. Για να προσθέσετε υπότιτλους ή κουκκίδες σε ένα σλάιντ, πατήστε ένα σλάιντ και, κατόπιν, πατήστε Return στο πληκτρολόγιο.
 6. Για την αναδιάταξη ενός σλάιντ, πατήστε παρατεταμένα μια μικρογραφία σλάιντ και, στη συνέχεια, σύρετέ τη σε μια νέα θέση. Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο εσοχής ενός σλάιντ ή τις κουκκίδες με τα κουμπιά «Εσοχή προς τα μέσα»  και «Εσοχή προς τα έξω».
 7. Για να αλλάξετε τη διάταξη σλάιντ, πατήστε το κουμπί «Μορφή» και, κατόπιν, επιλέξτε μια νέα διάταξη.
 8. Για να κλείσετε την προβολή περιγράμματος, πατήστε το κουμπί «Επιλογές προβολής»  ή το κουμπί «Περισσότερα»  και, κατόπιν, πατήστε «Προβολή σλάιντ» ή «Μονταζιέρα». Ή πατήστε δύο φορές μια μικρογραφία σλάιντ.

Εφόσον δημιουργήσετε το περίγραμμά σας, μπορείτε να βγείτε από την προβολή περιγράμματος, για να ρυθμίσετε πράγματα, όπως τη διάταξη του σλάιντ και τη σειρά αναπτύξεων.  


Δημιουργία περιγράμματος στο Keynote σε Mac

 1. Ανοίξτε το Keynote, επιλέξτε ένα θέμα και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία».
 2. Επιλέξτε «Προβολή > Περίγραμμα».
 3. Στην αριστερή πλαϊνή στήλη, εισαγάγετε έναν τίτλο για το σλάιντ. 
 4. Για να δημιουργήσετε ένα νέο σλάιντ, κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη σλάιντ» ή επιλέξτε ένα σλάιντ και πατήστε το πλήκτρο Return στο πληκτρολόγιο.
 5. Για προσθέσετε κουκκίδες σε ένα σλάιντ, επιλέξτε ένα σλάιντ, πατήστε το πλήκτρο Return και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο Tab. 
 6. Για να αλλάξετε το επίπεδο εσοχής ενός σλάιντ ή μιας κουκκίδας, επιλέξτε ένα σλάιντ ή μια κουκκίδα και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab στο πληκτρολόγιο.
 7. Για να αναδιατάξετε ένα σλάιντ, σύρετε ένα σλάιντ ή μια κουκκίδα σε μια νέα θέση στην πλαϊνή στήλη.
 8. Για να κλείσετε την προβολή διάρθρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή»  και, κατόπιν, επιλέξτε μια άλλη επιλογή προβολής.

Εφόσον δημιουργήσετε το περίγραμμά σας, μπορείτε να βγείτε από την προβολή περιγράμματος, για να ρυθμίσετε πράγματα, όπως τη διάταξη του σλάιντ και τη σειρά αναπτύξεων. 


Ημερομηνία δημοσίευσης: