Οργάνωση της οθόνης Αφετηρίας και της Βιβλιοθήκης εφαρμογών στο iPhone

Στο iOS 14 και νεότερες εκδόσεις, υπάρχουν νέοι τρόποι για να βρίσκετε και να οργανώνετε τις εφαρμογές στο iPhone, έτσι ώστε να βλέπετε όσα θέλετε, εκεί όπου τα θέλετε. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών και να οργανώνετε την οθόνη Αφετηρίας σας.

Χρήση της Βιβλιοθήκης εφαρμογών για εύρεση των εφαρμογών σας

Από την οθόνη Αφετηρίας, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να εμφανιστεί η Βιβλιοθήκη εφαρμογών. Οι εφαρμογές σας έχουν ταξινομηθεί αυτόματα σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πιθανώς θα εμφανίζονται στην κατηγορία κοινωνικής δικτύωσης. Η σειρά των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε συχνότερα θα αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τη χρήση που κάνετε. Όταν εγκαθιστάτε νέες εφαρμογές, αυτές θα προστίθενται στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών σας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη θέση λήψης των νέων εφαρμογών.

iPhone που εμφανίζει την οθόνη της Βιβλιοθήκης εφαρμογών. 

Αναζήτηση εφαρμογής στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών

 1. Μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών. 
 2. Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν πληκτρολογήστε την εφαρμογή που αναζητάτε. 
 3. Πατήστε την εφαρμογή για να την ανοίξετε.

Διαγραφή εφαρμογής από τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών

 1. Μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών και πατήστε το πεδίο αναζήτησης για να ανοίξετε τη λίστα.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή εφαρμογής» εικονίδιο Κάδου.
 3. Πατήστε ξανά «Διαγραφή» για επιβεβαίωση.

Εάν δεν μπορείτε να διαγράψετε μια εφαρμογή η οποία δεν αναπτυχθεί από την Apple, απενεργοποιήστε τον γονικό έλεγχο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να διαγράψετε ξανά την εφαρμογή.

Μετακίνηση εφαρμογών στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών

 1. Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή.
 2. Πατήστε «Αφαίρεση εφαρμογής».
 3. Πατήστε «Αφαίρεση από την οθόνη Αφετηρίας».

Εύρεση, απόκρυψη και αφαίρεση σελίδων από την οθόνη Αφετηρίας

Στο iOS 14 και σε νεότερες εκδόσεις, μπορείτε εύκολα να αποκρύψετε σελίδες, ώστε να βελτιώσετε την εμφάνιση της οθόνης Αφετηρίας, ενώ μπορείτε να τις προσθέσετε ξανά όποτε θέλετε. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

iPhone που δείχνει τον τρόπο απόκρυψης μιας σελίδας στην οθόνη Αφετηρίας. 

 1. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην οθόνη Αφετηρίας.
 2. Πατήστε τις τελείες κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
 3. Πατήστε τον κύκλο κάτω από τη σελίδα που θέλετε να αποκρύψετε.
 4. Πατήστε «Τέλος». 

Για να καταργήσετε την απόκρυψη μιας σελίδας, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών, για να βρείτε γρήγορα εφαρμογές που έχουν αποκρυφθεί σε διάφορες σελίδες.

Για να αφαιρέσετε σελίδες από την οθόνη Αφετηρίας:

 1. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην οθόνη Αφετηρίας.
 2. Πατήστε τις τελείες κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
 3. Πατήστε τον κύκλο κάτω από τη σελίδα που θέλετε να αποκρύψετε.
 4. Πατήστε το κουμπί «Αφαίρεση»  και, κατόπιν, πατήστε «Αφαίρεση». 

Αν αφαιρέσετε μια σελίδα από την οθόνη Αφετηρίας, οι εφαρμογές θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών.

Αναδιάταξη σελίδων στην οθόνη Αφετηρίας

Σε iOS 15 και iPadOS 15, μπορείτε να μετακινήσετε σελίδες στην οθόνη Αφετηρίας. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

iPhone που δείχνει πώς να μετακινείτε σελίδες στην οθόνη Αφετηρίας 

 1. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην οθόνη Αφετηρίας.
 2. Πατήστε τις τελείες κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
 3. Σύρετε μια σελίδα για να της αλλάξετε θέση.
 4. Πατήστε «Τέλος».

iPhone που δείχνει σε ποιο σημείο αποθηκεύονται οι νέες εφαρμογές 

Αλλαγή της θέσης λήψης νέων εφαρμογών

Για να αλλάξετε τη θέση λήψης των νέων εφαρμογών στο iPhone ή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > οθόνη Αφετηρίας.
 2. Κάντε μια επιλογή, όπως «Προσθήκη σε οθόνη Αφετηρίας» ή «Βιβλιοθήκη εφαρμογών μόνο».

Μάθετε περισσότερα

Μάθε πως να προσαρμόζετε τα widget στην οθόνη Αφετηρίας σας, ώστε να μπορείτε να αποκτάτε γρήγορα πρόσβαση στις πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: